Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0878

2008/878/ES: Odločba Komisije z dne 2. julija 2008 o državni pomoči Nemčije za DHL (notificirano pod dokumentarno številko C 18/07 (ex N 874/06)) (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3178) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 312, 22.11.2008, p. 31–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/878/oj

22.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 2. julija 2008

o državni pomoči Nemčije za DHL (notificirano pod dokumentarno številko C 18/07 (ex N 874/06))

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3178)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/878/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 88(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

po pozivu vsem zainteresiranim strankam, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenimi členi (1),

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Z dopisom z dne 21. decembra 2006 je Nemčija priglasila pomoč za usposabljanje za družbo DHL.

(2)

Z dopisom z dne 27. junija 2007 je Komisija sporočila Nemčiji, da bo glede pomoči za družbo DHL sprožila postopek v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES. Odločitev Komisije, da sproži postopek, je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2). Nemčija je predložila pripombe z dopisom z dne 26. septembra 2007.

(3)

Komisija je pozvala vse zainteresirane stranke, naj predložijo svoje pripombe. Pripombe sta predložili družba DHL z dopisom z dne 15. oktobra 2007 in družba UPS Deutschland z dopisom z dne 26. oktobra 2007. Komisija jih je z dopisoma z dne 16. novembra 2007 in 20. novembra 2007 posredovala Nemčiji in ji dala možnost odgovora. Nemčija je odgovorila z dopisom z dne 14. decembra 2007. Komisija je 12. februarja 2008 in 5. junija 2008 po elektronski pošti zahtevala dodatne informacije. Nemčija je odgovorila z dopisi z dne 14. februarja 2008, 31. marca 2008 in 17. junija 2008.

2.   OPIS PROJEKTA

2.1   Prejemnik pomoči

(4)

Družba DHL, ki je leta 2005 dosegla svetovni promet 18,2 milijarde EUR, je eden od vodilnih ponudnikov hitre dostave pošiljk. Družba DHL je hčerinsko podjetje v 100-odstotni lasti družbe Deutsche Post AG.

(5)

Družba DHL je na lokaciji Leipzig-Halle v Nemčiji zgradila nov logistični center za zračni prevoz za hitro dostavo in letalski tovor, ki naj bi začel obratovati konec oktobra 2007. Skupni investicijski stroški za ta projekt so bili 250 milijonov EUR. Družbi DHL je bila aprila 2004 dodeljena regionalna pomoč za naložbe v višini približno 70 milijonov EUR, ki jo je Komisija odobrila kot pomoč N 608/2003 z 28-odstotno največjo intenzivnostjo pomoči.

(6)

Center za hitro dostavo in letalski tovor upravljata obe podjetji, ki prejemata pomoč, in sicer DHL Hub Leipzig GmbH (v nadaljnjem besedilu: DHL Hub) in European Air Transport Leipzig GmbH (v nadaljnjem besedilu: DHL EAT), ki odločata o drugih hčerinskih podjetjih v 100-odstotni lasti družbe Deutsche Post AG. Družba DHL Hub bo izvajala zemeljsko oskrbo za zračni tovorni prevoz, družba DHL EAT pa bo odgovorna za tehnični nadzor zračne flote DHL.

(7)

Družbi DHL Hub in DHL EAT sta na območju, upravičenem do pomoči v skladu s členom 87(3)(a) Pogodbe ES.

2.2   Projekt usposabljanja

(8)

Družba DHL izvaja v logističnem centru vse storitve zemeljske oskrbe ter predpoletne preglede in preverjanja na letališki ploščadi za vse zrakoplove, ki pristanejo in vzletijo. Družba načrtuje, da bi na teh delovnih področjih postopno zaposlila približno 1 500 delavcev in jih ustrezno usposobila. Vendar je priglašena pomoč povezana le z ukrepi usposabljanja za 485 delavcev.

(9)

Nemčija je za ukrepe usposabljanja priglasila pomoč v obliki dotacije v višini 7 753 307 EUR, pri čemer eno polovico dotacije zagotovi zvezna dežela Sachsen, drugo polovico pa dežela Sachsen-Anhalt.

(10)

Ukrepe usposabljanja, ki jih je načrtovala družba DHL, naj bi izvajali družbi DHL Hub (320 oseb) in DHL EAT (165 oseb) (3).

2.2.1   DHL Hub

(11)

Usposabljanje, ki ga načrtuje DHL Hub, vključuje predvsem splošne ukrepe usposabljanja za izboljšanje znanja delavcev in njihove usposobljenosti za opravljanje določenih dejavnosti. Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega dela in praktičnega izobraževanja neposredno na delovnem mestu. Ukrepi usposabljanja v družbi DHL Hub so namenjeni skupaj 320 delavcem na naslednjih delovnih področjih:

Razpredelnica 1

Poklicna skupina

Število

Naloge

Osebje za zemeljsko oskrbo (Ramp Agent II)

210

Natovarjanje in raztovarjanje zrakoplovov

Varnostno osebje

110

Pregled oseb in tovora

(Operativno) vodstveno osebje

(110) (4)

Naloge srednje vodstvene ravni; upravljanje in načrtovanje človeških virov; vodenje

(a)   Osebje za zemeljsko oskrbo (Ramp Agent II)

(12)

Glavne naloge osebja za zemeljsko oskrbo so pravočasno natovarjanje in raztovarjanje zrakoplovov, upravljanje in vožnja GSE („Ground Service Equipment“), predaja dokumentov o letih, priprava poročil ter komunikacija s piloti in letališčnimi organi.

(13)

Usposabljanje osebja za zemeljsko oskrbo vključuje 19 tečajev s praktičnim delom in se izvaja 77 dni, pri čemer je 47 dni namenjenih usposabljanju na delovnem mestu. Ukrep usposabljanja je namenjen delavcem, usposobljenim na področju, ki ni povezano z zadevnim ukrepom usposabljanja. Teoretični del usposabljanja je treba opraviti pred obratovanjem centra. Usposabljanje vključuje tudi tečaj z naslovom „Unit load device build up“, ki se šteje za poseben ukrep usposabljanja, ker obravnava postavitev posebnih zabojnikov, ki jih uporablja le družba DHL. Splošno usposabljanje vključuje tudi:

(a)

splošno usposabljanje o varnosti, kot je požarna varnost, ravnanje s tovornimi vrati, prva pomoč, izobraževanje o nevarnih snoveh in varnost na letališki ploščadi;

(b)

splošno strokovno usposabljanje za pridobitev ustreznih formalnih kvalifikacij, na primer dovoljenje za vožnjo na letališki ploščadi, GSE (uvajanje v delo s servisnimi napravami) in dovoljenje za upravljanje transportnih naprav;

(c)

druge tehnične ukrepe usposabljanja, kot so prevoz letala, metode odstranjevanja ledu in uvajanje v delo na letališki ploščadi, ter

(d)

nekatera splošna usposabljanja, na primer glede ravnanja z okoljem (standard ISO/DIN 14001) ter vodenja kakovosti in postopkov (standard ISO/DIN 9001).

(14)

Nacionalni in evropski pravni predpisi načeloma ne določajo najmanjšega števila delavcev in posebnih zahtev glede usposobljenosti ali formalnih kvalifikacij, ki so potrebne za delovno mesto Ramp Agent II. Vendar je Nemčija določila, da morajo vsi delavci v skladu z veljavnimi predpisi obvezno opraviti pet tečajev (med drugim požarno varnost, prvo pomoč, izobraževanje o nevarnih snoveh in varnost na letališki ploščadi) (5) in da mora določeno najmanjše število članov osebja (približno 70) poleg usposabljanja na delovnem mestu opraviti dodatne tečaje, in sicer ravnanje s tovornimi vrati in splošne ukrepe usposabljanja, povezane s formalnimi kvalifikacijami. Ustrezno usposobljene osebe lahko potem svoje znanje s krajšimi oblikami usposabljanja prenesejo na sodelavce.

(15)

Nemčija je navedla, da je možno tudi zunanje usposabljanje, in poslala ustrezno analizo stroškov.

(b)   Varnostno osebje

(16)

Delo varnostnega osebja vključuje pregled oseb in tovora za zagotavljanje nemotenega obratovanja. Usposabljanje varnostnega osebja vključuje le splošne izobraževalne vsebine:

(a)

splošno usposabljanje o varnosti, kot so požarna varnost, prva pomoč in izobraževanje o nevarnih snoveh;

(b)

za varnostno osebje zakonsko predpisano strokovno splošno usposabljanje o varnosti, kot so odvračanje nevarnosti terorističnega napada, nadzor dostopa, nadzor in pregled, varnost prtljage in tovora, orožje in področja, povezana z varnostjo;

(c)

druge splošne strokovne ukrepe usposabljanja za pridobitev ustreznih formalnih kvalifikacij, kot je dovoljenje za vožnjo na letališki ploščadi;

(d)

drugo splošno strokovno usposabljanje o varnosti, med drugim na naslednjih področjih: pravo, orožje in razstrelivo, osnove nadzornih postopkov in analiza rentgenskih slik;

(e)

nekatere splošne ukrepe usposabljanja, kot je vodenje kakovosti in postopkov (standard ISO/DIN 9001).

(17)

Ukrepi usposabljanja so v skladu z ustreznimi nacionalnimi in evropskimi pravnimi predpisi. Družba DHL načrtuje izčrpno usposabljanje vsega varnostnega osebja o varnosti, ki bi bilo omejeno na najmanjšo možno raven, tj. na splošno strokovno usposabljanje o varnosti, če državna pomoč ne bi bila dodeljena. Tudi tu je predvideno, da bi drugo splošno usposabljanje o varnosti izvedli le za omejeno število delavcev, ki bi potem svoje znanje prenesli na sodelavce.

(18)

Kot je navedla Nemčija, je tudi v tem primeru možno zunanje usposabljanje, pri čemer bi bili s tem povezani stroški približno [(15–30 %)] (6) nižji od stroškov za osebje DHL.

(c)   Usposabljanje za osebje na srednji vodstveni ravni

(19)

Usposabljanje za operativno srednje vodstveno osebje je namenjeno delavcem, ki delajo na območju celotnega logističnega centra. Kot zadevo razume Komisija, podrobnejše znanje na področjih, ki jih morajo voditi, pridobijo šele po opravljenem zgoraj navedenem usposabljanju. Ukrepi usposabljanja zajemajo tudi izobraževalne vsebine, kot so delovno pravo, osnove komunikacije, upravljanje človeških virov in reševanje sporov, tuji jeziki in krepitev skupinskega duha.

2.2.2   DHL EAT

(20)

Dejavnosti družbe DHL EAT so povezane zlasti z vzdrževanjem letal pred sprostitvijo v obratovanje. Ukrepi usposabljanja družbe DHL EAT so povezani z naslednjimi dejavnostmi in namenjeni skupaj 165 delavcem:

Razpredelnica 2

Poklicna skupina

Število

Naloge

Letalski mehaniki z dovoljenjem za sprostitev letala v obratovanje CAT A

97

Osnovno redno vzdrževanje („Line Maintenance“) in odpravljanje osnovnih pomanjkljivosti pred izdajo potrdil o sprostitvi v obratovanje

Letalski tehniki/mehaniki z dovoljenjem za sprostitev letala v obratovanje CAT B 1

68

Vzdrževalna dela, vključno z deli na konstrukciji zrakoplova, pogonskih napravah in električnih sistemih, pred izdajo potrdil o sprostitvi v obratovanje

2.3   Upravičeni stroški usposabljanja in načrtovana pomoč

(21)

Nemčija je v priglasitvi predložila pregled upravičenih stroškov, ki je vključen tudi v odločitev o sprožitvi postopka. Upravičeni skupni stroški projekta usposabljanja so znašali [(10–15)] milijonov EUR, načrtovana pomoč za usposabljanje pa 7 753 307 EUR.

3.   ODLOČITEV O SPROŽITVI FORMALNEGA POSTOPKA PREISKAVE

(22)

Komisija je formalni postopek preiskave sprožila zaradi pomislekov glede združljivosti pomoči za usposabljanje s skupnim trgom.

(23)

Komisija je imela pomisleke zlasti o tem, ali je bila pomoč dejansko potrebna za izvedbo projekta usposabljanja. Opozorila je, da se lahko pomoč za usposabljanje v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe ES šteje za združljivo s skupnim trgom le, če ni potrebna neposredno za poslovanje upravičenca. V zvezi s tem se je Komisija sklicevala na svoje prejšnje odločbe (7). Komisija je domnevala, da bi moral upravičenec podobno usposabljanje vsaj v določenem obsegu svojim delavcem omogočiti tudi brez pomoči.

(24)

Prvič, družba DHL je v logistični center za zračni prevoz nedvomno vložila zelo veliko in je hotela, da začne tudi obratovati. Nemčija je potrdila, da delavci iz Belgije načeloma niso bili pripravljeni na premestitev v Nemčijo. Zato je morala družba DHL zaposliti nove delavce, če je hotela, da začne logistični center obratovati.

(25)

Drugič, za obratovanje logističnega centra je bilo potrebno določeno, večinoma strokovno usposabljanje delavcev na naslednjih področjih:

(a)

izobraževanje, ki je povezano z zadevnim podjetjem in potrebno za poslovanje: tj. izobraževanje o posebnih tovornih sistemih, prilagojenih družbi DHL;

(b)

pridobitev zakonsko določenih kvalifikacij, potrebnih za poslovanje: z drugimi besedami, določeno število delavcev mora poznati varnostne predpise. To je zakonsko določeno in mora biti formalno potrjeno. To zahtevo je treba izpolniti, ker je s storitvami družbe DHL zaradi njihove narave povezano znatno tveganje glede varnosti;

(c)

splošno strokovno usposabljanje, ki je nujno potrebno za obratovanje logističnega centra: gre za tečaje za delovno mesto Ramp Agent II, izobraževalne vsebine, kot so prevoz letala, metode odstranjevanja ledu z letala, dovoljenje za vožnjo na letalski ploščadi, dovoljenje za upravljanje transportnih naprav in varnost na letališki ploščadi;

(d)

usposabljanje na delovnem mestu za zagotovitev nemotenega obratovanja vozlišča za letalski tovorni promet. Pri tem usposabljanju so udeleženci tečaja seznanjeni z operativnimi postopki, ki so pri letalskem tovornem prometu zelo pomembni, saj je treba pri natovarjanju letal upoštevati natančen časovni razpored in lahko le ena napaka povzroči znatno zamudo;

(e)

drugo splošno izobraževanje, ki ni vključeno v točke od b do d.

(26)

Tretjič, Komisija je imela pomisleke, ali bi lahko družba DHL potrebno število delavcev, ki bi bili usposobljeni v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami, pridobila na lokalnem ali evropskem trgu dela.

(27)

Četrtič, Komisija je imela pomisleke, ali bi lahko namesto notranjega usposabljanja ustrezno zaposlili že kvalificirane delavce. Komisija je menila, da bi morala družba DHL v vsakem primeru izvesti vsaj posebne ukrepe usposabljanja in usposabljanje o varnosti, ker posebnega strokovnega usposabljanja ne morejo izvesti zunanji strokovnjaki, družba DHL pa mora dokazati ustrezno usposobljenost delavcev o varnosti.

(28)

Petič, Komisija je imela pomisleke, ali bi lahko družba DHL dejansko izpustila nekatere tečaje v paketu usposabljanja, zlasti ker je za osebje za zemeljsko oskrbo v priglasitvi izrecno navedeno, da morajo tudi osebe, ki so že ustrezno formalno kvalificirane, še enkrat opraviti celotno usposabljanje. Poleg tega se je zdelo vprašljivo, ali bi lahko usposabljanje dejansko opravilo le omejeno število delavcev, ker bi lahko to negativno vplivalo na nemoteno obratovanje. Poleg tega je družba DHL že namenoma zaposlila celotno osebje za usposabljanje, zato bi bilo nesmiselno opustiti načrtovano usposabljanje in plačati delavce, ki ne bi opravili svojega dela.

(29)

Šestič, Komisija je imela pomisleke glede navedbe družbe DHL, da bi brez pomoči različne storitve oddala zunanjim podjetjem in se tako izognila načrtovanim ukrepom usposabljanja, saj bi bili tudi v tem primeru potrebni nekateri ukrepi usposabljanja iz točk a, b in d ter je celotna naložba družbe DHL na lokaciji Leipzig-Halle namenjena prav izvajanju vseh storitev hitre dostave pošiljk z lastnimi delavci in – kot je Komisija izvedela iz pogovora z nemškimi organi – zagotavljanju teh storitev tudi drugim konkurentom, ki poslujejo na zadevnem letališču.

(30)

Vendar Komisija, razen glede ene točke, ni imela pomislekov, ali so bili stroški usposabljanja na splošno pravilno obračunani. Komisija je imela pomisleke le glede tega, da naj bi se večji del usposabljanja izvajal na delovnem mestu in bi se lahko zato pri stroških za udeležence usposabljanja odbil kot produktivne ure.

4.   PRIPOMBE NEMČIJE

(31)

Nemčija je navedla, da priglašena pomoč za usposabljanje izpolnjuje vse pogoje o združljivosti iz Uredbe Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje (8). Prvič, Nemčija je ustrezno utemeljila, da pri usposabljanju na delovnem mestu niso nastale produktivne ure.

(32)

Drugič, Nemčija se ne strinja, da je Komisija v zadevnem primeru upravičena uporabiti merilo o nujnosti, saj bi s tem ravnala v nasprotju z načelom enake obravnave. Takšen pristop ni pravno utemeljen in je v nasprotju z ustreznimi pravnimi predpisi ES ali prakso odločanja Komisije.

(33)

Nemčija je navedla, da so v uvodni izjavi 11 Uredbe (ES) št. 68/2001 navedena tri merila za ocenjevanje, ali je pomoč omejena na najmanjšo možno raven: vrsta projekta usposabljanja, velikost podjetja in lokacija podjetja. Na podlagi teh meril se sprejme odločitev, ali imajo ukrepi pomoči spodbujevalni učinek in so sorazmerni. V skladu z okvirom Skupnosti za pomoč za usposabljanje (9) spodbujevalni učinek ni predviden le v primeru pomoči za posebne ukrepe usposabljanja v korist velikega podjetja zunaj območij, upravičenih do pomoči v skladu s členom 87(3)(a) ali (c) Pogodbe ES. Ker pa priglašeni projekt usposabljanja vključuje več kot 80 % splošnih ukrepov usposabljanja in je povezan s podjetjem na območju, upravičenem do pomoči v skladu s členom 87(3)(a) Pogodbe ES, ima pomoč za usposabljanje spodbujevalni učinek. Poleg tega pri priglašeni pomoči ni presežena največja intenzivnost pomoči, tako da pozitivni vpliv pomoči za usposabljanje razumno ustreza izkrivljanju konkurence in je merilo sorazmernosti izpolnjeno.

(34)

Tretjič, Nemčija opozarja, da merila združljivosti iz odstavka (32) zavezujejo Komisijo tudi pri ocenjevanju projektov, ki jih je treba priglasiti. Nemčija je navedla, da se za pomoč, ki je ni treba priglasiti, in pomoč, ki presega prag 1 milijona EUR in jo je zato treba priglasiti, ne smejo uporabiti različna merila o združljivosti; ocenjevanje projektov, ki jih je treba priglasiti, ne sme biti bolj omejeno od ocenjevanja projektov, ki jih je treba priglasiti. Zato je pomoč za usposabljanje združljiva s skupnim trgom, če izpolnjuje vse pogoje iz Uredbe (ES) št. 68/2001. Po mnenju Nemčije takšno razlago utemeljujejo prejšnje odločitve Komisije, na primer v zadevi Volvo Gent  (10). Nemčija izrecno opozarja, da bi morala Komisija upoštevati tudi dejstvo, da projekt usposabljanja družbe DHL izpolnjuje pogoje, določene v odločbi Webasto  (11).

(35)

Četrtič, uporaba različnih meril ocenjevanja je v nasprotju z načeloma pravne varnosti in enake obravnave.

(36)

Petič, Nemčija je navedla, da odločbi Komisije v zadevah Ford Genk in GM Antwerp, ki sta povezani s pomočjo, nista primerna precedensa zadevnega primera, ker temeljita na drugačnem dejanskem stanju. Medtem ko je bila pomoč za usposabljanje v navedenih primerih namenjena uvedbi novega modela ali ohranjanju zaposlitve, je pomoč za usposabljanje v primeru DHL namenjena usposabljanju novih delavcev za obratovanje novega logističnega centra za zračni prevoz. Zato se projekt DHL od drugih dveh projektov razlikuje v naslednjih točkah: ukrepi usposabljanja družbe DHL vključujejo več kot 80 % splošnih ukrepov usposabljanja; družba je na območju, upravičenem do pomoči v skladu s členom 87(3)(a) Pogodbe ES; družba DHL želi z vzpostavitvijo novega logističnega centra za zračni prevoz ustvariti nova delovna mesta; poleg tega za sektor zračnega prevoza ni značilna presežna zmogljivost, kot je veljalo za avtomobilsko industrijo, ampak so v tem sektorju dosežene visoke stopnje rasti.

(37)

Šestič, Nemčija je predložila dodatne informacije, s katerimi je odgovorila na vprašanja iz odločitve o sprožitvi postopka. Nemčija je navedla, da so v ustreznih pravnih predpisih določeni minimalni standardi za stopnjo usposabljanja. Vendar v njih ni navedeno najmanjše število ustrezno usposobljenih delavcev, ki jih mora podjetje zaposliti. Poleg tega je Nemčija navedla, koliko delavcev je potrebnih za začetek obratovanja logističnega centra, in ugotovila, da ukrepi usposabljanja za dodatne delavce presegajo obseg, potreben za začetek obratovanja. V skladu s študijo zunanjega svetovalca za usposabljanje, ki jo je predložila Nemčija, bi lahko logistični center na lokaciji Leipzig-Halle nemoteno začel obratovati z manjšim številom usposobljenih delavcev, kot je določeno v priglašenem projektu usposabljanja.

5.   PRIPOMBE ZAINTERESIRANIH STRANK

(38)

Pripombe je predložila tudi družba DHL kot prejemnica pomoči, pri čemer je tako kot Nemčija navedla, da je Komisija pri ocenjevanju združljivosti odstopila od svojih odločitev v prejšnjih primerih. Priglašena pomoč je izpolnjevala vsa merila iz Uredbe (ES) št. 68/2001. Takšen pristop je v nasprotju z načeloma pravne varnosti in enake obravnave, v skladu s katerima se postopek ne sme razlikovati od postopka iz prejšnjih odločb o pomoči za usposabljanje, v katerih vprašanje nujnosti ni bilo natančno obravnavano. Poleg tega odločbi v zadevah Ford Genk in GM Antwerp, ki sta povezani s pomočjo, ne izražata splošne prakse odločanja, ker sta ta primera utemeljena drugače in se njuno dejansko stanje ne more prenesti na primer družbe DHL Leipzig. Nasprotno se družba DHL sklicuje na merila, ki jih je Komisija določila junija 2006 v odločbi o odobritvi pomoči za usposabljanje družbi Webasto in v skladu s katerimi naj bi bil tudi projekt usposabljanja družbe DHL združljiv s skupnim trgom. Na koncu družba DHL ponovno opozarja, da pristop, s katerim se je Komisija odmaknila od svoje običajne prakse, v primeru priglašenega projekta usposabljanja pomeni nesprejemljivo diskriminacijo družbe DHL.

(39)

Družba DHL je predložila tudi dodatne informacije, s katerimi je odgovorila na vprašanja iz odločitve Komisije o sprožitvi postopka. Prvič, v ustreznih nacionalnih, evropskih in mednarodnih pravnih predpisih ni določeno najmanjše število delavcev, ampak le vsebinske zahteve glede usposabljanja in kvalifikacij delavcev na področju ravnanja z letalskim tovorom in zrakoplovi. Drugič, z načrtovanimi ukrepi usposabljanja ne bi le izpolnili pravnih zahtev, ampak bi presegli predpisan obseg. Za vse ukrepe, ki bi presegli pravne zahteve, bi bile možne nadomestne rešitve (npr. zunanje izvajanje in zunanje usposabljanje). Ker pa so takšne rešitve le ena od možnosti, družba DHL ni zahtevala natančne analize stroškov, ki bi zajemala stroške za obvezno in/ali minimalno usposabljanje, potrebno v posameznem primeru, ter določala tudi dodatne stroške za zunanje usposabljanje in/ali zaposlitev že usposobljenih delavcev. Poleg tega družba DHL ni imela na voljo informacij o potrebni stopnji usposobljenosti za zadevni sektor.

(40)

Pripombe je predložila tudi družba UPS, ki je konkurent družbe DHL, pri čemer se je strinjala s stališčem Komisije. Prvič, družba UPS je izjavila, da bi bilo treba v primeru zaposlitve novih delavcev za družbi DHL Hub in DHL EAT v vsakem primeru izvesti nekatere ukrepe usposabljanja in uvajanja. Zato so ukrepi usposabljanja v nekem obsegu nujni in bi jih morala družba izvesti tudi brez pomoči.

(41)

Drugič, družba UPS je navedla, da mora družba DHL v skladu z ustreznimi nacionalnimi in evropskimi pravnimi predpisi omogočiti najnižjo raven usposabljanja za svoje delavce, na primer registrirane agente. V skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva (12) mora registrirane agente imenovati, odobriti ali jih vpisati v seznam pristojni organ (v tem primeru Zvezni urad za civilni zračni promet). Zato je Zvezni urad za civilni zračni promet sprejel smernice in izdal predlogo učnega načrta, ki določa predpisano usposabljanje. Obvezno usposabljanje za delavce družbe DHL EAT je določeno v Uredbi Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (13). Tretjič, družba DHL je prejela regionalno pomoč za ustvarjanje novih delovnih mest, zato zadeve ni možno utemeljevati s trditvijo, da bi družba opustila ukrepe usposabljanja, zaposlila manj delavcev in se namesto tega odločila za zunanje usposabljanje ali zunanje izvajanje.

6.   OCENA V SKLADU S SMERNICAMI

6.1   Odobritev državne pomoči

(42)

Komisija meni, da je ukrep državna pomoč v skladu s členom 87(1) Pogodbe ES, ki je dodeljena v obliki dotacije iz državnih sredstev. Ukrep je selektiven, ker je omejen na družbo DHL. Zaradi selektivne dotacije lahko pride do izkrivljanja konkurence, ker družbo DHL postavlja v boljši položaj, kot ga imajo drugi konkurenti, ki ne prejemajo pomoči. Poleg tega je mogoče ugotoviti, da na trgu za storitve hitre dostave, na katerem je DHL eno od vodilnih podjetij, poteka intenzivno trgovanje med državami članicami.

(43)

Nemčija je zaprosila za odobritev pomoči na podlagi Uredbe (ES) št. 68/2001.

(44)

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 68/2001 pomoč, ki za eno podjetje za posamezen projekt usposabljanja presega 1 milijon EUR, ni izvzeta iz obveznosti priglasitve v skladu s členom 88(3) Pogodbe ES. Komisija ugotavlja, da načrtovana pomoč znaša 7 753 307 EUR, da se izplača enemu podjetju in da so ukrepi usposabljanja posamičen projekt. Zato Komisija meni, da za načrtovano pomoč velja obveznost priglasitve, ki jo je Nemčija izpolnila.

(45)

V uvodni izjavi 16 Uredbe (ES) št. 68/2001 je potrjen namen, na katerem temelji člen 5, in je pojasnjeno, da izvzetje za takšno pomoč ne velja: „Pomoči v večjih zneskih mora Komisija preveriti posamično, preden se dodelijo.“

(46)

Zato mora Komisija pri ocenjevanju posamezne pomoči za usposabljanje, za katero ne velja izvzetje iz Uredbe (ES) št. 68/2001, takšno pomoč ob upoštevanju svojih prejšnjih odločb (14) oceniti posamično (15) na podlagi člena 87(3)(c) Pogodbe ES, preden lahko odobri njeno izvajanje. Vendar Komisija pri tem posamičnem ocenjevanju smiselno upošteva temeljna načela iz Uredbe (ES) št. 68/2001. To pomeni, da zlasti oceni, ali so izpolnjena formalna merila za izvzetje iz člena 4 navedene uredbe in ali je pomoč potrebna kot spodbuda, da prejemnik pomoči izvede ukrepe usposabljanja.

6.2   Združljivost s skupnim trgom

(47)

Komisija je že v odločitvi o sprožitvi postopka ocenila, ali priglašeni projekt izpolnjuje merila za izvzetje v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 68/2001.

(48)

Prvič, ugotovljeno je, da navedena intenzivnost pomoči ne presega najvišjih zneskov pomoči, in sicer 35 % za posebne ukrepe usposabljanja (35 % od […] = [(približno 5–25 %)]) in 60 % za splošne ukrepe usposabljanja (60 % od […] = [(približno 75–95 %)]) iz člena 4(2) ali (3) Uredbe (ES) št. 68/2001. Ker je projekt na območju, upravičenem do pomoči v skladu s členom 87(3)(a) Pogodbe ES, lahko Nemčija najvišja zneska pomoči 25 % in 50 % poveča za 10 odstotnih točk.

(49)

Drugič, upravičeni stroški ukrepa so v skladu s členom 4(7) Uredbe (ES) št. 68/2001. S preiskavo je bilo potrjeno, da so upravičeni stroški za osebje, ki se usposablja, nedvomno omejeni na skupni znesek drugih upravičenih stroškov. Nemčija je utemeljila, da se večji del usposabljanja izvaja na delovnem mestu, vendar pri tem ne nastajajo produktivne ure.

6.3   Nujnost pomoči

(50)

Glavna trditev v odločitvi o sprožitvi postopka je bila, da se lahko ukrep usposabljanja v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe ES razglasi za združljivega s skupnim trgom le, če ni potreben neposredno za poslovanje upravičenca. Komisija je navedla, da je nujnost pomoči splošno merilo združljivosti, in ugotovila naslednje: kadar se zaradi pomoči ne izvaja več ukrepov, kot bi se le zaradi tržnih sil, ni mogoče pričakovati pozitivnih učinkov pomoči in izravnalnega učinka izkrivljanja pogojev trgovanja, tako da pomoči ni možno odobriti. Če bi družba podprte ukrepe izvedla v vsakem primeru, torej tudi brez pomoči, zadevne pomoči za usposabljanje ni možno utemeljiti s tem, da je namenjena „pospeševanju“ gospodarskega razvoja v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe ES ali da v skladu z uvodno izjavo 10 Uredbe (ES) št. 68/2001 prispeva k odpravljanju tržne slabosti, zaradi katere družbe na splošno premalo vlagajo v usposabljanje svojih delavcev (16). To ne vpliva na pomoč, ki je izvzeta iz obveznosti priglasitve v skladu z Uredbo (ES) št. 68/2001 in za katero najprej velja, da pospešuje gospodarski razvoj.

(51)

Dejstvo, da Komisija preverja obstoj spodbujevalnega učinka in ga v primeru zakonsko določenih ukrepov usposabljanja zanika, je po mnenju Nemčije nov pristop, ki ni v skladu s predpisi ES, ki pomeni samovoljno odstopanje od dosedanje prakse odločanja in onemogoča dodeljevanje pomoči za usposabljanje za namene regionalne politike. Komisija se s tem ne more strinjati iz naslednjih razlogov:

(52)

Najprej je treba omeniti, da ocenjevanje pomoči za usposabljanje temelji na Uredbi (ES) št. 68/2001, ki v uvodni izjavi 4 določa: „Ta uredba ne posega v možnost držav članic, da priglasijo pomoč za usposabljanje. Take uradne priglasitve bo Komisija ocenila še zlasti na osnovi kriterijev iz te uredbe ali v skladu z veljavnimi smernicami in okviri Skupnosti, če take smernice in okviri obstajajo.“

(53)

V uvodni izjavi 16 je potrjeno: „Pomoči v večjih zneskih mora Komisija preveriti posamično, preden se dodelijo. Za pomoči, ki presegajo znesek v višini 1 000 000 evrov, se izjema iz te uredbe ne uporablja in zanje še nadalje veljajo zahteve člena 88(3) Pogodbe.“

(54)

V uvodni izjavi 4 pa je določeno: „Okvir, ki velja za pomoč pri usposabljanju, naj se ukine istega dne, ko začne veljati ta uredba, ker je bila njegova vsebina prevzeta s to uredbo.“

(55)

Ker načrtovana pomoč presega 1 milijon EUR, jo je treba nedvomno priglasiti, potem pa jo mora Komisija odobriti. Poleg tega mora takšna pomoč načeloma izpolnjevati merila za izvzetje iz člena 4 Uredbe (ES) št. 68/2001.

(56)

Vendar ima Nemčija pomisleke, ali je Komisija pristojna za ocenjevanje, ali ima pomoč spodbujevalni učinek. Komisija meni, da pojem državne pomoči in zlasti merilo o nujnosti vključujeta spodbujevalni učinek pomoči za prejemnika. Državna podpora ukrepom (tudi ukrepom usposabljanja), ki bi jih prejemnik pomoči v vsakem primeru izvedel, ne more biti v splošnem interesu. V skladu z Uredbo (ES) št. 68/2001, akcijskim načrtom o državnih pomočeh in sodno prakso o pogojih, v skladu s katerimi se lahko pomoč razglasi za združljivo s skupnim trgom, je Komisija v svojih najnovejših odločbah (Ford Genk, GM Antwerp) zadevno pomoč za usposabljanje ocenila tudi glede njenega spodbujevalnega učinka.

(57)

Prvič, Nemčija potrjuje svoje stališče z utemeljitvijo, da se združljivost pomoči, ki jo je treba priglasiti, s skupnim trgom oceni na podlagi meril iz Uredbe, ter se v zvezi s tem sklicuje na uvodno izjavo 4 Uredbe (ES) št. 68/2001, ki določa, da Komisija pomoči oceni „še zlasti na osnovi kriterijev iz te uredbe“. Nemčija pri tem ne upošteva, da izraz „še zlasti“ dejansko pomeni, da ocena za vsak posamezen primer ni omejena na oceno na podlagi pravil o državni pomoči iz Uredbe (ES) št. 68/2001. Ker je v uvodni izjavi 16 izrecno določeno, da je treba ustrezne pomoči še naprej preverjati posamično, je jasno, da ta ocena ni omejena na merila iz navedene uredbe in mora biti izvedena neposredno v skladu s členom 87 Pogodbe ES.

(58)

Drugič, Nemčija je navedla, da je treba Uredbo (ES) št. 68/2001 razlagati ob upoštevanju okvira Skupnosti za pomoči za usposabljanje iz leta 1998, ki se je začel uporabljati pred začetkom veljavnosti zadevne uredbe in v katerem so določena merila, v skladu s katerimi je treba pri visokih zneskih pomoči oceniti, ali ima pomoč spodbujevalni učinek ali ne. V skladu z okvirom Skupnosti se spodbujevalni učinek pojavi zlasti takrat, ko se projekt usposabljanja izvaja na območju, upravičenem do pomoči v skladu s členom 87(3)(a) ali (c). Komisija te navedbe ne more upoštevati, ker uvodna izjava 4 Uredbe (ES) št. 68/2001 jasno določa, da je bil okvir Skupnosti za pomoč za usposabljanje ukinjen, ko je začela veljati ta uredba. Komisija je želela, da se okvir Skupnosti nadomesti z Uredbo (ES) št. 68/2001, tako da ima navedena uredba takšen učinek. To je jasno v drugih jezikovnih različicah, pri čemer uvodna izjava 4 Uredbe (ES) št. 68/2001 jasno določa, da se okvir Skupnosti „ukine“, ker se njegova vsebina „nadomesti“. To je jasno opredeljeno tudi v prejšnjih odločbah Komisije (17). Poleg tega zadevna uredba ne upošteva pravne domneve iz okvira Skupnosti, da obstaja spodbujevalni učinek, ampak na splošno zelo jasno določa, da je mogoče pomoči za usposabljanje pod določenimi pogoji obravnavati kot združljive s skupnim trgom (18). Če bi podjetje izvajalo zahtevane ukrepe v vsakem primeru, torej tudi brez pomoči, ta pomoč ne bi imela spodbujevalnega učinka.

(59)

Tretjič, Nemčija in zlasti prejemnica pomoči sta navedli, da bi dodatna ocena nujnosti pomoči na podlagi člena 87(3)(c) Pogodbe ES pomenila, da je celotna Uredba (ES) št. 68/2001 v nasprotju s to določbo Pogodbe. Pri tem je mogoče jasno domnevati, da se nujnost pomoči ne ocenjuje. Vendar se Komisija s tem ne more strinjati, ker se pri tem očitno ne upošteva, da se pri pomočeh pod 1 milijonom EUR, ki izpolnjujejo merila iz zadevne uredbe, predvideva, da je izpolnjeno tudi merilo o nujnosti.

(60)

Četrtič, Nemčija trdi, da Komisija odstopa od pristopa, ki ga je uporabila v prejšnjih primerih, pri katerih ni ocenila, ali obstaja spodbujevalni učinek. To je dejstvo. Vendar je Komisija pojasnila, da se je njen pristop spremenil zaradi boljšega gospodarskega vidika obravnavanja. Do te spremembe je prišlo pri temeljiti oceni zadev Ford Genk in GM Antwerp, ki sta povezani s pomočjo, pri kateri se je izrecno uporabljal nov pristop. Kljub temu je Nemčija navedla, da pristop Komisije ni ustrezen, ker je po sprožitvi formalnega postopka preiskave v zadevi Ford Genk v vsaj dveh primerih, in sicer BMW Österreich (zadeva N 304/2005) (19) in Webasto (zadeva N 653/2005), sprejela odločitev brez ustrezne ocene ali na podlagi druge ocene. Vendar Komisija poudarja, da so bile te odločitve sprejete brez temeljite ocene in pred koncem prve od obeh zgoraj omenjenih temeljitih ocen, pri katerih je začela Komisija uporabljati spremenjeni pristop. Komisija lahko nedvomno izboljša in spremeni pristop k ocenjevanju, če za to obstajajo ustrezni razlogi. To se je zgodilo v zadevah Ford Genk in GM Antwerp, vendar ne v prejšnjih zadevah. Zato je lahko Komisija pred sprejetjem končne odločitve v zadevi Ford Genk še naprej uporabljala prejšnjo prakso odločanja.

(61)

Petič, Nemčija in prejemnica pomoči se nista strinjali, da se lahko Komisija sklicuje na zadevi Ford Genk in GM Antwerp, povezani s pomočjo, ker je njuno dejansko stanje drugačno kot v primeru DHL. Komisija bi se morala bolj opirati na odločitev v zadevi Webasto. V nobenem primeru ni mogoče trditi, da bi bilo treba pomoč za DHL obravnavati drugače, ker ne zadeva avtomobilskega sektorja kot druga dva primera. Tudi odločitev v zadevi Webasto, na katero se sklicujeta Nemčija in prejemnica pomoči, zadeva avtomobilski sektor. Edina razlika je morda v tem, da prva dva primera zadevata obstoječe proizvodne lokacije, medtem ko sta primera DHL in Webasto povezana z novimi podjetji. Komisija ne more razumeti, da kakršna koli podpora za ukrepe, ki se izvajajo v vsakem primeru, v prvih dveh primerih nedvomno pomeni pomoč za tekoče poslovanje, v novem podjetju pa naj ukrepi usposabljanja, ki se izvajajo v vsakem primeru, ne bi bili pomoč za tekoče poslovanje. Tudi v tem primeru dobi podjetje pomoč za ukrepe, ki jih mora izvesti v vsakem primeru.

(62)

Poleg tega v primeru novega podjetja ukrepov usposabljanja, ki bi se izvajali v vsakem primeru, ni mogoče upravičiti z utemeljitvami, na podlagi katerih se zagotovi regionalna pomoč, saj je mogoče regionalne omejitve izravnati z regionalnimi pomočmi za naložbe in ne s pomočmi za usposabljanje. Nemčija je v zvezi s tem navedla, da je možnost dodelitve državnih pomoči za nujne in obsežne ukrepe usposabljanja bistveno vplivala na končno odločitev družbe DHL o selitvi proizvodnje. Vendar Komisija meni, da se podjetja v Evropski uniji za lokacijo proizvodnje in njeno selitev običajno odločijo, da zmanjšajo stroške in povečajo donosnost. Podjetja, ki nameravajo preseliti svojo proizvodnjo, pogosto proučijo več konkurenčnih proizvodnih lokacij v različnih državah članicah. Vendar odločitev o proizvodni lokaciji ni odvisna le od pričakovanih stroškov poslovanja (vključno s stroški usposabljanja za nove delavce, ki pogosto niso ustrezno usposobljeni) in drugih gospodarskih prednosti ali slabosti (npr. lokalni predpisi o delovnem času), ampak v določenem obsegu tudi od možnosti za pridobitev državne finančne podpore (tj. regionalne pomoči). Komisija se s tem ne more strinjati, ker naj pomoči za usposabljanje, v nasprotju z regionalnimi pomočmi za naložbe, ne bi vplivale na odločitev o proizvodni lokaciji, ampak naj bi izravnale nezadostne naložbe v ukrepe usposabljanja v Skupnosti. Nižja stopnja usposobljenosti na območju, upravičenem do pomoči, je regionalen problem, ki ga je treba odpraviti z regionalno pomočjo za naložbe.

(63)

Na podlagi predloženih informacij je Komisija ugotovila, da mora družba DHL večino ukrepov usposabljanja za svoje delavce izvesti v vsakem primeru, torej tudi brez pomoči. To načeloma izhaja iz dveh ugotovitev, ki sta v nadaljevanju pojasnjeni. Prvič je usposabljanje delavcev nujno za začetek obratovanja logističnega centra za zračni prevoz, drugič pa so ukrepi usposabljanja večinoma zakonsko določeni.

(a)    Ukrepi usposabljanja, potrebni za obratovanje

(64)

V zvezi z nujnostjo ukrepov usposabljanja je treba ugotoviti, da ima selitev proizvodnje DHL na lokacijo Leipzig-Halle (Nemčija) podobne učinke kot ustanovitev novega podjetja, ker mora družba DHL za začetek obratovanja zaposliti nove delavce. Operativne potrebe je mogoče zaenkrat izpolniti na tri načine: družba DHL lahko zaposli nove delavce, ki jih mora usposobiti; družba DHL lahko zaposli že usposobljene delavce; če družba DHL nima na voljo ustreznih delavcev, lahko določene storitve odda v izvajanje zunanjim izvajalcem.

(65)

Prvič, Nemčija ni predložila dodatnih informacij, na podlagi katerih Komisija ne bi več dvomila, da lahko družba DHL na novi proizvodni lokaciji zaposli dovolj usposobljene delavce. Poleg tega je Nemčija poudarila, da delavci iz Bruslja, tj. dosedanje proizvodne lokacije družbe DHL, načeloma niso pripravljeni na selitev v Nemčijo. Na drugi strani družba DHL ni dokazala, da lahko na lokalnem ali evropskem trgu dela zaposli toliko usposobljenih delavcev, kolikor jih je potrebnih za obratovanje logističnega centra. Na lokalnem trgu dela očitno niso na voljo ustrezno usposobljeni delavci, pa tudi na evropskem trgu za storitve v zračnem prometu je očitno precej težko najti ustrezne delavce.

(66)

Drugič, Nemčija ni prepričljivo utemeljila trditve družbe DHL, da bi brez zagotovitve pomoči več storitev oddala v izvajanje lokalnim podjetjem in ji tako načrtovanih ukrepov usposabljanja ne bi bilo treba izvesti. Poleg tega Nemčija ni dokazala, da so na letališču v Leipzigu na voljo ustrezni izvajalci storitev. Ker so celo v primeru zunanjega usposabljanja nekateri ukrepi usposabljanja kljub temu potrebni in ker je celotna naložba DHL na lokaciji Leipzig-Halle namenjena prav izvajanju vseh storitev hitre dostave pošiljk z lastnimi delavci in zagotavljanju teh storitev tudi drugim konkurentom, ki poslujejo na zadevnem letališču, Komisija ugotavlja, da zunanje usposabljanje ne ustreza poslovnemu načrtu in bi povzročilo dodatne stroške.

(67)

Poleg tega je Nemčija navedla, da družba DHL na območju, upravičenem do pomoči v skladu s členom 87(3) Pogodbe ES, ustvarja nova delovna mesta, zato se v nasprotju s proizvajalci motornih vozil v Belgiji ne zagotovi pomoč za tekoče poslovanje, ampak pomoč za novo ustanovljeno podjetje, za katero ni bilo na voljo usposobljenih delavcev. Komisija mora to trditev zavrniti, ker bi morala družba DHL ukrepe usposabljanja za novo podjetje zunaj Bruslja izvesti v vsakem primeru ne glede na novo lokacijo.

(b)    Zakonsko določeni ukrepi usposabljanja

(68)

Na podlagi informacij, predloženih Komisiji, je večina ukrepov usposabljanja določena v skladu z nacionalno ali evropsko zakonodajo. Ker je s storitvami DHL zaradi njihove narave povezano znatno tveganje glede varnosti, veljajo v skladu z ustreznimi pravnimi predpisi določeni minimalni standardi in varnostne zahteve za ravnanje s tovorom ter pregled in tehnični nadzor letal.

(69)

To velja za ukrepe usposabljanja na področju predpoletnih pregledov in preverjanj na letališki ploščadi, ki jih izvajajo mehaniki in tehniki družbe DHL EAT. V skladu z Uredbo (ES) št. 2042/2003 morajo imeti delavci, ki vzdržujejo zrakoplove, dovoljenje za izdajo potrdila o sprostitvi v obratovanje. Pogoji za pridobitev te licence so določeni v navedeni uredbi ter vključujejo obseg in vsebino ustreznih ukrepov usposabljanja.

(70)

Predvideni ukrepi usposabljanja so v skladu z omenjenimi pravnimi predpisi in se izvajajo za dve poklicni skupini: letalske mehanike z dovoljenjem za sprostitev letala v obratovanje (CAT A) in letalske tehnike/mehanike z dovoljenjem za sprostitev letala v obratovanje (CAT B1). Ukrepi usposabljanja za ti dve poklicni skupini zajemajo naslednje module:

(a)

tečaje angleščine (vključno s tehnično angleščino);

(b)

osnovno tehnično znanje na področju elektrike, elektronike in aerodinamike;

(c)

praktično uporabo pridobljenega osnovnega tehničnega znanja;

(d)

poglobljene ukrepe usposabljanja za CAT B1.

(71)

Vsi ukrepi usposabljanja družbe DHL EAT so dopolnjeni z usposabljanjem na delovnem mestu, ki po številu za to namenjenih dni znatno presega teoretični del usposabljanja.

(72)

Nemčija je prepričana, da družba DHL ne more začeti obratovati brez ustrezno usposobljenega strokovnega osebja z ustreznimi dovoljenji. Ker so vsi predvideni ukrepi usposabljanja določeni z Uredbo (ES) št. 68/2001, nemški organi priznavajo, da družba DHL ne sme ukiniti ukrepov usposabljanja. Vendar so navedli, da družba DHL brez pomoči ne more izvesti ukrepov usposabljanja, ampak mora zaposliti delavce iz konkurenčnih podjetij, ki že imajo zahtevana dovoljenja, ali se odločiti za zunanje usposabljanje.

(73)

V skladu z analizo stroškov, ki jo je predložila Nemčija, so stroški za zunanje usposabljanje nižji od stroškov za osebje, vključno s stroški za ukrepe usposabljanja (in sicer približno [(5–20 %)] za CAT A in približno [(10–30 %)] za CAT B1). Vendar Nemčija ni dokazala, da ustrezni izvajalci storitev sploh obstajajo ali so na voljo.

(74)

Za zaposlitev že usposobljenega strokovnega osebja iz konkurenčnih podjetij je treba potrditi, da Nemčija ni dokazala, da so na evropskem trgu dela na voljo usposobljeni in kvalificirani delavci, ki so se pripravljeni preseliti na lokacijo Leipzig-Halle. Nemčija je sama priznala, da na evropskem trgu dela za storitve v zračnem prometu ni usposobljenih in kvalificiranih mehanikov in tehnikov.

(75)

Poleg tega je Nemčija predložila analizo stroškov za tečaje angleščine, ki so predvideni za mehanike in tehnike družbe DHL EAT. Nemčija je navedla, da so to splošni ukrepi usposabljanja, ki presegajo predpisane ukrepe usposabljanja. Nemčija zato ocenjuje, da upravičeni stroški za te tečaje znašajo [(0,5–1)] milijon EUR. Vendar Komisija zlasti poudarja, da se na teh tečajih poučuje tehnična angleščina. Poleg tega opaža, da je praksa tehničnega nadzora zrakoplovov standardizirana po vsej Evropi, zato morajo mehaniki in tehniki družbe DHL EAT obvladati tehnično angleščino. Poleg tega so ti tečaji tehnične angleščine, kot zadevo razume Komisija, vključeni v standardiziran, predpisan program usposabljanja. Zato Komisija meni, da mora družba DHL zagotoviti tečaje tehnične angleščine v vsakem primeru, torej tudi brez pomoči.

(76)

Na podlagi teh ugotovitev Komisija meni, da so navedeni ukrepi usposabljanja zakonsko določeni in nujni za nemoteno obratovanje družbe DHL EAT, zato bi jih družba izvedla v vsakem primeru, tudi brez pomoči. Zato Komisija meni, da stroški usposabljanja za mehanike in tehnike družbe DHL EAT niso upravičeni do pomoči.

(77)

Osebje za zemeljsko oskrbo ima naslednje naloge: upravljanje in vožnja GSE; natovarjanje in raztovarjanje zrakoplovov; predaja dokumentov o letih; priprava poročil in komunikacija s piloti in letališčnimi organi. V okviru priglašenega projekta se mora usposabljanja udeležiti 210 članov osebja za zemeljsko oskrbo, kar pomeni upravičene stroške v višini [(2–3)] milijone EUR.

(78)

V skladu z nemško zakonodajo se lahko osebje za zemeljsko oskrbo zaposli na letališki ploščadi šele takrat, ko so izšolani na področju ravnanja z GSE („zakonodaja o varstvu pri delu“) in varnosti (BGV C 10 FBO) ter dobijo dovoljenje za upravljanje transportnih naprav (BGG 925 – Usposabljanje in pooblastitev voznikov transportnih naprav). Poleg tega morajo biti izšolani za ravnanje z nevarnimi snovmi in s tem povezanim tveganjem („uredba o nevarnih snoveh“). Osebje za zemeljsko oskrbo (Ramp Agent II) mora opraviti tudi izobraževanje o nevarnih snoveh v skladu s predpisi o nevarnih snoveh IATA.

(79)

Iz pojasnil iz odstavkov (77) in (78) je mogoče sklepati, da je večina predvidenih ukrepov usposabljanja v okviru priglašenega projekta zakonsko določena. Ravnanje z napravami za manevriranje letal, odstranjevanje ledu (osnovno usposabljanje), odstranjevanje ledu (obnovitveno usposabljanje), dovoljenje za vožnjo na letališki ploščadi, delo na letališki ploščadi in predpisi o letališki ploščadi; izobraževanje o požarni varnosti; ravnanje s tovornimi vrati; prva pomoč, dovoljenje za upravljanje transportnih naprav, IATA PK 7/8, GSE (uvajanje v delo s servisnimi napravami), nevarnost pri delu na letališki ploščadi, varnost na letališki ploščadi, varnost na letališču. Tečaj z naslovom „Unit load device build up“ za uvajanje v postavitev tovornih zabojnikov vključuje zlasti ravnanje z zabojniki DHL.

(80)

Le tečaji z oznako „G25/41, Pregled na področju medicine dela“ (4 ure od skupnih 240 ur usposabljanja), „DIN EN 9001:2000, Kakovost in procesi“ in „DIN EN 14001, Ravnanje z okoljem in organizacijska struktura“ (8 ur od skupnih 240 ur usposabljanja) niso zakonsko določeni. Ker je Nemčija poudarila, da želi družba DHL sama izvesti vse storitve, povezane z obratovanjem logističnega centra, in jih ponuditi tudi konkurentom na letališču Leipzig-Halle, ter ker ni dokazala, da družba DHL teh tečajev ne bi zagotovila brez pomoči, so tečaji očitno vključeni v paket usposabljanja za zaposlene v družbi DHL, ki je nujen za nemoteno obratovanje logističnega centra za zračni prevoz. Ta logistični center za zračni prevoz je poleg Hongkonga (Kitajska) in Wilmingtona (ZDA) najpomembnejši logistični center družbe DHL na svetu. V zvezi s tem je zlasti pomemben tečaj z naslovom „Pregled na področju medicine dela“, pri katerem se osebje izšola za to, da prepozna, ali je zaradi delavca ogroženo njegovo delovno okolje, saj sta za nemoteno obratovanje družbe DHL nujna preprečevanje in odprava nepredvidenih zamud. Na podlagi razpoložljivih informacij lahko osebje za zemeljsko oskrbo (Ramp Agent II), ki je opravilo tako usposabljanje, oceni tudi splošno poklicno usposobljenost prihodnjih delavcev. Na podlagi pogojev ocenjevanja iz odstavka (25) Komisija ugotavlja, da ukrepi usposabljanja niso zakonsko določeni, vendar so nujni za nemoteno obratovanje logističnega centra, zato bi jih družba DHL izvedla v vsakem primeru. Tečaj o standardih kakovosti sicer ni zakonsko določen, vendar je vodstvo družbe Deutsche Post določilo, da je obvezen za vse obrate družbe DHL. Družba DHL je napovedala, da bo zaradi potrjevanja v skladu z DIN EN 9001 vse delavce načrtno usposobila (20). Poleg tega je bilo poudarjeno, da se bo potrjevanje v skladu z DIN EN 14001 začelo izvajati julija 2008 (21). Zato so ukrepi usposabljanja, ki so predmet te odločbe, nedvomno potrebni za izpolnitev standarda, za katerega si družba prizadeva v skladu s svojim poslovnim načrtom, in bi se zato izvajali tudi brez pomoči. Poleg tega se hčerinske družbe družbe DHL zavzemajo, da bi njihove storitve, kot dokazujejo ustrezna potrdila DIN, dosegale najvišje standarde, da bi lahko družba DHL kot vodilna izvajalka storitev te stroške upoštevala pri svoji strategiji oblikovanja cen. Zato Komisija meni, da bi družba DHL omenjene ukrepe usposabljanja izvedla tudi brez pomoči.

(81)

Na podlagi teh ugotovitev Komisija meni, da so nekateri ukrepi usposabljanja za osebje za zemeljsko oskrbo (Ramp Agent II) zakonsko določeni, nekateri pa so del strategije kakovosti podjetja, zato so vsi ukrepi brez izjeme potrebni za nemoteno obratovanje logističnega centra za zračni prevoz in bi jih družba izvedla v vsakem primeru, tudi brez pomoči. Zato Komisija meni, da stroški usposabljanja za osebje za zemeljsko oskrbo (Ramp Agent II) niso upravičeni do pomoči.

(82)

To področje je urejeno z Uredbo (ES) št. 2320/2002. V skladu z odstavkoma 8 in 9 nemškega zakona o varnosti zračnega prometa morajo upravljavci letališč in letalski prevozniki usposobiti varnostno osebje in vse druge delavce.

(83)

Večji del tečajev za varnostno osebje, ki jih načrtuje družba DHL, vsebinsko in glede na število ur usposabljanja ustreza ukrepom usposabljanja, ki so v skladu s predlogo učnega načrta v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 2320/2002 predvideni za osebje za nadzor varnosti zračnega prometa, ki izvaja pregled oseb in blaga. Tudi modul usposabljanja IATA PK 7/8 je določen na podlagi predpisov o nevarnih snoveh IATA, ki so bili z NfL II-36/05 sprejeti v nemško zakonodajo. V skladu z nemško zakonodajo o varstvu pri delu sta v obvezno usposabljanje vključena tudi tečaj prve pomoči in usposabljanje o požarni varnosti.

(84)

Le tečaji z naslovom „Dovoljenje za vožnjo na letališki ploščadi“ in „Vodenje kakovosti“ (za vsakega 8 ur od skupaj več kot 300 ur usposabljanja) se očitno zagotovijo dodatno, kar pomeni, da niso zakonsko določeni. Ker je Nemčija poudarila, da želi družba DHL sama izvesti vse storitve, povezane z obratovanjem logističnega centra, ter ni dokazala, da družba DHL teh tečajev ne bi izvedla brez pomoči, Komisija meni, da so vključeni v skupni paket usposabljanja. Tudi tečaji za varnostno osebje, z oznako DIN EN 9001:2000 in DIN EN 14001 ustrezajo običajni poslovni praksi družbe Deutsche Post in so tako nujno potrebni za vse zaposlene družbe DHL (glej odstavek (80)). Tečaj za pridobitev dovoljenja za vožnjo na letališki ploščadi je nujno potreben za varnostno osebje, ker mora vedno imeti dostop do vozne steze in letališke ploščadi. Nesmiselno bi bilo ogroziti nemoteno obratovanje logističnega centra, ker varnostno osebje ne bi imelo dostopa do letališke ploščadi (v skladu z odstavkom 90 in naslednjimi je v tem primeru mogoča omejitev usposabljanja na določeno število oseb). V skladu s pogoji ocenjevanja iz odstavka (25) Komisija ugotavlja, da ukrepi usposabljanja niso zakonsko določeni, vendar so nujni za nemoteno obratovanje logističnega centra, zato bi jih družba DHL izvedla v vsakem primeru. Na podlagi tega Komisija ugotavlja, da bi se oba tečaja izvajala tudi brez pomoči.

(85)

Ker so tečaji usposabljanja za varnostno osebje iz odstavkov (83) in (84) predpisani, se Komisija ne more strinjati s trditvijo Nemčije, da bi lahko družba DHL zaposlila le najmanjše število kvalificiranih delavcev, ki bi potem usposobili druge delavce na delovnem mestu. Komisija na podlagi predloženih informacij ugotavlja, da mora celotno varnostno osebje opraviti zadevne ukrepe usposabljanja v celoti.

(86)

Na podlagi teh ugotovitev Komisija meni, da stroški usposabljanja za varnostno osebje niso upravičeni do pomoči.

(87)

V zvezi z operativnim vodstvenim osebjem je Komisija sprejela drugačen sklep. Usposabljanje za to skupino delavcev vključuje tečaj angleščine, osnove delovnega prava, komunikacijo, vodenje razgovorov, upravljanje človeških virov, osnove inštruiranja, reševanje sporov, razvoj timskega dela, razgovore s kandidati in podjetništvo. V okviru priglašenega projekta se mora usposabljanja udeležiti 110 članov operativnega vodstvenega osebja, kar pomeni upravičene stroške v višini [(1–2)] milijona EUR. Osebje na srednji vodstveni ravni se izbere med osebjem, ki je že opravilo druge ukrepe usposabljanja (tj. osebje za zemeljsko oskrbo (Ramp Agent II) in varnostno osebje).

(88)

To usposabljanje na področju vodenja je povezano z ukrepi usposabljanja za osebje za zemeljsko oskrbo ali varnostno osebje in ni nujno potrebno za nemoteno obratovanje logističnega centra za zračni prevoz. Predvsem pomeni priložnost napredovanja za delavce na terenu, katerih osebne sposobnosti in družbeno prilagojenost je treba okrepiti. Poleg tega so to splošni ukrepi usposabljanja, ki niso potrebni le na področju letalstva in pri katerih je mogoče pridobljena znanja brez težav prenesti na druga podjetja, hkrati pa prispevajo tudi k izboljšanju delovnega okolja in medosebnih odnosov v podjetju.

(89)

Na podlagi ugotovitev iz odstavkov (87) in (88) Komisija ugotavlja, da ukrepi usposabljanja za operativno vodstveno osebje niso zakonsko določeni in presegajo ukrepe, ki so nujni za nemoteno obratovanje logističnega centra za zračni prevoz družbe DHL na lokaciji Leipzig-Halle. V tem primeru se stroški za te ukrepe upoštevajo pri dodelitvi pomoči za usposabljanje.

(c)    Obseg potrebnih ukrepov usposabljanja

(90)

Na podlagi študije o stroških, ki jo je predložila Nemčija (glej odstavek (37)), je mogoče nemoteno obratovanje logističnega centra zagotoviti s 134 člani osebja za zemeljsko oskrbo (Ramp Agent II). Če bi v skupini za natovarjanje, sestavljeni iz šestih delavcev, oba voznika iz skupine osebja Ramp Agent II nadomestili z delavcema Ramp Agent I, bi bile še vedno izpolnjene zakonske zahteve in operativne potrebe. Nemčija je navedla, da tako družbi DHL ne bi bilo treba usposobiti dodatnih 76 članov osebja Ramp Agent II in njihovo usposabljanje brez pomoči za usposabljanje ne bi bilo izvedeno. Upravičeni stroški za teh dodatnih 76 članov osebja znašajo [(0,5–1,5)] milijona EUR za splošne ukrepe usposabljanja in [(0,01–0,03)] milijona EUR za posebne ukrepe usposabljanja.

(91)

Če bi družba DHL voznike iz skupine osebja Ramp Agent II dejansko nadomestila z osebjem Ramp Agent I, bi morali biti v določenem obsegu usposobljeni tudi ti, in sicer zlasti na področju upravljanja GSE (to velja predvsem za dovoljenje za vožnjo na letališki ploščadi, delo na letališki ploščadi in predpise o letališki ploščadi, dovoljenje za upravljanje transportnih naprav, izobraževanje o nevarnostih pri delu na letališki ploščadi, izobraževanje o požarni varnosti, prva pomoč itd.). Po navedbah Nemčije upravičeni stroški za to dodatno osebje Ramp Agent I znašajo [(0,1–0,5)] milijona EUR za splošne ukrepe usposabljanja in [(0,01–0,03)] milijona EUR za posebne ukrepe usposabljanja.

(92)

Komisija meni, da je treba odbiti stroške, ki bi jih morala družba DHL v vsakem primeru kriti za dodatno usposabljanje zadevnega osebja Ramp Agent I, tako da upravičeni stroški za usposabljanje dodatnih 76 članov osebja Ramp Agent II znašajo [(0,4–1) milijon] EUR. Ker le ti ukrepi usposabljanja presegajo obseg, ki bi ga morala družba DHL v vsakem primeru zagotoviti, Komisija ugotavlja, da je do pomoči upravičen le ta znesek.

(93)

Tudi v zvezi z varnostnim osebjem je Nemčija navedla, da bi lahko logistični center za zračni prevoz družbe DHL nemoteno obratoval le s 70 delavci in ne 110, kot jih je bilo prvotno prijavljenih. Zmanjšanje za 40 dodatnih delavcev bi lahko brez težav nadomestili z okrepljenim video nadzorom, ne da bi se zato zmanjšala varnost logističnega centra za zračni prevoz. V ustrezni študiji je določeno absolutno najmanjše število delavcev, potrebnih za izvajanje varnostnih pregledov oseb in tovora, pri čemer je pomnoženo s številom izmen. Pri izračunu so upoštevani tudi skupno število delovnih dni na teden ter zaposlitev dodatnih delavcev v primeru dopustov ali bolezni, da se zagotovi neprekinjeno obratovanje. V študiji je ugotovljeno, da bi pri teh dodatnih ukrepih usposabljanja upravičeni stroški znašali [(0,05–0,2)] milijona EUR.

(94)

Nemčija je poleg tega navedla, da družba DHL načrtuje zaposlitev 110 članov varnostnega osebja, ker se mora kot zelo ugledno podjetje, ki deluje po celem svetu, izogniti kakršnim koli varnostnim zapletom. Taki primeri bi lahko ogrozili kakovost tovornega prometa, povzročili velike zamude in negativno vplivali na odnose s strankami. Da bi družba DHL preprečila motnje tovornega prometa, se je zavestno odločila za „presežno varovanje“. Pod temi pogoji se Komisija ne more strinjati s trditvijo Nemčije, da bi lahko logistični center nemoteno obratoval tudi s 70 namesto 110 člani varnostnega osebja. V skladu s pogoji ocenjevanja iz odstavka (25) Komisija ugotavlja, da ukrepi usposabljanja niso zakonsko določeni, vendar so nujni za nemoteno obratovanje logističnega centra, zato bi jih družba DHL izvedla v vsakem primeru.

(95)

Na podlagi teh ugotovitev lahko povzamemo, da bi bili v vsakem primeru izvedeni vsi ukrepi usposabljanja, s katerimi bi 110 članov varnostnega osebja pridobilo znanje, potrebno za izvajanje dejavnosti in nadaljnje nemoteno obratovanje logističnega centra za zračni prevoz. Zato Komisija meni, da ti stroški niso upravičeni do pomoči za usposabljanje.

Razpredelnica 3

Poklicna skupina

Prijavljeno število

Obvezno usposabljanje za

Dodatno usposabljanje za

Osebje za zemeljsko oskrbo (Ramp Agent II)

210

134

76

Varnostno osebje

110

110

0

(Operativno) vodstveno osebje

110

0

110

Letalski mehaniki z dovoljenjem za sprostitev letala v obratovanje CAT A

97

97

0

Letalski tehniki/mehaniki z dovoljenjem za sprostitev letala v obratovanje CAT B 1

68

68

0

(96)

Na podlagi analize stroškov, ki jo je predložila Nemčija, je Komisija izračunala stroške za dodatne ukrepe usposabljanja, kot sledi (22):

Razpredelnica 4

(EUR)

Postavka stroškov

Osebje za zemeljsko oskrbo (Ramp Agent II) (23)

Osebje na srednji vodstveni ravni

Skupaj

Vodje usposabljanja (teorija in praksa)

[…]

[…]

 

Stroški poslovanja

[…]

[…]

 

Potni stroški

[…] (24)

[…]

 

Skupni stroški za vodje usposabljanja

[…]

[…]

[…]

Stroški za osebje, pripravniki

[…]

[…]

[…]

(le delno upravičeni do pomoči)

Upravičeni stroški skupaj: […]

Največja intenzivnost pomoči: 60 %

Pomoč: 1 578 109

(d)    Izračun dovoljenega zneska pomoči

(97)

Priglašeni ukrep (s priglašenimi upravičenimi stroški v višini [(10–15)] milijonov EUR) je med drugim povezan s stroški v višini [(8–12)] milijonov EUR, ki bi jih morala družba DHL v vsakem primeru kriti, torej tudi brez pomoči za usposabljanje. Ta del priglašene pomoči ne velja za dodatne ukrepe usposabljanja, ampak zajema splošne stroške poslovanja, zato se znižajo stroški, ki jih običajno krije podjetje. Zato pomoči ni mogoče odobriti.

(98)

Pri drugih ukrepih nastanejo upravičeni stroški v višini [(2–3)] milijonov EUR. To ustreza znesku pomoči v višini 1 578 109 EUR. Le ta del pomoči ustreza merilom o združljivosti s skupnim trgom.

7.   SKLEPNE UGOTOVITVE

(99)

Komisija je ugotovila, da je priglašena pomoč za družbo DHL Leipzig povezana s stroški v višini [(8–12)] milijonov EUR, ki bi jih morala v vsakem primeru kriti družba DHL, torej tudi brez pomoči, in stroški v višini 2 630 182 EUR za ukrepe usposabljanja, ki presegajo zakonsko določene ukrepe ali ukrepe, potrebne za obratovanje.

(100)

Zato Komisija meni, da del priglašene pomoči, ki ni potrebna za zadevne ukrepe usposabljanja, ne velja za dodatne ukrepe usposabljanja, ampak zajema splošne stroške poslovanja, s čimer omogoča znižanje stroškov, ki jih običajno krije podjetje. Zato bi pomoč po mnenju Komisije povzročila izkrivljanje konkurence in ogrozila pogoje poslovanja, kar nasprotuje skupnemu interesu. Zato pomoči ni mogoče utemeljiti v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe ES. Ker ne obstaja nobena izjemna okoliščina iz člena(87)(2) in (3) Pogodbe ES, pomoč v višini 6 175 198 EUR ne izpolnjuje meril o združljivosti s skupnim trgom.

(101)

Drugi priglašeni ukrepi z upravičenimi stroški v višini [(2–3)] milijone EUR, za katere je predvidena pomoč v višini 1 578 109 EUR, izpolnjujejo merila o združljivosti s skupnim trgom iz člena 87(3)(c) Pogodbe ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Državna pomoč Nemčije za družbo DHL v višini 6 175 198 EUR ni združljiva s skupnim trgom.

Preostali del državne pomoči Nemčije za družbo DHL v višini 1 578 109 EUR je v skladu s členom 87 Pogodbe ES združljiv s skupnim trgom.

Člen 2

Nemčija obvesti Komisijo v dveh mesecih po objavi te odločbe o ukrepih, ki jih sprejme za uskladitev s to odločbo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 2. julija 2008

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL C 213, 12.9.2007, str. 28.

(2)  Glej opombo 1.

(3)  Projekt usposabljanja je podrobneje opisan v odločitvi o sprožitvi postopka.

(4)  Družba DHL bo za 110 delavcev, ki so se že udeležili usposabljanja za druga delovna področja, npr. za osebje za zemeljsko oskrbo, varnostno osebje ali tehnike/mehanike, izvedla dodatno usposabljanje na področju vodenja.

(5)  Delavci, ki neposredno ravnajo s tovorom, morajo imeti zakonsko priznano formalno kvalifikacijo za ravnanje s tovorom; delavci na območju letališča, ki je zaprto za javnost, morajo opraviti usposabljanje o varnosti; osebje na letalu mora opraviti tečaj ravnanja s tovornimi vrati; poleg tega mora biti osebje glede na dejavnost, ki jo opravlja, usposobljeno za delo z napravami in upravljanje vozil.

(6)  Podatki, namesto katerih se uporabljajo oglati oklepaji, so poslovna skrivnost.

(7)  Glej Odločbo Komisije 2007/612/ES z dne 4. aprila 2007, General Motors Belgium v Antwerpnu, UL L 243, 18.9.2007, str. 71, in Odločbo Komisije 2006/938/ES z dne 4. julija 2006, Ford Genk, UL L 366, 21.12.2006, str. 32.

(8)  UL L 10, 13.1.2001, str. 20.

(9)  UL C 343, 11.11.1998, str. 10.

(10)  Odločba Komisije z dne 11. marca 2008 o državni pomoči C 35/07, Volvo Cars Gent, še ni objavljena.

(11)  Odločba Komisije z dne 16. maja 2006 o državni pomoči N 635/05, Webasto Portugal, UL C 306, 15.12.2006, str. 12.

(12)  UL L 355, 30.12.2002, str. 1.

(13)  UL L 315, 28.11.2003, str. 1.

(14)  Glej odločbo Komisije v zadevi Ford Genk; odločbo Komisije v zadevi General Motors Belgium; odločbo Komisije v zadevi Auto-Europa Portugal; odločbo Komisije v zadevi Volvo Cars Gent.

(15)  Na podlagi uvodne izjave 16 Uredbe (ES) št. 68/2001.

(16)  V zvezi s pomočjo za usposabljanje uvodna izjava 10 Uredbe (ES) št. 68/2001 določa: „Običajno ima usposabljanje pozitivne zunanje učinke za celotno družbo, ker povečuje rezervoar kvalificirane delovne sile, iz katerega lahko podjetja pritegnejo zaposlene, izboljšuje konkurenčnost industrije Skupnosti ter igra pomembno vlogo pri strategiji zaposlovanja. Ker podjetja v Skupnosti običajno premalo vlagajo v usposabljanje zaposlenih, lahko državna pomoč pripomore k odpravljanju te tržne slabosti in se torej lahko pod nekaterimi pogoji upošteva kot združljiva s skupnim trgom ter se izvzame iz obveznosti predhodne uradne priglasitve.“ V skladu s tem je v uvodni izjavi 11 določeno, da je treba zagotoviti „da je državna pomoč omejena na najmanjšo vrednost, potrebno za dosego cilja Skupnosti, ki ga tržne sile same ne bi omogočile (…)“.

(17)  Glej na primer Odločbo Komisije 2001/698/ES z dne 18. julija 2001, Sabena, UL L 249, 19.9.2001, str. 21, katere odstavek (28) se glasi: „… Ta okvir je bil od takrat nadomeščen z Uredbo Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES v zvezi s pomočjo za usposabljanje.“.

(18)  V odstavku (50) so natančneje obravnavane ugotovitve o spodbujevalnem učinku iz Uredbe (ES) št. 68/2001.

(19)  UL C 87, 11.4.2006, str. 4.

(20)  Http://www.dpwn.de/dpwn?skin=hi&check=yes&lang=de_DE&xmlFile=2000910

(21)  Http://www.dpwn.de/dpwn%3Ftab%3D1%26skin%3Dhi%26check%3Dyes%26lang%3Dde_DE%26xmlFile%3D2008898

(22)  Dodatno izobraževanje večinoma vključuje splošne ukrepe usposabljanja, za osebje Ramp Agent II pa so potrebni posebni ukrepi usposabljanja, katerih stroški znašajo […] EUR. Vendar tudi usposabljanje za osebje Ramp Agent I, ki bi nadomestilo bolje usposobljene delavce, če pomoč ne bi bila dodeljena, vključuje posebne ukrepe usposabljanja, katerih stroški znašajo […] EUR, tako da se oba zneska povečata.

(23)  Od zneskov v tabeli so že odbiti stroški usposabljanja za osebje Ramp Agent I. Zadnji stroški bi nastali v vsakem primeru, tj. tudi po nadomestnem scenariju, ki ga je predlagala Nemčija (nadomestitev določenega števila osebja Ramp Agent II s slabše usposobljenim osebjem Ramp Agent I).

(24)  Na podlagi informacij, ki jih je predložila Nemčija, navedeni potni stroški ne vključujejo potnih stroškov za posebne ukrepe usposabljanja v višini […] EUR, ki bi bili upravičeni do pomoči. Komisija na podlagi tega sklepa, da so nemški organi zavrnili subvencioniranje tega zneska.


Top