EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0957

Uredba Komisije (ES) št. 957/2008 z dne 29. septembra 2008 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 616/2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti v sektorju za perutnino s poreklom iz Brazilije, Tajske in drugih tretjih držav za kvotno obdobje 2008/2009

OJ L 260, 30.9.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 233 - 233

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/957/oj

30.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 957/2008

z dne 29. septembra 2008

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 616/2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti v sektorju za perutnino s poreklom iz Brazilije, Tajske in drugih tretjih držav za kvotno obdobje 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 144(1) in člena 148 v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/360/ES z dne 29. maja 2007 o sklenitvi sporazumov v obliki potrjenih zapisnikov med Evropsko skupnostjo in Zvezno republiko Brazilijo ter med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 (GATT 1994) o spremembi koncesij za perutninsko meso (2) in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Brazilija je 5. avgusta 2008 objavila direktivo (3) o načinu dodeljevanja potrdil o poreklu od 1. oktobra 2008.

(2)

Glede na negotovost v zvezi s pogoji izdaje potrdil o poreklu za proizvode s poreklom iz Brazilije je treba na tej stopnji za uvoz iz Brazilije podaljšati obdobje za vlaganje zahtevkov za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2009, ki je v skladu s členom 5(1) Uredbe Komisije (ES) št. 616/2007 (4) določeno na prvih sedem dni meseca oktobra 2008.

(3)

Zato je treba za kvotno obdobje 2008/2009 za to poreklo določiti odstopanje od določb člena 5(1) Uredbe (ES) št. 616/2007.

(4)

Glede na to, da se mora obdobje za vložitev zahtevka za naslednje podobdobje začeti 1. oktobra 2008, mora ta uredba začeti veljati na navedeni datum.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 5(1) Uredbe (ES) št. 616/2007 se za kvotno podobdobje, ki se začne 1. januarja 2009, zahtevki za dovoljenje za proizvode iz skupin 1, 4 in 7 lahko vložijo v prvih sedmih dneh meseca novembra 2008.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 138, 30.5.2007, str. 10.

(3)  Portaria no 16, de 1o Agosto de 2008, Diario Oficial da Uniao, 5.8.2008.

(4)  UL L 142, 5.6.2007, str. 3.


Top