Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0604

2008/604/ES: Odločba Komisije z dne 22. julija 2008 o imenovanju članov strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi

OJ L 194, 23.7.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2011; implicitno zavrnjeno 32011D0502

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/604/oj

23.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/12


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. julija 2008

o imenovanju članov strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi

(2008/604/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Komisije 2007/675/ES z dne 17. oktobra 2007 o ustanovitvi strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi (1) in zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupina mora imeti 21 članov.

(2)

Za člane strokovne skupine je treba imenovati strokovnjake s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju boja proti trgovini z ljudmi, vključno s področjem izkoriščanja delovne sile.

(3)

Komisija na predlog držav članic imenuje največ 11 članov iz uprav držav članic.

(4)

Izmed oseb, ki so se odzvale na razpis za zbiranje prijav, mora Komisija imenovati največ 5 članov iz medvladnih, mednarodnih in nevladnih organizacij, ki so dejavne na evropski ravni, največ 4 člane iz vrst socialnih partnerjev in združenj delodajalcev, ki delujejo na evropski ravni, ter največ dva člana izmed posameznikov z izkušnjami, pridobljenimi na podlagi akademskih raziskav.

(5)

Komisija je 19. januarja 2008 (2) objavila razpis za zbiranje prijav, da bi oblikovala seznam kandidatov za sestavo strokovne skupine.

(6)

Komisija je opravila izbor na podlagi prejetih prijav. Pri njihovem ocenjevanju je Komisija upoštevala merila iz razpisa za zbiranje prijav in zlasti merila iz točke 2 navedenega razpisa.

(7)

Priporočljivo je, da se zaradi zagotovitve uravnotežene vsebinske in geografske zastopanosti ter prvotno predvidenih 21 članov v strokovno skupino imenujejo dodatni štirje člani iz medvladnih, mednarodnih in nevladnih organizacij, ki so dejavne na evropski ravni, da se kompenzira premajhno število prijav, prejetih od socialnih partnerjev in združenj delodajalcev, ki delujejo na evropski ravni.

(8)

Enega člana skupine je imenoval Europol –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sklep 2007/675/ES se spremeni:

V členu 3 se odstavek 2(b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

iz medvladnih, mednarodnih in nevladnih organizacij, ki se na evropski ravni zavzemajo za boj proti trgovini z ljudmi in lahko svoje tovrstne izkušnje in strokovno znanje ustrezno dokažejo (do 9 članov).“

Člen 2

Komisija imenuje naslednje člane strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi:

1.

Člani, imenovani na podlagi člena 3(2)(a) Sklepa Komisije 2007/675/ES:

 

Jan AUSTAD

 

Sandi ČURIN

 

Rita THEODOROU SUPERMAN

 

Luís GOUVEIA

 

Jelena KAMINSKA

 

Glynn RANKIN

 

Bärbel Heide UHL

 

Floris VAN DIJK

 

Kajsa WAHLBERG

2.

Člani, imenovani na podlagi člena 3(2)(b) Sklepa Komisije 2007/675/ES, kakor jo spreminja ta odločba:

 

Antonia BALKANSKA LAVINE

 

Stana BUCHOWSKA

 

Marco BUFO

 

Muireann O BRIAIN

 

Martijn PLUIM

 

Evelyn PROBST

 

Klara SKRIVANKOVA

 

Patsy SÖRENSEN

 

Liliana SORRENTINO

3.

Člani, imenovani na podlagi člena 3(2)(e) Sklepa Komisije 2007/675/ES:

 

Ryszard PIOTROWICZ

 

Georgina VAZ CABRAL

Člen 3

Komisija je seznanjena, da je Europol na podlagi člena 3(2)(d) in (3) Sklepa Komisije (2007/675/ES) imenoval Steva HARVEYJA za člana strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi.

Člen 4

Člani strokovne skupine so imenovani osebno za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja.

Člen 5

Po izbirnem postopku se kandidati, za katere je bilo ugotovljeno, da so primerni za članstvo v skupini, vendar v strokovno skupino niso bili imenovani, se uvrstijo na rezervni seznam, če s tem soglašajo.

Člen 6

Imena imenovanih članov se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Odločba začne veljati dan po njenem sprejetju.

V Bruslju, 22. julija 2008

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 277, 20.10.2007, str. 29.

(2)  UL C 14, 19.1.2008, str. 27.


Top