Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0056

Uredba Komisije (ES) št. 56/2009 z dne 21. januarja 2009 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 19, 23.1.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 300 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/56/oj

23.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 56/2009

z dne 21. januarja 2009

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili se blago iz stolpca 1 preglednice iz Priloge uvrsti pod oznako KN iz stolpca 2 iz razlogov, navedenih v stolpcu 3 te preglednice.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) v obdobju treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 te preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. januarja 2009

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Torba, izdelana iz tkanine, stkane iz polipropilenskih trakov, širokih manj kot 5 mm, kockaste oblike, ki meri približno 54,5 cm × 74 cm × 25 cm, z dvema močnima ročajema iz enakega materiala, ki sta prišita na obeh dolgih straneh torbe in potekata do dna torbe.

Torba je vidno prevlečena s plastično folijo na obeh površinah, v njej ni predalov, na vrhu pa se lahko zapne z zadrgo. Robovi so ojačani s trakom.

(torba, podobna nakupovalni torbi)

(glej fotografijo št. 649) (1)

4202 92 19

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(m) k poglavju 39, dodatna opomba 1 k poglavju 42 in besedilo oznak KN 4202, 4202 92 in 4202 92 19.

Zaradi svoje kockaste oblike, značilne za nakupovalne torbe, in ojačanih ročajev, nameščenih tako, da jo nakupovalec lahko nosi v rokah, in zato ker plastična folija, zadrga, ojačani robovi in močni ročaji (ki se nadaljujejo ob straneh in jo še dodatno utrjujejo) omogočajo njeno dolgotrajno uporabo, ima torba objektivne značilnosti „torbe, podobne nakupovalni torbi“.

Torbe, podobne nakupovalni torbi, so zajete pod tarifno številko 4202 (glej tudi harmonizirani sistem (HS), pojasnjevalna opomba k tarifni številki 4202, prvi odstavek, kjer je posebej navedeno, da ta tarifna številka zajema samo izdelke, posebej navedene v njej, in podobne torbe.)

Zaradi navedenih značilnosti zadevni izdelek ni torba, ki bi se uporabljala za pakiranje ali prenašanje kakršnih koli proizvodov, zato je uvrstitev pod tarifno številko 3923 izključena v smislu opombe 2(m) k poglavju 39 (glej tudi pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 3923, prvi odstavek, točka (a), in drugi odstavek).

Ker je zunanja površina izdelka prevlečena s plastično folijo, vidno s prostim očesom, je izdelek treba uvrstiti kot izdelek z zunanjo površino iz plastične folije (glej dodatno opombo 1 k poglavju 42).).

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 4202 92 19.

Image


(1)  Fotografija je zgolj informativne narave.


Top