Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0485

Skupni ukrep Sveta 2008/ 485/SZVP z dne 23. junija 2008 o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa Sveta 2007/405/SZVP o policijski misiji Evropske unije na področju reforme varnostnega sektorja (RVS) in njegove povezave s pravosodjem v Demokratični republiki Kongo (EUPOL RD Congo)

OJ L 164, 25.6.2008, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/485/oj

25.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/44


SKUPNI UKREP SVETA 2008/ 485/SZVP

z dne 23. junija 2008

o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa Sveta 2007/405/SZVP o policijski misiji Evropske unije na področju reforme varnostnega sektorja (RVS) in njegove povezave s pravosodjem v Demokratični republiki Kongo (EUPOL RD Congo)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. junija 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/405/SZVP (1) za začetno obdobje do 30. junija 2008.

(2)

Po posvetovanjih z oblastmi Konga in drugimi zadevnimi stranmi se zdi, da bi bilo treba mandat misije podaljšati za eno leto.

(3)

Naloge EUPOL RD Congo bi morale vključevati tudi pomoč kongovski nacionalni policiji (Police Nationale Congolaise), in sicer službam mejne policije ter inšpektoratu za splošni nadzor. Misija bi morala poleg tega prispevati k policijskemu vidiku, vidiku enakopravnosti spola, vidiku človekovih pravic in vidiku otrok v oboroženih spopadih stabilizacijskega procesa na vzhodu Demokratične republike Kongo (DRK), ter pospešiti povezovanje in usklajevanje teh prizadevanj z nacionalnim procesom reforme policije. To bi morala doseči zlasti s podporo obema programoma za izvajanje sporazumov, ki so jih v Gomi 23. januarja 2008 podpisale vlada DRK in različne oborožene skupine, delujoče v Kivusu, namreč programu Programme Amani ter programu Plan de Stabilisation de l'Est, ki vključujeta policijsko komponento.

(4)

EUPOL RD Congo bi bilo zato treba napotiti tudi v vzhodni del DRK, ob tem pa zlasti upoštevati vprašanja, povezana z varnostjo, nasiljem na podlagi spola, otroki v oboroženih spopadih ter mednarodnim usklajevanjem.

(5)

Treba bi bilo zagotoviti nov referenčni finančni znesek, ko bo zagotovil stroške povezane z misijo za obdobje od 1. julija 2008 do 30. junija 2009.

(6)

Naloge misije se izvajajo v varnostnih razmerah, ki se lahko poslabšajo in ki lahko škodijo ciljem Skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), kot so opredeljeni v členu 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Skupni ukrep 2007/405/SZVP se spremeni:

1.

v členu 2(1) se doda naslednja alinea:

„—

prispeva k policijskem vidiku, vidiku enakopravnosti spolov, vidiku človekovih pravic in vidiku otrok v oboroženih spopadih mirovnega procesa na vzhodu DRK ter predvsem k njegovi povezanosti z reformnim procesom KNP.“;

2.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Struktura misije in območje napotitve

1.   Misija ima glavni sedež v Kinšasi, ki ga sestavljajo:

(a)

vodja misije,

(b)

skupina policijskih svetovalcev na strateški ravni,

(c)

skupina policijskih svetovalcev na operativni ravni,

(d)

skupina pravnih svetovalcev na strateški in operativni ravni,

(e)

administrativno osebje.

2.   Misija bo stalno prisotna v Gomi in Bukavu na vzhodu DRK, tako da bo stabilizacijskemu procesu na vzhodu DRK nudila pomoč in strokovno znanje.

3.   S funkcionalnega vidika se bodo naloge razdelile med:

(a)

strokovnjake, vključene v različne delovne skupine za reformo policije, in svetovalce, dodeljene na ključne položaje organiziranja in odločanja v CSRP, ki ga predvidevajo kongovski organi;

(b)

strokovnjake, dodeljene KNP, zlasti na ključne položaje, ter strokovnjake, dodeljene za usmerjanje kriminalistične policije in policije, pristojne za ohranjanje javnega reda;

(c)

podporo na področju kazenskega prava, da se v dejavnosti na področju policije vključi povezava s kazenskim pravosodjem ter da se nadaljuje obravnava pomembnih vidikov reforme kazenskega pravosodja, vključno z vojaškim kazenskim pravom;

(d)

strokovno pomoč, s katero se prispeva k prizadevanjem v okviru horizontalnih vidikov RVS;

(e)

strokovnjake, dodeljene KNP, zlasti na ključne položaje, za usmerjanje mejne policije in inšpektorata za splošni nadzor;

(f)

strokovnjake, dodeljene za prispevek k policijskemu vidiku, vidiku enakopravnosti spolov, vidiku človekovih pravic in vidiku otrok v oboroženih spopadih mirovnega procesa na vzhodu DRK ter predvsem njegovi povezanosti z reformnim procesom policijskega sektorja.

4.   Območje napotitve zajema Kinšaso, Gomo in Bukavu. Zaradi geografskih posledic nalog misije za celotno ozemlje DRK bodo po navodilu vodje misije ali vsake osebe, ki jo za to pooblasti vodja misije, ob ustreznem upoštevanju trenutnih varnostnih razmer morda potrebna potovanja strokovnjakov ter njihova prisotnost na drugih lokacijah v provincah DRK.“;

3.

člen 9(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo v obdobju od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 je 5 500 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo v obdobju od 1. julija 2008 do 30. junija 2009 je 6 920 000 EUR“;

4.

člen 15 se črta;

5.

drugi pododstavek člena 16 se nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 30. junija 2009.“.

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 23. junija 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL L 151, 13.6.2007, str. 46. Skupni ukrep, kakor je bil spremenjen s Skupnim ukrepom 2008/38/SZVP (UL L 9, 12.1.2008, str. 18).


Top