Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1344

Uredba Komisije (ES) št. 1344/2008 z dne 23. decembra 2008 o objavi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila iz Uredbe (EGS) št. 3846/87 za leto 2009

OJ L 348, 24.12.2008, p. 36–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; razveljavil 32009R1298

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1344/oj

24.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1344/2008

z dne 23. decembra 2008

o objavi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila iz Uredbe (EGS) št. 3846/87 za leto 2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 3846/87 z dne 17. decembra 1987 o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila (2) in zlasti četrtega odstavka člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Treba je objaviti celotno nomenklaturo za nadomestila v veljavi 1. januarja 2009, kakor izhaja iz uredbenih določb za izvozne dogovore za kmetijske proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 3846/87 se spremeni:

1.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

2.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1.


PRILOGA I

„PRILOGA I

NOMENKLATURA KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA IZVOZNA NADOMESTILA

1.   Žita in pšenična ali ržena moka, drobljenci ali zdrob

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

1001

Pšenica in soržica:

 

1001 10 00

– Trda pšenica:

 

– – semenska

1001 10 00 9200

– – druga

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Drugo:

 

– – druga pira, navadna pšenica in soržica:

 

1001 90 91

– – – navadna pšenica in soržica, semenska

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – drugo

1001 90 99 9000

1002 00 00

1002 00 00 9000

1003 00

Ječmen:

 

1003 00 10

– semenski

1003 00 10 9000

1003 00 90

– drug

1003 00 90 9000

1004 00 00

Oves:

 

– semenski

1004 00 00 9200

– drug

1004 00 00 9400

1005

Koruza:

 

ex 1005 10

– semenska:

 

1005 10 90

– – druga

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Druga

1005 90 00 9000

1007 00

Sirek v zrnu:

 

1007 00 90

– Drugo

1007 00 90 9000

ex 1008

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita:

 

1008 20 00

– Proso

1008 20 00 9000

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice:

 

– Pšenična moka:

 

1101 00 11

– – iz trde pšenice

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – iz navadne pšenice in pire:

 

– – – z vsebnostjo pepela od 0 do 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – z vsebnostjo pepela od 601 do 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – z vsebnostjo pepela od 901 do 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – z vsebnostjo pepela od 1 101 do 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – z vsebnostjo pepela od 1 651 do 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – z vsebnostjo pepela več kot 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Moka iz soržice

1101 00 90 9000

ex 1102

Žitne moke, razen pšenične ali moke iz soržice:

 

1102 10 00

– Ržena moka:

 

– – z vsebnostjo pepela od 0 do 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – z vsebnostjo pepela od 1 400 do 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – z vsebnostjo pepela več kot 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti:

 

– Drobljenec in zdrob:

 

1103 11

– – pšenična

 

1103 11 10

– – – iz trde pšenice:

 

– – – – z vsebnostjo pepela od 0 do 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – zdrob, pri katerem del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 0,160 mm, ne presega 10 mas. %

1103 11 10 9200

– – – – – drug

1103 11 10 9400

– – – – z vsebnostjo pepela več kot 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – iz navadne pšenice in pire:

 

– – – – z vsebnostjo pepela od 0 do 600 mg/100 g:

1103 11 90 9200

– – – – z vsebnostjo pepela več kot 600 mg/100 g:

1103 11 90 9800


2.   Riž in lomljen riž

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka

1006

Riž:

 

1006 20

– Oluščen nebrušen (rjav) riž:

 

– – predkuhan:

 

1006 20 11

– – – okroglozrnat

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – srednjezrnat

1006 20 13 9000

– – – dolgozrnat:

 

1006 20 15

– – – – z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 20 17 9000

– – drug:

 

1006 20 92

– – – okroglozrnat

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – srednjezrnat

1006 20 94 9000

– – – dolgozrnat:

 

1006 20 96

– – – – z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 20 98 9000

1006 30

– Riž, manj brušen ali dobro brušen, tudi poliran ali glaziran:

 

– – manj brušen riž:

 

– – – predkuhan:

 

1006 30 21

– – – – okroglozrnat

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – srednjezrnat

1006 30 23 9000

– – – – dolgozrnat:

 

1006 30 25

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 30 27 9000

– – – drug:

 

1006 30 42

– – – – okroglozrnat

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – srednjezrnat

1006 30 44 9000

– – – – dolgozrnat:

 

1006 30 46

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 30 48 9000

– – dobro brušen riž:

 

– – – predkuhan:

 

1006 30 61

– – – – okroglozrnat:

 

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – – drug

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – srednjezrnat:

 

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – – drug

1006 30 63 9900

– – – – dolgozrnat:

 

1006 30 65

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3:

 

– – – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – – drug

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več:

 

– – – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – – drug

1006 30 67 9900

– – – drug:

 

1006 30 92

– – – – okroglozrnat:

 

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – – drug

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – srednjezrnat:

 

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – – drug

1006 30 94 9900

– – – – dolgozrnat:

 

1006 30 96

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3:

 

– – – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – – drug

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več:

 

– – – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – – drug

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Lomljen riž

1006 40 00 9000


3.   Proizvodi iz žit

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice:

 

ex 1102 20

– Koruzna moka:

 

ex 1102 20 10

– – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %:

 

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,3 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,8 mas. % (2)

1102 20 10 9200

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,3 mas. %, vendar manj kot 1,5 mas. %, in z vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 1 mas. % (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – druga:

 

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %, vendar manj kot 1,7 mas. %, in z vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 1 mas. % (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Druga:

 

1102 90 10

– – ječmenova moka:

 

– – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 0,9 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,9 mas. %

1102 90 10 9100

– – – druga

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – ovsena moka:

 

– – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 1,8 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 11 mas. % in pri kateri je peroksidaza dejansko inaktivirana

1102 90 30 9100

ex 1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti:

 

– Drobljenec in zdrob:

 

ex 1103 13

– – koruzna:

 

ex 1103 13 10

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %:

 

– – – – z vsebnostjo maščob do vključno 0,9 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,6 mas. %, pri katerih del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 315 mikrometrov, ne presega 30 % in del, ki gre skozi sito z odprtino 150 mikrometrov, ne presega 5 % (3)

1103 13 10 9100

– – – – z vsebnostjo maščob več kot 0,9 mas. %, vendar manj kot 1,3 mas. % , in z vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,8 mas. %, pri katerih del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 315 mikrometrov, ne presega 30 % in del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 150 mikrometrov, ne presega 5 % (3)

1103 13 10 9300

– – – – z vsebnostjo maščob več kot 1,3 mas. %, vendar ne več kot 1,5 mas. %, in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 1,0 mas. %, pri katerih del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 315 mikrometrov, ne presega 30 % in del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 150 mikrometrov, ne presega 5 % (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – druga:

 

– – – – z vsebnostjo maščob več kot 1,5 mas. %, vendar manj kot 1,7 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 1 mas. %, pri katerih del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 315 mikrometrov, presega 30 % in del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 150 mikrometrov, presega 5 % (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – iz drugih žit:

 

1103 19 10

– – – ržena

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – ječmenova:

 

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 1 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,9 mas. %

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – ovsena:

 

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo plev v suhi snovi do vključno 0,1 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 11 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Peleti:

 

1103 20 20

– – ječmenovi

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – pšenični

1103 20 60 9000

ex 1104

Žitna zrna, drugače obdelana (na primer: z odstranjeno opno, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tarifne številke 1006; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

 

– Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

 

ex 1104 12

– – ovsena:

 

ex 1104 12 90

– – – v obliki kosmičev:

 

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo plev v suhi snovi do vključno 0,1 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 12 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana

1104 12 90 9100

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo plev v suhi snovi več kot 0,1 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 1,5 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – iz drugih žit:

 

1104 19 10

– – – pšenična

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – koruzna:

 

– – – – v obliki kosmičev:

 

– – – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 0,9 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,7 mas. % (3)

1104 19 50 9110

– – – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi več kot 0,9 mas. %, vendar manj kot 1,3 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,8 mas. % (3)

1104 19 50 9130

– – – ječmenova:

 

ex 1104 19 69

– – – – v obliki kosmičev

 

– – – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 1 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,9 mas. %

1104 19 69 9100

– Drugače obdelana zrna (npr. oluščena, perlirana, rezana ali drobljena):

 

ex 1104 22

– – ovsena:

 

ex 1104 22 20

– – – oluščena:

 

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnost pepela v suhi snovi do vključno 0,5 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 11 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – oluščena in rezana ali drobljena:

 

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo plev v suhi snovi do vključno 0,1 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 11 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – koruzna:

 

ex 1104 23 10

– – – oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali nedrobljena:

 

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 0,9 mas. %, vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,6 mas. % v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi več kot 0,9 mas. %, vendar manj kot 1,3 mas. % in z vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,8 mas. % v skladu z opredelitvijo iz priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – iz drugih žit:

 

– – – ječmenova:

 

ex 1104 29 01

– – – – oluščena:

 

– – – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 1 mas. %, vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,9 mas. % v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – oluščena in rezana ali drobljena:

 

– – – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 1 mas. %, vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,9 mas. % v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – perlirana:

 

– – – – – z vsebnostjo pepela do vključno 1 mas. % (brez smukca):

 

– – – – – – pri katerih je prva kategorija skladna z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – z vsebnostjo pepela do vključno 1 mas. % (brez smukca):

 

– – – – – – pri katerih je druga kategorija skladna z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 05 9300

– – – drugo:

 

– – – – oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali nedrobljena:

 

ex 1104 29 11

– – – – – pšenična, nerezana ali drobljena v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 11 9000

– – – – obdelana le z drobljenjem:

 

1104 29 51

– – – – – pšenična

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – ržena

1104 29 55 9000

1104 30

– Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

 

1104 30 10

– – pšenični

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – iz drugih žit

1104 30 90 9000

1107

Slad, pražen ali nepražen:

 

1107 10

– Nepražen:

 

– – pšenični:

 

1107 10 11

– – – v obliki moke

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – drug:

1107 10 19 9000

– – drug:

 

1107 10 91

– – – v obliki moke

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – drug

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Pražen

1107 20 00 9000

ex 1108

Škrob; inulin:

 

– Škrob (4):

 

ex 1108 11 00

– – pšenični škrob:

 

– – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 87 % in čistočo suhe snovi najmanj 97 %

1108 11 00 9200

– – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 84 %, vendar manj kot 87 %, in čistočo suhe snovi najmanj 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – koruzni škrob:

 

– – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 87 % in čistočo suhe snovi najmanj 97 %

1108 12 00 9200

– – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 84 %, vendar manj kot 97 %, in čistočo suhe snovi najmanj 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – krompirjev škrob:

 

– – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 80 % in čistočo suhe snovi najmanj 97 %

1108 13 00 9200

– – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 77 %, vendar manj kot 80 %, in čistočo suhe snovi najmanj 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – drug škrob:

 

ex 1108 19 10

– – – rižev škrob:

 

– – – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 87 % in čistočo suhe snovi najmanj 97 %

1108 19 10 9200

– – – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 84 %, vendar manj kot 87 %, in čistočo suhe snovi najmanj 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ali neosušen:

 

– Osušen pšenični gluten, z vsebnostjo beljakovin v suhi snovi več kot 82 mas. % (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

 

ex 1702 30

– Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze ali ki v suhem stanju vsebuje manj kot 20 mas. % fruktoze:

 

– – drugo:

 

1702 30 50

– – – v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomeriranega ali neaglomeriranega

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – drugo (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. % toda manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja:

 

1702 40 90

– – drugo (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze:

 

1702 90 50

– – maltodekstrin in maltodekstrinski sirup:

 

– – – maltodekstrin, v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomeriran ali neaglomeriran

1702 90 50 9100

– – – drugo (6)

1702 90 50 9900

– – karamel:

 

– – – drugo:

 

1702 90 75

– – – – v obliki prahu, aglomeriran ali neaglomeriran

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – drugo

1702 90 79 9000

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

ex 2106 90

– Drugo:

 

– – aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

 

– – – drugo:

 

2106 90 55

– – – – glukozni sirupi in maltodekstrinski sirupi (6)

2106 90 55 9000


4.   Krmne mešanice na osnovi žit

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali (7):

 

ex 2309 10

– Hrana za pse in mačke, pripravljena za prodajo na drobno:

 

– – ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, ki sodijo v podštevilke 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55 ali mlečne proizvode:

 

– – – ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:

 

– – – – ki ne vsebuje škroba ali vsebuje manj kot 10 mas. % škroba (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 13 9000

– – – – ki vsebujejo več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 30 mas. % škroba (8):

 

2309 10 31

– – – – – ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 33 9000

– – – – ki vsebuje več kot 30 mas. % škroba (8):

 

2309 10 51

– – – – – ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Drugo:

 

– – drugo, vključno premiksi:

 

– – – ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, ki sodijo v podštevilke 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55 ali mlečne proizvode:

 

– – – – ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:

 

– – – – – ki ne vsebuje škroba ali vsebuje manj kot 10 mas. % škroba (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 33 9000

– – – – – ki vsebujejo več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 30 mas. % škroba (8):

 

2309 90 41

– – – – – – ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 43 9000

– – – – – ki vsebuje več kot 30 mas. % škroba (8):

 

2309 90 51

– – – – – – ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 53 9000


5.   Goveje in telečje meso

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 0102

Živo govedo:

 

ex 0102 10

– Čistih pasem, plemenske:

 

ex 0102 10 10

– – telice (samice goveda, ki še niso telile):

 

– – – mase nad 250 kg:

 

– – – – do starosti 30 mesecev

0102 10 10 9140

– – – – drugo

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – krave:

 

– – – mase nad 250 kg:

 

– – – – do starosti 30 mesecev

0102 10 30 9140

– – – – drugo

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – drugo:

 

– – – mase nad 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Drugo:

 

– – domačih pasem:

 

– – – mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – za zakol:

 

– – – – – mase nad 220 kg

0102 90 41 9100

– – – mase nad 300 kg:

 

– – – – telice (samice goveda, ki še niso telile):

 

0102 90 51

– – – – – za zakol

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – druge

0102 90 59 9000

– – – – krave:

 

0102 90 61

– – – – – za zakol

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – druge

0102 90 69 9000

– – – – druge:

 

0102 90 71

– – – – – za zakol

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – drugo

0102 90 79 9000

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno:

 

0201 10 00

– Trupi in polovice:

 

– – sprednji del trupa ali polovice trupa z vsemi kostmi, kitami, vratom in plečetom z več kot 10 rebri:

 

– – – od odraslega moškega goveda (10)

0201 10 00 9110

– – – drugo

0201 10 00 9120

– – drugo:

 

– – – od odraslega moškega goveda (10)

0201 10 00 9130

– – – drugo

0201 10 00 9140

0201 20

– Drugi kosi s kostmi:

 

0201 20 20

– – ‚kompenzirane‘ četrti:

 

– – – od odraslega moškega goveda (10)

0201 20 20 9110

– – – drugo

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:

 

– – – od odraslega moškega goveda (10)

0201 20 30 9110

– – – druge

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

 

– – – z največ osmimi rebri ali osmimi pari reber:

 

– – – – od odraslega moškega goveda (10)

0201 20 50 9110

– – – – druge

0201 20 50 9120

– – – z več kot osmimi rebri ali osmimi pari reber:

 

– – – – od odraslega moškega goveda (10)

0201 20 50 9130

– – – – druge

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – drugo:

 

– – – z maso kosti, ki ne presega ene tretjine mase celotnega kosa

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Brez kosti:

 

– – kosi brez kosti, izvoženi v Združene države Amerike pod pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1643/2006 (12) ali v Kanado pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – kosi brez kosti, vključno z mletim mesom, s povprečno vsebnostjo pustega govejega mesa (brez maščobe) 78 % ali več (15)

0201 30 00 9060

– – drugo, vsak kos pakiran posamično, s povprečno vsebnostjo pustega govejega mesa (brez maščobe) 55 % ali več (15):

 

– – – iz zadnjih četrti odraslega moškega goveda z največ osmimi rebri ali osmimi pari reber, raven rez ali rez ‚Pistola‘ (11)

0201 30 00 9100

– – – iz nerazkosanih ali razkosanih sprednjih četrti odraslega moškega goveda, raven rez ali rez ‚Pistola‘ (11)

0201 30 00 9120

– – drugo

0201 30 00 9140

ex 0202

Goveje meso, zamrznjeno:

 

0202 10 00

– Trupi in polovice:

 

– – sprednji del trupa ali polovice trupa z vsemi kostmi, kitami, vratom in plečetom z več kot 10 rebri

0202 10 00 9100

– – drugo

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Drugi kosi s kostmi:

 

0202 20 10

– – ‚kompenzirane‘ četrti

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

 

– – – z največ osmimi rebri ali osmimi pari reber

0202 20 50 9100

– – – z več kot osmimi rebri ali osmimi pari reber

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – drugo:

 

– – – z maso kosti, ki ne presega ene tretjine mase celotnega kosa

0202 20 90 9100

0202 30

– Brez kosti:

 

0202 30 90

– – drugo:

 

– – – kosi brez kosti, izvoženi v Združene države Amerike pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 1643/2006 (12) ali v Kanado pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – drugo, vključno z mletim mesom, s povprečno vsebnostjo pustega govejega mesa (brez maščobe) 78 % ali več (15)

0202 30 90 9200

– – – drugo

0202 30 90 9900

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni:

 

0206 10

– Od goved, sveži ali ohlajeni:

 

– – drugi:

 

0206 10 95

– – – mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

0206 10 95 9000

– Od goved, zamrznjeni:

 

0206 29

– – drugi:

 

– – – drugi:

 

0206 29 91

– – – – mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

0206 29 91 9000

ex 0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov:

 

ex 0210 20

– Meso, goveje:

 

ex 0210 20 90

– – Brez kosti:

 

– – – nasoljeno in sušeno

0210 20 90 9100

ex 1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi:

 

ex 1602 50

– Goved:

 

– – drugo:

 

ex 1602 50 31

– – – ‚Corned beef‘ v nepredušni embalaži, ki ne vsebuje drugega mesa kot govejega:

 

– – – – z razmerjem med kolagenom in beljakovinami več kot 0,35 (16) in vsebnostjo naslednjih masnih odstotkov govejega mesa (brez klavničnih odpadkov ali maščob):

 

– – – – – 90 mas. % ali več:

 

– – – – – – proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % ali več, vendar manj kot 90 %:

 

– – – – – – proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – drugo; v nepredušni embalaži:

 

– – – – ki ne vsebujejo drugega mesa kot govejega:

 

– – – – – z razmerjem med kolagenom in beljakovinami več kot 0,35 (16) in vsebnostjo naslednjih masnih odstotkov govejega mesa (brez klavničnih odpadkov ali maščob):

 

– – – – – – 90 mas. % ali več:

 

– – – – – – – proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % ali več, vendar manj kot 90 %:

 

– – – – – – – proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Prašičje meso

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 0103

Živi prašiči:

 

– Drugi:

 

ex 0103 91

– – mase pod 50 kg:

 

0103 91 10

– – – domačih pasem

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – mase 50 kg ali več:

 

– – – domačih pasem:

 

0103 92 19

– – – – drugi

0103 92 19 9000

ex 0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

 

– Sveže ali ohlajeno:

 

ex 0203 11

– – trupi in polovice::

 

0203 11 10

– – – domačih prašičev (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 

– – – domačih prašičev:

 

ex 0203 12 11

– – – – šunke in njihovi kosi:

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – plečeta in njihovi kosi (29):

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – drugo:

 

– – – domačih prašičev:

 

ex 0203 19 11

– – – – prednji deli in njihovi kosi (30):

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – hrbet in njegovi kosi, s kostmi:

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – prsa s potrebušino in njihovi kosi:

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0203 19 15 9100

– – – – drugo:

 

ex 0203 19 55

– – – – – brez kosti:

 

– – – – – – šunke, prednji deli, plečeta ali ledja in njihovi kosi (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – potrebušina in njeni kosi, s skupno vsebnostjo hrustanca manj kot 15 mas. % (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Zamrznjeno:

 

ex 0203 21

– – trupi in polovice:

 

0203 21 10

– – – domačih prašičev (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 

– – – domačih prašičev:

 

ex 0203 22 11

– – – – šunke in njihovi kosi:

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – plečeta in njihovi kosi (29):

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – drugo:

 

– – – domačih prašičev:

 

ex 0203 29 11

– – – – prednji deli in njihovi kosi (30):

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

 

– – – – – hrbet in njegovi kosi, s kostmi:

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0203 29 15 9100

– – – – drugo:

 

ex 0203 29 55

– – – – – brez kosti:

 

– – – – – – šunke, prednji deli, plečeta in njihovi kosi (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov:

 

– Meso, prašičje:

 

ex 0210 11

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 

– – – domačih prašičev:

 

– – – – nasoljena ali v slanici:

 

ex 0210 11 11

– – – – – šunke in njihovi kosi:

 

– – – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0210 11 11 9100

– – – – sušena ali dimljena

 

ex 0210 11 31

– – – – – šunke in njihovi kosi:

 

– – – – – – ‚Prosciutto di Parma‘, ‚Prosciutto di San Daniele‘ (18):

 

– – – – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0210 11 31 9110

– – – – – – drugo:

 

– – – – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – prsa s potrebušino in njihovi kosi:

 

– – – domačih prašičev:

 

ex 0210 12 11

– – – – nasoljena ali v slanici:

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – sušene ali dimljene:

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – drugo:

 

– – – domačih prašičev:

 

– – – – nasoljeno ali v slanici:

 

ex 0210 19 40

– – – – – ledja in njihovi kosi:

 

– – – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – drugo:

 

– – – – – – brez kosti:

 

– – – – – – – šunke, prednji deli, plečeta ali ledja in njihovi kosi (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – potrebušina in njeni kosi, z odstranjeno kožo (17):

 

– – – – – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0210 19 50 9310

– – – – sušene ali dimljene:

 

– – – – – drugo:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – brez kosti:

 

– – – – – – – ‚Prosciutto di Parma‘, ‚Prosciutto di San Daniele‘ (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – šunke, prednji deli, plečeta ali ledja in njihovi kosi (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih odpadkov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov:

 

– Drugo (24):

 

1601 00 91

– – klobase, suhe ali za mazanje, nekuhane (20)  (22):

 

– – – ki ne vsebujejo perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov

1601 00 91 9120

– – – druge

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – drugo (19)  (22):

 

– – – ki ne vsebujejo perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov

1601 00 99 9110

– – – drugo

1601 00 99 9190

ex 1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi:

 

– prašičev:

 

ex 1602 41

– – šunke in njihovi kosi:

 

ex 1602 41 10

– – – domačih prašičev (23):

 

– – – – kuhane, ki vsebujejo 80 mas. % ali več mesa in maščob (24)  (25):

 

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto maso več kot 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto maso manj kot 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – plečeta in njihovi kosi:

 

ex 1602 42 10

– – – domačih prašičev (23):

 

– – – – kuhane, ki vsebujejo 80 mas. % ali več mesa in maščob (24)  (25):

 

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto maso več kot 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto maso manj kot 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – drugo, vključno mešanice:

 

– – – domačih prašičev:

 

– – – – ki vsebujejo več kot 80 mas. % mesa ali klavničnih odpadkov katere koli vrste, vključno z maščobami katere koli vrste ali kakršnega koli izvora

 

ex 1602 49 19

– – – – – drugo (23)  (26):

 

– – – – – – kuhane, ki vsebujejo 80 mas. % ali več mesa in maščob (24)  (25):

 

– – – – – – – ki ne vsebujejo perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov:

 

– – – – – – – – ki vsebujejo proizvode iz prepoznavnih kosov mišičnega mesa, ki jih zaradi njihove velikosti ni mogoče identificirati kot dele šunke, plečeta, ledij ali vratnika, skupaj z delci vidne maščobe in majhnimi količinami želatine

1602 49 19 9130


7.   Perutninsko meso

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 0105

Živa perutnina, in sicer kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke:

 

– Mase do vključno 185 g:

 

0105 11

– – kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:

 

– – – kokoši iz matične jate (plemenske)

 

0105 11 11

– – – – nesnice

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – druge

0105 11 19 9000

– – – druge:

 

0105 11 91

– – – – nesnice

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – druge

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – purani

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – druga:

 

0105 19 20

– – – gosi

0105 19 20 9000

ex 0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

– Kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:

 

ex 0207 12

– – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

 

ex 0207 12 10

– – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot ‚70 % piščanci‘:

 

– – – – s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

 

– – – – druge

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot ‚65 % piščanci‘ ali pod drugim nazivom:

 

– – – – ‚65 % piščanci‘:

 

– – – – – s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

 

– – – – – drugi

0207 12 90 9190

– – – – kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodčki neenakomerne sestave:

 

– – – – – kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

 

– – – – – druge

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – kosi in odpadki, zamrznjeni:

 

– – – kosi:

 

– – – – s kostmi:

 

ex 0207 14 20

– – – – – polovice ali četrtine:

 

– – – – – – kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

 

– – – – – – drugi

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – noge in kosi nog:

 

– – – – – – kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

 

– – – – – – drugi

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – drugo:

 

– – – – – – polovice ali četrti brez škofij:

 

– – – – – – – kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

 

– – – – – – – drugi

0207 14 70 9190

– – – – – – kosi, ki jih sestavlja cela noga ali del noge in del hrbta, pri čemer masa hrbta ne presega 25 % celotne mase

 

– – – – – – – kokoši in petelinov vrsteGallus domesticus s popolnoma okostenelima stegnenicama

 

– – – – – – – drugi

0207 14 70 9290

– Od puranov:

 

0207 25

– – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

 

0207 25 10

– – – oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodčki, znani kot ‚80 % purani‘

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot ‚73 % purani‘ ali pod drugim nazivom

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – kosi in odpadki, zamrznjeni:

 

– – – kosi:

 

ex 0207 27 10

– – – – brez kosti:

 

– – – – – homogenizirano meso, vključno mehansko izkoščeno meso

 

– – – – – drugi:

 

– – – – – – drugi, razen škofij

0207 27 10 9990

– – – – s kostmi:

 

– – – – – noge in kosi nog:

 

0207 27 60

– – – – – – krače in kosi krač

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – drugo

0207 27 70 9000


8.   Jajca

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

– Perutnine:

 

– – valilna (35):

 

0407 00 11

– – – puranja ali gosja

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – druga

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – druga

0407 00 30 9000

0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:

 

– Rumenjaki:

 

ex 0408 11

– – sušeni:

 

ex 0408 11 80

– – – drugi:

 

– – – – primerni za človeško prehrano

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – drugi:

 

– – – drugi:

 

ex 0408 19 81

– – – – tekoči:

 

– – – – – primerni za človeško prehrano

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – drugi, vključno zamrznjeni:

 

– – – – – primerni za človeško prehrano

0408 19 89 9100

– Drugo:

 

ex 0408 91

– – sušeno:

 

ex 0408 91 80

– – – drugo:

 

– – – – primerni za človeško prehrano

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – drugo:

 

ex 0408 99 80

– – – drugo:

 

– – – – primerni za človeško prehrano

0408 99 80 9100

9.   Mleko in mlečni izdelki

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana niti ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil (50):

 

0401 10

– z vsebnostjo maščobe do vključno 1 mas. %:

 

0401 10 10

– – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – drugo

0401 10 90 9000

0401 20

– Z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas. % do vključno 6 mas. %

 

– – do vključno 3 mas. %:

 

0401 20 11

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %:

0401 20 11 9100

– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %:

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – drugo:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %

0401 20 19 9100

– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %

0401 20 19 9500

– – več kot 3 mas. %:

 

0401 20 91

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – drugo

0401 20 99 9000

0401 30

– Z vsebnostjo maščobe več kot 6 mas. %:

 

– – do vključno 21 mas. %:

 

0401 30 11

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – več kot 10 mas. % do vključno 17 mas. %

0401 30 11 9400

– – – – – več kot 17 mas. %

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – drugo:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 17 mas. %:

0401 30 19 9700

– – več kot 21 mas. %, vendar manj kot 45 mas. %:

 

0401 30 31

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – do vključno 35 mas. %

0401 30 31 9100

– – – – – več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. %

0401 30 31 9400

– – – – – več kot 39 mas. %

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – drugo:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – do vključno 35 mas. %

0401 30 39 9100

– – – – – več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. %

0401 30 39 9400

– – – – – več kot 39 mas. %

0401 30 39 9700

– – več kot 45 mas. %:

 

0401 30 91

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – do vključno 68 mas. %

0401 30 91 9100

– – – – – več kot 68 mas. %

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – drugo:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – do vključno 68 mas. %

0401 30 99 9100

– – – – – več kot 68 mas. %

0401 30 99 9500

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila (43):

 

ex 0402 10

– V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (46):

 

– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil (48):

 

0402 10 11

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – drugo

0402 10 19 9000

– – drugo (49):

 

0402 10 91

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – drugo

0402 10 99 9000

– V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. % (46):

 

ex 0402 21

– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil (48):

 

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 27 mas. %:

 

0402 21 11

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – do vključno 11 mas. %

0402 21 11 9200

– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0402 21 11 9300

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0402 21 11 9500

– – – – – – več kot 25 mas. %

0402 21 11 9900

– – – – drugo:

 

0402 21 17

– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 11 mas. %

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – z vsebnostjo maščobe več kot 11 mas. % do vključno 27 mas. %:

 

– – – – – – do vključno 17 mas. %

0402 21 19 9300

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0402 21 19 9500

– – – – – – več kot 25 mas. %

0402 21 19 9900

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 27 mas. %:

 

0402 21 91

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – do vključno 28 mas. %

0402 21 91 9100

– – – – – – več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. %

0402 21 91 9200

– – – – – – več kot 29 mas. % do vključno 45 mas. %

0402 21 91 9350

– – – – – – več kot 45 mas. %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – drugo:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – do vključno 28 mas. %

0402 21 99 9100

– – – – – – več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. %

0402 21 99 9200

– – – – – – več kot 29 mas. % do vključno 41 mas. %

0402 21 99 9300

– – – – – – več kot 41 mas. % do vključno 45 mas. %

0402 21 99 9400

– – – – – – več kot 45 mas. % do vključno 59 mas. %

0402 21 99 9500

– – – – – – več kot 59 mas. % do vključno 69 mas. %

0402 21 99 9600

– – – – – – več kot 69 mas. % do vključno 79 mas. %

0402 21 99 9700

– – – – – – več kot 79 mas. %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – drugo (49):

 

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 27 mas. %:

 

– – – – drugo:

 

0402 29 15

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:

 

– – – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – – do vključno 11 mas. %

0402 29 15 9200

– – – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0402 29 15 9300

– – – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0402 29 15 9500

– – – – – – – več kot 25 mas. %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – drugo:

 

– – – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0402 29 19 9300

– – – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0402 29 19 9500

– – – – – – – več kot 25 mas. %

0402 29 19 9900

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 27 mas. %:

 

0402 29 91

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – drugo:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – do vključno 41 mas. %

0402 29 99 9100

– – – – – – več kot 41 mas. %

0402 29 99 9500

– Drugo:

 

0402 91

– – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil (48):

 

0402 91 10

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 8 mas. %:

 

– – – – z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. % ali več in vsebnostjo maščob več kot 7,4 mas. %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 8 mas. % do vključno 10 mas. %

 

– – – – z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. % ali več

0402 91 30 9300

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 45 mas. %:

 

0402 91 99

– – – – drugo

0402 91 99 9000

0402 99

– – drugo (49):

 

0402 99 10

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 9,5 mas. %:

 

– – – – z vsebnostjo saharoze 40 mas. % ali več, z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. % ali več in vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas. %

0402 99 10 9350

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 9,5 mas. % do vključno 45 mas. %:

 

0402 99 31

– – – – v izvirnem pakiranju do vključno 2,5 kg:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas. %:

 

– – – – – – z vsebnostjo saharoze 40 mas. % ali več in vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. %

0402 99 31 9150

– – – – – z vsebnostjo maščobe več kot 21 mas. % do vključno 39 mas. %:

0402 99 31 9300

– – – – – z vsebnostjo maščobe več kot 39 mas. %

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – drugo:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas. %, z vsebnostjo saharoze 40 mas. % ali več in z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. % ali več

0402 99 39 9150

ex 0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali aromatizirano ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav ali ne:

 

ex 0403 90

– Drugo:

 

– – nearomatiziran, niti ne vsebuje dodanega sadja, oreškov ali kakava:

 

– – – v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah (43)  (47):

 

– – – – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob (36):

 

0403 90 11

– – – – – do vključno 1,5 mas. %

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %:

 

– – – – – – do vključno 11 mas. %

0403 90 13 9200

– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0403 90 13 9300

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0403 90 13 9500

– – – – – – več kot 25 mas. %

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – več kot 27 mas. %

0403 90 19 9000

– – – – drugo, z vsebnostjo maščob (39):

 

0403 90 33

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %:

 

– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 25 mas. %

0403 90 33 9400

– – – – – – več kot 25 mas. %

0403 90 33 9900

– – – drugo:

 

– – – – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob (36):

 

0403 90 51

– – – – – do vključno 3 mas. %:

 

– – – – – – do vključno 1,5 mas. %

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – več kot 6 mas. %:

 

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 21 mas. %

0403 90 59 9170

– – – – – – več kot 21 mas. % do vključno 35 mas. %

0403 90 59 9310

– – – – – – več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. %

0403 90 59 9340

– – – – – – več kot 39 mas. % do vključno 45 mas. %

0403 90 59 9370

– – – – – – več kot 45 mas. %

0403 90 59 9510

ex 0404

Sirotka, koncentrirana ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila; izdelki sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

0404 90

– Drugo:

 

– – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob (36):

 

ex 0404 90 21

– – – do vključno 1,5 mas. %:

 

– – – – v prahu ali granulah, z vsebnostjo vode do vključno 5 mas. % in vsebnostjo mlečnih beljakovin v nemastni suhi snovi mleka:

 

– – – – – 29 mas. % ali več, vendar manj kot 34 mas. %:

0404 90 21 9120

– – – – – 34 mas. % ali več

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. % (43):

 

– – – – v prahu ali granulah:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – do vključno 11 mas. %

0404 90 23 9120

– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0404 90 23 9130

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0404 90 23 9140

– – – – – – več kot 25 mas. %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – več kot 27 mas. % (43):

 

– – – – v prahu ali granulah, z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – do vključno 28 mas. %

0404 90 29 9110

– – – – – več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. %

0404 90 29 9115

– – – – – več kot 29 mas. % do vključno 45 mas. %

0404 90 29 9125

– – – – – več kot 45 mas. %

0404 90 29 9140

– – drugo, z vsebnostjo maščob (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – do vključno 1,5 mas. %:

 

– – – – v prahu ali granulah

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %:

 

– – – – v prahu ali granulah:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – do vključno 11 mas. %

0404 90 83 9110

– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0404 90 83 9130

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0404 90 83 9150

– – – – – – več kot 25 mas. %

0404 90 83 9170

– – – – drugo, razen v prahu ali v granulah:

 

– – – – – z vsebnostjo saharoze 40 mas. % ali več, z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi ne manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas. %

0404 90 83 9936

ex 0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka, mlečni namazi:

 

0405 10

– Maslo:

 

– – z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas. %:

 

– – – naravno maslo:

 

0405 10 11

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

 

– – – – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – – 80 mas. % ali več, vendar manj kot 82 mas. %:

0405 10 11 9500

– – – – – – 82 mas. % ali več

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – drugo:

 

– – – – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – – 80 mas. % ali več, vendar manj kot 82 mas. %:

0405 10 19 9500

– – – – – – 82 mas. % ali več

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – rekombinirano maslo:

 

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

 

– – – – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – – 80 mas. % ali več, vendar manj kot 82 mas. %:

0405 10 30 9100

– – – – – – 82 mas. % ali več

0405 10 30 9300

– – – – drugo:

 

– – – – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – – 82 mas. % ali več

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – sirotkino maslo:

 

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

 

– – – – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – – 82 mas. % ali več

0405 10 50 9300

– – – – drugo:

 

– – – – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – – 80 mas. % ali več, vendar manj kot 82 mas. %:

0405 10 50 9500

– – – – – – 82 mas. % ali več

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – drugo

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Mlečni namazi:

 

0405 20 90

– – z vsebnostjo maščob več kot 75 mas. %, vendar manj kot 80 mas. % maščobe:

 

– – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – več kot 75 mas. %, vendar manj kot 78 mas. %

0405 20 90 9500

– – – – 78 mas. % ali več

0405 20 90 9700

0405 90

– Drugo:

 

0405 90 10

– – z vsebnostjo maščobe 99,3 mas. % ali več in z vsebnostjo vode do vključno 0,5 mas. %

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – drugo

0405 90 90 9000


Oznaka KN

Poimenovanje

Dodatne zahteve za uporabo tarifne oznake

Oznaka proizvoda

Največja vsebnost vode v masi proizvoda

(%)

Najmanjša vsebnost maščobe v suhi snovi

(%)

ex 0406

Sir in skuta (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Sveži (nezrel ali nenasoljen) sir, vključno sir iz sirotke in skuta:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. %:

 

 

 

– – – sir iz sirotke, razen slane ricotte

 

 

0406 10 20 9100

– – – drugo:

 

 

 

– – – – z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi, več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %:

 

 

 

– – – – – ricotta, slana:

 

 

 

– – – – – – izdelana izključno iz ovčjega mleka

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – druga

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – kočarski sir

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – drugo:

 

 

 

– – – – – – z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – manj kot 5 mas. %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – 5 mas. % ali več, vendar manj kot 19 mas. %:

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – 19 mas. % ali več, vendar manj kot 39 mas. %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – drugo, z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi:

 

 

 

– – – – – – – – več kot 47 mas. % do vključno 52 mas. %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – več kot 52 mas. % do vključno 62 mas. %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – več kot 62 mas. %

 

 

0406 10 20 9660

– – – – z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi, več kot 72 mas. %:

 

 

 

– – – – – smetanov sir z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi, več kot 77 mas. % do vključno 83 mas. % in vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – 60 mas. % ali več, vendar manj kot 69 mas. %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – 69 mas. % ali več

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – drugi

 

 

0406 10 20 9870

– – – – drugo

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – drugo:

 

 

 

– – – siri iz sirotke

 

 

0406 20 90 9100

– – – drugo:

 

 

 

– – – – z vsebnostjo maščob več kot 20 mas. %, vsebnostjo laktoze manj kot 5 mas. % in z vsebnostjo suhe snovi:

 

 

 

– – – – – 60 mas. % ali več, vendar manj kot 80 mas. %:

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – 80 mas. % ali več, vendar manj kot 85 mas. %

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – 85 mas. % ali več, vendar manj kot 95 mas. %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – 95 mas. % ali več

5

30

0406 20 90 9919

– – – – drugo

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:

 

 

 

– – drugo:

 

 

 

– – – z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas. % in z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – do vključno 48 mas. %:

 

 

 

– – – – – z vsebnostjo suhe snovi:

 

 

 

– – – – – – 40 mas. % ali več, vendar manj kot 43 mas. %, in vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – manj kot 20 mas. %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – 20 mas. % ali več

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – 43 mas. % ali več in z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – manj kot 20 mas. %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – 20 mas. % ali več, vendar manj kot 40 mas. %

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – 40 mas. % ali več

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – več kot 48 mas. %:

 

 

 

– – – – – z vsebnostjo suhe snovi:

 

 

 

– – – – – – 40 mas. % ali več, vendar manj kot 43 mas. %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – 43 mas. % ali več, vendar manj kot 46 mas. %

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – 46 mas. % ali več in z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – manj kot 55 mas. %

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – 55 mas. % ali več

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – z vsebnostjo maščob več kot 36 mas. %:

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi, nastalimi v jedru sira proizveden s Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – drugo

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Sir, drug:

 

 

 

– – drugi:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – ementalec

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – grojer, sbrinz:

 

 

 

– – – – grojer

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – bergkaese, appenzell:

 

 

 

– – – – bergkaese

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – edamec

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – butterkaese

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – feta (38):

 

 

 

– – – – izdelan izključno iz ovčjega ali ovčjega in kozjega mleka:

 

 

 

– – – – – z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi, do vključno 72 mas. %:

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – kefalotyri:

 

 

 

– – – – izdelan izključno iz ovčjega in/ali kozjega mleka

38

40

0406 90 35 9190

– – – – drugo:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – drugo:

 

 

 

– – – – drugo:

 

 

 

– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi:

 

 

 

– – – – – – do vključno 47 mas. %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – fiore sardo, pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – izdelani izključno iz ovčjega mleka

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – drugi

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – drugi:

 

 

 

– – – – – – – – siri iz sirotke

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – drugi

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe:

 

 

 

– – – – – – – – z vsebnostjo maščob v suhi snovi 45 mas. % ali več, vendar manj kot 55 mas. %:

 

 

 

– – – – – – – – – z vsebnostjo suhe snovi 50 mas. % ali več, vendar manj kot 56 mas. %

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – z vsebnostjo suhe snovi 56 mas. % ali več

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – z vsebnostjo maščob v suhi snovi 55 mas. % ali več

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – gouda:

 

 

 

– – – – – – – – z vsebnostjo maščob v suhi snovi manj kot 48 mas. %

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – z vsebnostjo maščob v suhi snovi 48 mas. % ali več, vendar manj kot 55 mas. %

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – drugi:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – esrom, italico, kernhem, saint nectaire, saint paulin, taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – kefalograviera, kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – z vsebnostjo vode do vključno 40 mas. %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – z vsebnostjo vode več kot 40 mas. % do vključno 45 mas. %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – drugi

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – drugi siri z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – več kot 47 mas. % do vključno 52 mas. %:

 

 

 

– – – – – – – – – siri iz sirotke

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – drugi, z vsebnostjo maščobe v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – – – – manj kot 5 mas. %

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – 5 mas. % ali več, vendar manj kot 19 mas. %

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – 19 mas. % ali več, vendar manj kot 39 mas. %

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – 39 mas. % ali več

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – več kot 52 mas. % do vključno 62 mas. %:

 

 

 

– – – – – – – – – sir iz sirotke, razen sira manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – drugi, z vsebnostjo maščobe v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – – – – manj kot 5 mas. %

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – 5 mas. % ali več, vendar manj kot 19 mas. %

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – 19 mas. % ali več, vendar manj kot 40 mas. %

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – 40 mas. % ali več:

 

 

 

– – – – – – – – – – – idiazabal, manchego and roncal, izdelani izključno iz ovčjega mleka

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – graeddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – drugi

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – več kot 62 mas. % do vključno 72 mas. %:

 

 

 

– – – – – – – – – siri iz sirotke

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – drugi:

 

 

 

– – – – – – – – – – z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – – – – – 10 mas. % ali več, vendar manj kot 19 mas. %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – 40 mas. % ali več:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Beli in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju:

 

– Surovi sladkor, ki ne vsebuje dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil:

 

ex 1701 11

– – sladkor iz sladkornega trsa:

 

ex 1701 11 90

– – – drugo:

 

– – – – kandirni sladkor

1701 11 90 9100

– – – – drugi surovi sladkor:

 

– – – – – v izvirnem pakiranju do vključno 5 kg neto proizvoda:

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – sladkor iz sladkorne pese:

 

ex 1701 12 90

– – – drugo:

 

– – – – kandirni sladkor

1701 12 90 9100

– – – – drugi surovi sladkor:

 

– – – – – v izvirnem pakiranju do vključno 5 kg neto proizvoda:

1701 12 90 9910

– Drugo:

 

1701 91 00

– – ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – drugo:

 

1701 99 10

– – – beli sladkor:

 

– – – – kandirni sladkor

1701 99 10 9100

– – – – drugo:

 

– – – – – skupne količine do vključno 10 ton

1701 99 10 9910

– – – – – drugo

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – drugo:

 

– – – – ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

1701 99 90 9100


11.   Sirupi in drugi izdelki iz sladkorja

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

 

ex 1702 40

– Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. % toda manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja:

 

ex 1702 40 10

– – izoglukoza:

 

– – – ki v suhem stanju vsebuje 99 mas. % fruktoze ali več

1702 40 10 9100

1702 60

– Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja:

 

1702 60 10

– – izoglukoza

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – drugo

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze:

 

1702 90 30

– – izoglukoza

1702 90 30 9000

– – karamel:

 

1702 90 71

– – – ki v suhi snovi vsebuje 50 mas. % ali več saharoze

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – drugo:

 

– – – umetni med, mešan ali nemešan z naravnim medom

1702 90 95 9100

– – – drugo, razen sorboze

1702 90 95 9900

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

ex 2106 90

– Drugo:

 

– – aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

 

2106 90 30

– – – izoglukozni sirupi

2106 90 30 9000

– – – drugo:

 

2106 90 59

– – – – drugo

2106 90 59 9000“


(1)  UL L 149, 29.6.1968, str. 46.

(2)  Za določanje vsebnosti maščob se uporablja analitični postopek iz Priloge I (metoda A) k Direktivi Komisije 84/4/EGS (UL L 15, 18.1.1984, str. 28).

(3)  Za določanje vsebnosti maščob se uporablja naslednji postopek:

vzorec se zdrobi, tako da več kot 90 % snovi lahko gre skozi sito z velikostjo okenca 500 mikrometrov in 100 % snovi lahko gre skozi sito z velikostjo okenca 1 000 mikrometrov,

nato se uporabi analitični postopek iz Priloge I (metoda A) k Direktivi 84/4/EGS.

(4)  Pri škrobu se vsebnost suhe snovi določa s postopkom iz Priloge IV k Uredbi Komisije (ES) št. 687/2008 (UL L 192, 19.7.2008, str. 20). Čistoča škroba se določa z modificirano Ewersovo polarimetrijsko metodo iz Priloge I k tretji Direktivi Komisije 72/199/EGS (UL L 123, 29.5.1972, str. 6).

(5)  Izvozno nadomestilo za škrob se prilagodi po naslednji formuli:

1.

Krompirjev škrob: dejanski % suhe snovi/80 × izvozno nadomestilo.

2.

Vse druge vrste škroba: dejanski % suhe snovi/87 × izvozno nadomestilo.

Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj zahtevka navede vsebnost suhe snovi proizvoda na izjavi, ki je predvidena v ta namen.

(6)  Izvozno nadomestilo se plača za proizvode z vsebnostjo suhe snovi najmanj 78 %. Izvozno nadomestilo za proizvode z vsebnostjo suhe snovi manj kot 78 % se prilagodi po naslednji formuli:

dejanska suha snov/78 × izvozno nadomestilo.

Vsebnost suhe snovi se določa s postopkom 2 iz Priloge II k Direktivi Komisije 79/796/EGS (UL L 239, 22.9.1979, str. 24) ali s katerim koli drugim ustreznim analitičnim postopkom, ki zagotavlja vsaj takšne rezultate.

(7)  Zajema jih Uredba Komisije (ES) št. 1517/95 (UL L 147, 30.6.1995, str. 51).

(8)  Za namene nadomestil se upošteva samo škrob iz žitnih proizvodov. Žitni proizvodi so proizvodi iz tarifnih podštevilk 0709 90 60 in 0712 90 19, poglavja 10 in tarifnih številk 1101, 1102, 1103 in 1104 (nepredelani in nerekonstruirani) razen tarifne podštevilke 1104 30 in vsebnost žit v proizvodih iz tarifnih podštevilk 1904 10 10 in 1904 10 90 kombinirane nomenklature. Šteje se, da je vsebnost žit v proizvodih iz tarifnih podštevilk 1904 10 10 in 1904 10 90 kombinirane nomenklature enaka masi tega končnega proizvoda. Nadomestilo za žita se ne izplača, če z analizo ni mogoče natančno ugotoviti izvora škroba.

(9)  Nadomestilo se plača samo za proizvode, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba.

(10)  Za razvrstitev pod to tarifno podštevilko je treba predložiti potrdilo iz Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 433/2007 (UL L 104, 21.4.2007, str. 3).

(11)  Nadomestilo se odobri pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 21).

(12)  UL L 308, 8.11.2006, str. 7.

(13)  UL L 281, 24.10.2008, str. 3.

(14)  UL L 325, 24.11.2006, str. 12.

(15)  Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določa s postopkom iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (UL L 210, 1.8.1986, str. 39). Izraz ‚povprečna vsebnost‘ se nanaša na velikost vzorca, kakor je opredeljena v členu 2(1) Uredbe (ES) št. 765/2002 (UL L 117, 4.5.2002, str. 6). Vzorec se vzame od tistega dela pošiljke, ki predstavlja najvišje tveganje.

(16)  Določanje vsebnosti kolagena:

Šteje se, da vsebnost kolagena pomeni vsebnost hidroksiprolina, pomnoženo s faktorjem 8. Vsebnost hidroksiprolina je treba določati z metodo ISO 3496-1978.

(17)  Proizvode in njihove dele je mogoče razvrstiti v to tarifno podštevilko samo, če je iz njihove velikosti in značilnosti enotnega mišičnega tkiva mogoče ugotoviti, da so iz omenjenih osnovnih delov. Izraz ‚in njihovi deli‘ se nanaša na proizvode z neto maso dela najmanj 100 gramov ali na proizvode, razrezane na enake kose, za katere je mogoče jasno ugotoviti, da so iz omenjenega osnovnega kosa in ki so pakirani skupaj s skupno neto maso vsaj 100 gramov.

(18)  Do nadomestila so upravičeni samo tisti proizvodi, za imena katerih pristojni organi države članice proizvajalke izdajo potrdilo.

(19)  Nadomestilo za klobase, shranjene v posodah s konzervansom, se odobri na neto maso po odbitku mase te tekočine.

(20)  Masa parafinske plasti, določena glede na običajno uporabo v panogi, se šteje kot del neto mase klobase.

(21)  Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 2333/97 (UL L 323, 26.11.1997, str. 25).

(22)  Če se sestavljena živila (vključno s pripravljenimi jedmi), ki vsebujejo klobase, zaradi njihove sestave razvrstijo v tarifno številko 1601, se nadomestilo odobri samo na neto maso klobas, mesa in klavničnih odpadkov, vključno z maščobami kakršnega koli izvora, ki so del teh živil.

(23)  Nadomestilo za proizvode, ki vsebujejo kosti, se odobri na neto maso proizvoda po odbitku mase kosti.

(24)  Nadomestilo se odobri, če so izpolnjeni pogojih iz Uredbe Komisije (ES) št. 903/2008 (UL L 249, 18.9.2008, str. 3). Pri opravljanju izvoznih carinskih formalnosti izvoznik predloži pisno izjavo, da ti proizvodi izpolnjujejo navedene pogoje.

(25)  Vsebnost mesa in maščobe se določa z analitičnim postopkom iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2004/2002 (UL L 308, 9.11.2002, str. 22).

(26)  Vsebnost mesa ali kakršnih koli klavničnih odpadkov, vključno z maščobami kakršne koli vrste ali izvora, se določa z analitičnim postopkom iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 226/89 (UL L 29, 31.1.1989, str. 11).

(27)  Zamrzovanje proizvodov v skladu s prvim odstavkom člena 7(3) Uredbe (ES) št. 800/1999 ni dovoljeno.

(28)  Trupi ali polovice trupov so lahko predstavljene s spodnjo čeljustjo ali brez nje.

(29)  Plečeta so lahko predstavljena s spodnjo čeljustjo ali brez nje.

(30)  Prednji deli so lahko predstavljeni s spodnjo čeljustjo ali brez nje.

(31)  Nadomestilo se ne odobri za spodnjo čeljust, podbradek (maščobni del spodnje čeljusti) ali spodnjo čeljust s podbradkom, ki je ponujena posebej.

(32)  Nadomestilo se ne odobri za vrat brez kosti, ki je ponujen posebej.

(33)  Če na podlagi določb opombe 2 k poglavju 16 KN ni upravičena razvrstitev blaga pod šunke ali dele šunke iz tarifne številke 1602 41 10 9110, se nadomestilo za oznako proizvoda 1602 42 10 9110 ali 1602 49 19 9130 lahko odobri, ne da bi to vplivalo na uporabo člena 51 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).

(34)  Če na podlagi določb opombe 2 k poglavju 16 KN ni upravičena razvrstitev blaga pod šunke ali dele šunke iz tarifne številke 1602 42 10 9110, se nadomestilo za oznako proizvoda 1602 49 19 9130 lahko odobri, ne da bi to vplivalo na uporabo člena 51 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999.

(35)  Velja samo za jajca perutnine, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določijo pristojni organi Evropskih skupnosti, in na katerih je odtisnjena registracijska številka ustanove proizvajalca in/ali drugi podatki, določeni v členu 3(5) Uredbe Komisije (ES) št. 617/2008 (UL L 168, 28.6.2008, str. 5).

(36)  Kadar proizvod iz te tarifne podštevilke vsebuje dodano sirotko in/ali proizvode iz sirotke in/ali laktozo in/ali kazein in/ali kazeinate in/ali permeat in/ali proizvode iz oznake KN 3504, se pri izračunu nadomestila dodana sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake KN 3504 ne upoštevajo.

Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo.

Če proizvod iz te tarifne podštevilke vsebuje permeat, se izvozno nadomestilo ne plača.

Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka navesti v izjavi, predvideni v ta namen, ali proizvod vsebuje permeat oziroma ali je bila dodana nemlečna snov in/ali sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake KN 3504, in če je bila katera od teh snovi dodana:

največjo vsebnost nemlečne snovi in/ali sirotke in/ali proizvodov iz sirotke in/ali laktoze in/ali kazeina in/ali kazeinatov in/ali permeata in/ali proizvodov iz oznake KN 3504 na 100 kilogramov končnega proizvoda;

in zlasti,

vsebnost laktoze v dodani sirotki.

(37)  Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 2287/2000 (UL L 260, 14.10.2000, str. 22).

(38)  Če izdelek vsebuje kazein in/ali kazeinate, ki so bili dodani pred predelavo ali med njo, se nadomestilo ne plača. Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj zahtevka na izjavi, predvideni v ta namen, navede ali je bil dodan kazein in/ali kazeinati.

(39)  Nadomestilo za 100 kilogramov proizvoda iz te tarifne podštevilke je enako vsoti naslednjih elementov:

(a)

zneska na 100 kilogramov, pomnoženega z odstotkom mase mlečne snovi, vsebovane v 100 kilogramih proizvoda. Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo.

Ko je proizvodu dodana sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake KN 3504, se znesek na kilogram pomnoži z maso mlečne snovi, ki ni sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake KN 3504, dodani na 100 kilogramov proizvoda;

(b)

elementa, izračunanega v skladu s členom 16(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 (UL L 234, 29.8.2006, str. 4).

Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka navesti v izjavi, predvideni v ta namen, ali proizvod vsebuje permeat oziroma ali je bila dodana nemlečna snov in/ali sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake KN 3504, in če je bila katera od teh snovi dodana:

 

največjo vsebnost saharoze in/ali druge nemlečne snovi in/ali sirotke in/ali proizvodov iz sirotke in/ali laktoze in/ali kazeina in/ali kazeinatov in/ali permeata in/ali proizvodov iz tarifne oznake KN 3504 v mas. % na 100 kilogramov končnega proizvoda;

in zlasti,

 

vsebnost laktoze v dodani sirotki.

Če mlečna snov v proizvodu vsebuje permeat, se izvozno nadomestilo ne plača.

(40)  Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 707/98 (UL L 98, 31.3.1998, str. 11).

(41)  Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 823/96 (UL L 111, 4.5.1996, str. 9).

(42)  

a)

Pri sirih v izvirnem pakiranju, ki vsebuje tudi konzervirno tekočino, zlasti slanico, se nadomestilo odobri za neto težo, od katere se odšteje masa tekočine.

b)

Plastična folija, parafin, pepel in vosek, ki se uporabljajo za pakiranje, se pri izračunu nadomestila ne štejejo za del neto teže proizvoda.

c)

Kadar je sir v plastični foliji in deklarirana neto teža vključuje težo plastične folije, se znesek nadomestila zmanjša za 0,5 %.

Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj izjavi, da je sir pakiran v plastično folijo in ali deklarirana neto teža vključuje težo plastične folije.

d)

Kadar je sir v parafinu ali pepelu in deklarirana neto teža vključuje težo parafina ali pepela, se znesek nadomestila zmanjša za 2 %.

Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj izjavi, da je sir pakiran v parafinu ali pepelu in ali deklarirana neto teža vključuje težo pepela ali parafina.

e)

Kadar je sir v vosku, mora vlagatelj pri opravljanju carinskih formalnosti v deklaraciji navesti neto težo sira brez teže voska.

(43)  Če je pri proizvodih iz te tarifne oznake vsebnost mlečnih beljakovin (vsebnost dušika × 6,38) v nemastni suhi snovi mleka manjša od 34 %, se nadomestilo ne plača. Če v proizvodih v prahu iz te tarifne oznake vsebnost vode v masi proizvoda presega 5 %, se nadomestilo ne plača.

Pri opravljanju carinskih formalnosti mora zainteresirana stranka navesti na ustrezni izjavi najmanjšo vsebnost mlečnih beljakovin v nemastni suhi snovi mleka in za proizvode v prahu najvišjo vsebnost vode.

(44)  Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 2287/2000 (UL L 260, 14.10.2000, str. 22).

(45)  

a)

Kadar proizvod vsebuje nemlečne sestavine, ki niso začimbe ali zelišča, kakor so zlasti šunka, oreščki, kozice, losos, olive, rozine, se znesek nadomestila zmanjša za 10 %.

Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj v izjavi, ki je predvidena v ta namen, navede, da so dodane take nemlečne sestavine.

b)

Kadar proizvod vsebuje zelišča ali začimbe, kakor so zlasti gorčica, bazilika, česen, origano, se znesek nadomestila zmanjša za 1 %.

Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj v izjavi, ki je predvidena v ta namen, navede, da so dodana zelišča ali začimbe.

(c)

Kadar proizvod vsebuje kazein in/ali kazeinate in/ali sirotko in/ali proizvode iz sirotke in/ali laktozo in/ali permeat in/ali proizvode pod oznako KN 3504, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo dodani kazein in/ali kazeinati in/ali sirotka in/ali proizvodi iz sirotke (razen sirotkinega masla pod oznako KN 0405 10 50) in/ali laktoza in/ali permeat in/ali proizvodi pod oznako KN 3504.

Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj v izjavi, predvideni v ta namen, navede, ali so dodani kazein in/ali kazeinati in/ali sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali permeat in/ali proizvodi pod oznako KN 3504, in kadar so, največjo vsebnost v masi nemlečne snovi in/ali kazeina in/ali kazeinatov in/ali sirotke in/ali proizvodov iz sirotke (kadar je to ustrezno, tudi vsebnost sirotkinega masla) in/ali laktoze in/ali permeata in/ali proizvodov pod oznako KN 3504 na 100 kilogramov končnega proizvoda.

d)

Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje, kakor so sol, sirilo ali plesen.

(46)  Nadomestilo za zamrznjeno kondenzirano mleko je enako kot za proizvode iz tarifnih številk 0402 91 in 0402 99.

(47)  Nadomestila za zamrznjene proizvode iz oznak KN 0403 90 11 do 0403 90 39 so enaka kot nadomestila za proizvode iz oznak KN 0403 90 51 do 0403 90 69.

(48)  Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo. Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka na izjavi, predvideni v ta namen, navesti ali je bila dodana nemlečna snov in če je bila dodana, navesti najvišjo vsebnost nemlečne snovi na 100 kilogramov končnega proizvoda.

(49)  Nadomestilo za 100 kilogramov proizvoda iz te podštevilke je enako vsoti naslednjih elementov:

(a)

zneska na 100 kilogramov, pomnoženega z odstotkom mase mlečne snovi, vsebovane v 100 kilogramih proizvoda. Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo;

(b)

elementa, izračunanega v skladu s členom 16(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 (UL L 234, 29.8.2006, str. 4).

Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka na izjavi, predvideni v ta namen, navesti najvišjo vsebnost saharoze v mas. % in ali je bila dodana nemlečna snov in če je bila dodana, najvišjo vsebnost nemlečne snovi, dodane na 100 kilogramov končnega proizvoda.

(50)  Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine aditivov, potrebnih za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo. Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka na izjavi, ki je predvidena v ta namen, navesti ali so bili aditivi dodani in če so bili, najvišjo vsebnost aditivov.


PRILOGA II

„PRILOGA II

OZNAKE NAMEMBNIH DRŽAV ZA IZVOZNA NADOMESTILA

A00

Vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembne države, ki se obravnavajo kot izvoz iz Skupnosti).

A01

Druge namembne države.

A02

Vse namembne države razen Združenih držav Amerike.

A03

Vse namembne države razen Švice.

A04

Vse tretje države.

A05

Druge tretje države.

A10

Države članice EFTA (Evropsko združenje za prosto trgovino)

Islandija, Norveška, Lihtenštajn, Švica.

A11

Države AKP (afriške, karibske in pacifiške države, pogodbenice Loméjske konvencije)

Angola, Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zelenortski otoki, Srednjeafriška republika, Komori (razen Mayotte), Kongo, Demokratična republika Kongo, Slonokoščena obala, Džibuti, Dominika, Etiopija, otoki Fidži, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gvineja, Gvineja Bissau, Ekvatorialna Gvineja, Gvajana, Haiti, Jamajka, Kenija, Kiribati, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mavretanija, Mozambik, Namibija, Niger, Nigerija, Uganda, Papua Nova Gvineja, Dominikanska republika, Ruanda, Saint Kitts in Nevis, Saint Vincent in Grenadine, Sveta Lucija, Salomonovi otoki, Samoa, Sao Tome in Principe, Senegal, Sejšeli, Sierra Leone, Somalija, Sudan, Surinam, Svazi, Tanzanija, Čad, Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambija, Zimbabve.

A12

Države ali ozemlja v sredozemskem bazenu

Ceuta in Melilla, Gibraltar, Turčija, Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, vključno s Kosovom v okviru Resolucije VSZN 1244/99, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Egipt, Libanon, Sirija, Izrael, Zahodni breg in Gaza, Jordanija.

A13

Države članice OPEC (Organizacija držav izvoznic nafte)

Alžirija, Libija, Nigerija, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Saudova Arabija, Kuvajt, Katar, Združeni arabski emirati, Indonezija.

A14

Države članice ASEAN (Združenje držav jugovzhodne Azije)

Mjanmar, Tajska, Laos, Vietnam, Indonezija, Malezija, Brunej, Singapur, Filipini.

A15

Države Latinske Amerike

Mehika, Gvatemala, Honduras, Salvador, Nikaragva, Kostarika, Haiti, Dominikanska republika, Kolumbija, Venezuela, Ekvador, Peru, Brazilija, Čile, Bolivija, Paragvaj, Urugvaj, Argentina.

A16

Države članice SAARC (Južnoazijsko združenje za regionalno sodelovanje)

Pakistan, Indija, Bangladeš, Maldivi, Šrilanka, Nepal, Butan.

A17

Države članice EGP (Evropski gospodarski prostor), razen Evropske unije

Islandija, Norveška, Lihtenštajn.

A18

Države ali ozemlja Srednje in Vzhodne Evrope

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, vključno s Kosovom v okviru Resolucije VSZN 1244/99, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

A19

Države članice NAFTA (Severnoameriški sporazum o svobodni trgovini)

Združene države Amerike, Kanada, Mehika.

A20

Države članice skupnega južnoameriškega trga (Mercosur - Southern Cone Common Market)

Brazilija, Paragvaj, Urugvaj, Argentina.

A21

Novoindustrializirane azijske države

Singapur, Južna Koreja, Tajvan, Hongkong.

A22

Dinamična azijska gospodarstva

Tajska, Malezija, Singapur, Južna Koreja, Tajvan, Hongkong.

A23

Države članice APEC (Skupina za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje)

Združene države Amerike, Kanada, Mehika, Čile, Tajska, Indonezija, Malezija, Brunej, Singapur, Filipini, Kitajska, Južna Koreja, Japonska, Tajvan, Hongkong, Avstralija, Papua Nova Gvineja, Nova Zelandija.

A24

Skupnost neodvisnih držav

Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizija.

A25

Države članice OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), ki niso članice EU

Islandija, Norveška, Švica, Turčija, Združene države Amerike, Kanada, Mehika, Južna Koreja, Japonska, Avstralija, Avstralska tihomorska ozemlja, Nova Zelandija, Novozelandska tihomorska ozemlja.

A26

Evropske države ali ozemlja zunaj Evropske unije

Islandija, Norveška, Lihtenštajn, Švica, Ferski otoki, Andora, Gibraltar, Vatikan, Turčija, Albanija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, vključno s Kosovom v okviru Resolucije VSZN 1244/99, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

A27

Africa (A28) (A29)

Države ali ozemlja Severne Afrike, druge afriške države.

A28

Države ali ozemlja Severne Afrike

Ceuta in Melilla, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Egipt.

A29

Druge afriške države

Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Demokratična republika Kongo, Ruanda, Burundi, Sveta Helena in pridružena območja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Kenija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in pridružena območja, Britansko ozemlje Indijskega oceana, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Zimbabve, Malavi, Južna Afrika, Namibija, Bocvana, Svazi, Lesoto.

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)

Severna Amerika, Srednja Amerika in Antili, Južna Amerika.

A31

Severna Amerika

Združene države Amerike, Kanada, Grenlandija, Saint Piere in Miquelon.

A32

Srednja Amerika in Antili

Mehika, Bermudi, Gvatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragva, Kostarika, Panama, Angvila, Kuba, Saint Kitts in Nevis, Haiti, Bahami, Otoki Turks in Caicos, Dominikanska republika, Deviški otoki (ZDA), Antigva in Barbuda, Dominika, Kajmanski otoki, Jamajka, Saint Lucia, Saint Vincent, Britanski Deviški otoki, Barbados, Montserrat, Trinidad in Tobago, Grenada, Aruba, Nizozemski Antili.

A33

Južna Amerika

Kolumbija, Venezuela, Gvajana, Surinam, Ekvador, Peru, Brazilija, Čile, Bolivija, Paragvaj, Urugvaj, Argentina, Falklandski otoki.

A34

Azija (A35) (A36)

Bližnji in Srednji Vzhod, druge azijske države.

A35

Bližnji in Srednji Vzhod

Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg in Gaza, Jordanija, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen.

A36

Druge azijske države

Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizija, Afganistan, Pakistan, Indija, Bangladeš, Maldivi, Šrilanka, Nepal, Butan, Mjanmar, Tajska, Laos, Vietnam, Kambodža, Indonezija, Malezija, Brunej, Singapur, Filipini, Mongolija, Kitajska, Severna Koreja, Južna Koreja, Japonska, Tajvan, Hongkong, Macao.

A37

Oceanija in polarna območja (A38) (A39)

Avstralija in Nova Zelandija, druge države Oceanije in polarna območja.

A38

Avstralija in Nova Zelandija

Avstralija, Avstralska tihomorska ozemlja, Nova Zelandija, Novozelandska tihomorska ozemlja.

A39

Druge države Oceanije in polarna območja

Papua Nova Gvineja, Nauru, Salomonovi otoki, Tuvalu, Nova Kaledonija in pridružena območja, Ameriška tihomorska ozemlja, Wallis in Fortuna, Kiribati, Pitcairn, Fidži, Vanuatu, Tonga, Samoa, Severni Marianski otoki, Francoska Polinezija, Federativne države Mikronezije (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Marshallovi otoki, Palau, polarna območja.

A40

Čezmorske države in ozemlja (ČDO)

Francoska Polinezija, Nova Kaledonija in pridružena območja, Wallis in Fortuna, Francoska južna in antarktična ozemlja, Saint Piere in Miquelon, Mayotte, Nizozemski Antili, Aruba, Grenlandija, Angvila, Kajmanski otoki, Falklandski otoki, Otoki Južni Sandwich in pridružena območja, Otoki Turks in Caicos, Britanski Deviški otoki, Montserrat, Pitcairn, Sveta Helena in pridružena območja, Britanska antarktična ozemlja, Britansko ozemlje Indijskega oceana.

A96

Občine Livigno in Campione d'Italia, Heligoland.

A97

Oskrba in namembne države, ki se obravnavajo kot izvoz iz Skupnosti

Namembne države iz členov 36, 44 in 45 Uredbe (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).“


Top