Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0016

Sklep Skupnega odbora EGP št. 16/2009 z dne 5. februarja 2009 o spremembi Priloge XIX (Varstvo potrošnikov) k Sporazumu EGP

OJ L 73, 19.3.2009, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 183 - 184

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/16(1)/oj

19.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 73/53


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 16/2009

z dne 5. februarja 2009

o spremembi Priloge XIX (Varstvo potrošnikov) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 114/2008 z dne 7. novembra 2008 (1).

(2)

Direktivo 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Direktiva 2008/48/ES z učinkom od 12. maja 2010 razveljavlja Direktivo Sveta 87/102/EGS (3), ki je vključena v Sporazum in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti z učinkom od 12. maja 2010 –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XIX k Sporazumu se spremeni:

1.

za točko 7g (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES) se vstavi naslednja točka:

„7h.

32008 L 0048: Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L 133, 22.5.2008, str. 66).“;

2.

besedilo točke 4 (Direktiva Sveta 87/102/EGS) se črta z učinkom od 12. maja 2010.

Člen 2

Besedilo Direktive 2008/48/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. februarja 2009 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. februarja 2009

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 339, 18.12.2008, str. 103.

(2)  UL L 133, 22.5.2008, str. 66.

(3)  UL L 42, 12.2.1987, str. 48.

(4)  Navedene so ustavne zahteve.


Top