Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0248

2009/248/ES: Odločba Komisije z dne 18. marca 2009 o spremembi Odločbe 2008/185/ES glede pogojev v zvezi z zdravjem živali za trgovino s prašiči med državami članicami ali njihovimi območji brez bolezni Aujeszkega (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1687) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 73, 19.3.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 157 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/248/oj

19.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 73/22


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. marca 2009

o spremembi Odločbe 2008/185/ES glede pogojev v zvezi z zdravjem živali za trgovino s prašiči med državami članicami ali njihovimi območji brez bolezni Aujeszkega

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 1687)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/248/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 64/432/EGS določa merila, s katerimi se potrjuje, da so nekatere nalezljive bolezni, vključno z boleznijo Aujeszkega, v državi članici ali na njenem območju izkoreninjene. Navedena direktiva tudi določa, da je treba v skladu s postopkom, navedenim v Direktivi, določiti dodatna splošna ali posebna jamstva, ki se lahko zahtevajo v trgovini znotraj Skupnosti glede navedenih držav članic in njihovih območij.

(2)

Priloga I k Odločbi Komisije 2008/185/ES z dne 21. februarja 2008 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči glede bolezni Aujeszkega in o merili za zagotavljanje podatkov o tej bolezni (2) navaja države članice ali njihova območja brez bolezni Aujeszkega, kjer je cepljenje prepovedano.

(3)

Odločba 2008/185/ES določa tudi dodatna jamstva glede navedene bolezni za premike prašičev med državami članicami. Navedena dodatna jamstva so povezana s statusom bolezni zadevnih držav članih ali njihovih območij.

(4)

Izkušnje pri izvajanju navedenih jamstev so pokazale, da je treba pojasniti, da se za premike prašičev med državami članicami ali njihovimi območji brez bolezni Aujeszkega, kjer je cepljenje prepovedano, in ki so navedena v Prilogi I k Odločbi 2008/185/ES, ne zahtevajo dodatna jamstva.

(5)

Odločbo 2008/185/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2008/185/ES se spremeni:

1.

v členu 1 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Prašiči za pleme ali proizvodnjo, odpremljeni v države članice ali njihova območja, kjer je bolezen Ajueszkega izkoreninjena in ki so navedeni v Prilogi I, morajo prihajati iz države članice ali njenega območja, ki so našteta v navedeni prilogi ali so v skladu z naslednjimi dodatnimi pogoji:“;

2.

v členu 2 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Prašiči za zakol, odpremljeni v države članice ali njihova območja, kjer je bolezen Ajueszkega izkoreninjena in ki so navedeni v Prilogi I, morajo prihajati iz države članice ali njenega območja, ki so našteta v navedeni prilogi ali so v skladu z naslednjimi dodatnimi pogoji:“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. marca 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

(2)  UL L 59, 4.3.2008, str. 19.


Top