Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0636

2008/636/ES: Odločba Komisije z dne 22. julija 2008 o vzpostavitvi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov prašičev (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3671) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 40 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/636/oj

2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. julija 2008

o vzpostavitvi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov prašičev

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3671)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/636/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), in zlasti uvodne izjave in točke (a) člena 17(3) ter člena 28 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/65/EGS določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za trgovino in za uvoz živali, semena, jajčnih celic in zarodkov v Skupnost, za katere ne veljajo zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, določene v posebnih aktih Skupnosti iz Direktive. Prav tako določa pripravo seznama navedenih tretjih držav ali delov tretjih držav, ki lahko zagotovijo jamstva, enakovredna jamstvom iz Direktive, in od katerih lahko države članice uvažajo semena, jajčne celice in zarodke prašičev.

(2)

Del III Priloge k Odločbi Komisije 94/63/ES z dne 31. januarja 1994 o pripravi začasnega seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovac, koz in kopitarjev ter jajčnih celic in zarodkov prašičev (2), vzpostavlja seznam tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov prašičev, in tretjih držav, iz katerih se uvoz semena prašičev dovoli na podlagi Odločbe Komisije 2002/613/ES z dne 19. julija 2002 o pogojih za uvoz merjaščevega semena (3).

(3)

Odločba 94/63/ES je bila večkrat spremenjena, da bi upoštevala nov znanstveni in tehnični razvoj. Trenutno se uporablja za semena, jajčne celice in zarodke ovac in koz ter jajčne celice in zarodke prašičev.

(4)

Komisija namerava v posebnem aktu določiti pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost semena, jajčnih celic in zarodkov ovac in koz, vključno s seznamom tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz navedenih proizvodov.

(5)

Odločba 2002/613/ES vsebuje seznam tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena prašičev. Navedeni seznam je bil pripravljen na podlagi statusa zdravstvenega varstva živali iz tretjih držav, iz katerih se državam članicam dovoli uvoz živih prašičev. Ker ni znanstvenih dokazov, ki bi kazali, da bi se z obdelavo embrija lahko zmanjšalo tveganje glavnih eksotičnih nalezljivih bolezni zaradi zdravstvenega statusa donorja svinje in merjasca, je primerno in v interesu doslednosti in usklajenosti zakonodaje Skupnosti, da se pri določitvi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov navedenih vrst, sklicuje na navedeni seznam v sedanji odločbi.

(6)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je primerno, da se Odločba 94/63/ES razveljavi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov prašičev iz tretjih držav, iz katerih se uvoz semena prašičev dovoli v skladu s členom 1 Odločbe 2002/613/ES.

Člen 2

Odločba 94/63/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. septembra 2008.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/265/ES (UL L 114, 1.5.2007, str. 17).

(2)  UL L 28, 2.2.1994, str. 47. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/211/ES (UL L 73, 11.3.2004, str. 1).

(3)  UL L 196, 25.7.2002, str. 45. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/14/ES (UL L 7, 12.1.2007, str. 28).


Top