Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0908

2008/908/ES: Odločba Komisije z dne 28. novembra 2008 o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7288)

OJ L 327, 5.12.2008, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/908/oj

5.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/24


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. novembra 2008

o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7288)

(Besedilo v španskem, danskem, nemškem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem, finskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/908/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1) in zlasti drugega pododstavka člena 6(1b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 999/2001 določa pravila o preprečevanju, nadzoru in izkoreninjenju transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) pri živalih. Uredba določa, da mora vsaka država članica izvajati letni program spremljanja raznih oblik TSE na podlagi aktivnega in pasivnega nadzora v skladu s Prilogo III k navedeni uredbi.

(2)

V skladu s členom 6(1b) Uredbe (ES) št. 999/2001 lahko države članice, ki lahko dokažejo izboljšanje epidemioloških razmer v državi po merilih, ki se predpišejo v skladu s postopkom iz navedenega člena, predložijo vlogo za revizijo svojih letnih programov spremljanja.

(3)

Točka 7 dela I poglavja A Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001 določa informacije, ki jih je treba predložiti Komisiji, ter epidemiološka merila, ki jih morajo izpolnjevati države članice, če želijo revidirati svoj program spremljanja.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane je 17. julija 2008 izdala dve znanstveni mnenji v zvezi z revidiranjem sistema spremljanja BSE v nekaterih državah članicah. Mnenji ocenjujeta raven dodatnega tveganja za zdravje ljudi in živali po izvajanju revidiranega sistema spremljanja BSE v 15 državah članicah Skupnosti pred 1. majem 2004 ter ugotavljata, da bi v navedenih državah članicah spregledali manj kot en primer BSE na leto, če bi se starost govedi, zajete v spremljanje BSE, povečala s 24 na 48 mesecev.

(5)

17. julija 2008 je Italija Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(6)

7. avgusta 2008 je Irska Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(7)

13. avgusta 2008 je Avstrija Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(8)

13. avgusta 2008 je Danska Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(9)

15. avgusta 2008 je Združeno kraljestvo Komisiji predložilo vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(10)

20. avgusta 2008 je Luksemburg Komisiji predložil vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(11)

28. avgusta 2008 je Nemčija Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(12)

28. avgusta 2008 je Nizozemska Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(13)

29. avgusta 2008 je Finska Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(14)

29. avgusta 2008 je Švedska Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(15)

4. septembra 2008 je Portugalska Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(16)

8. septembra 2008 je Francija Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(17)

9. septembra 2008 je Španija Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(18)

11. septembra 2008 je Belgija Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(19)

17. septembra 2008 je Grčija Komisiji predložila vlogo za revizijo svojega letnega programa spremljanja BSE.

(20)

Vloge, ki jih je predložilo navedenih 15 držav članic, je 18. septembra 2008 ocenila ad hoc delovna skupina izvedencev, ki je ugotovila, da so analize tveganja, ki so jih države članice priložile svojim vlogam, ustrezne in bodo zagotavljale varovanje zdravja ljudi in živali. Skupina izvedencev je preverila tudi vse zahteve iz tretjega pododstavka člena 6(1b) in vsa epidemiološka merila iz točke 7 dela I poglavja A Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001, ki jih morajo izpolnjevati države članice, da dokažejo izboljšanje epidemioloških razmer, ter ugotovila, da so tudi ta merila in zahteve izpolnjene.

(21)

Zato je primerno, da se 15 držav članic, katerih vloge so bile ugodno ocenjene, pooblasti za revizijo njihovih letnih programov spremljanja ter da se v navedenih državah članicah obdrži nova 48-mesečna starostna meja za testiranje na BSE.

(22)

Vloge za revizijo letnih programov spremljanja BSE je Komisiji predložilo tudi nekaj držav članic, ki so se Skupnosti pridružile 1. maja 2004, vendar so začele izvajati ukrepe za izpolnjevanje meril v letih pred pristopom. Urad za prehrano in veterinarstvo naj bi poleg znanstvene ocene v teh državah članicah in tudi tistih, ki bodo predložile vloge za revizijo svojih programov, izvedel še inšpekcijski pregled zaradi preveritve izpolnjevanja epidemioloških meril. Komisija je prejela vlogo Slovenije in Cipra za revizijo.

(23)

Iz praktičnih razlogov je smiselno, da se datum začetka revidiranih letnih programov spremljanja ujema s proračunskim letom Skupnosti.

(24)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Od 1. januarja 2009 lahko države članice, navedene v Prilogi, revidirajo svoje letne programe spremljanja, kot je določeno v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 999/2001 („revidirani letni programi spremljanja“).

Člen 2

Revidirani letni programi spremljanja se uporabljajo samo za nacionalno populacijo goveda zadevne države članice in zajemajo najmanj vse govedo, ki je starejše od 48 mesecev in spada v naslednje podpopulacije:

(a)

živali, navedene v točki 2.2 dela I poglavja A Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001;

(b)

živali, navedene v točki 2.1 dela I poglavja A Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001;

(c)

živali, navedene v točki 3.1 dela I poglavja A Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 28. novembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1.


PRILOGA

Seznam držav članic

Belgija

Danska

Nemčija

Irska

Grčija

Španija

Francija

Italija

Luksemburg

Nizozemska

Avstrija

Portugalska

Finska

Švedska

Združeno kraljestvo


Top