Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0483

2008/483/ES: Odločba Komisije z dne 18. junija 2008 o določitvi finančnega prispevka Skupnosti za izdatke v okviru izrednih ukrepov za boj proti klasični prašičji kugi v Nemčiji leta 2006 (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2722)

OJ L 164, 25.6.2008, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/483/oj

25.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/41


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. junija 2008

o določitvi finančnega prispevka Skupnosti za izdatke v okviru izrednih ukrepov za boj proti klasični prašičji kugi v Nemčiji leta 2006

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2722)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(2008/483/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

op upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) ter zlasti člena 3(3) in prve alinee člena 3(5) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 90/424/EGS določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skupnosti za posebne veterinarske ukrepe, vključno z nujnimi ukrepi. Z namenom pomagati pri izkoreninjenju klasične prašičje kuge v najkrajšem možnem času, mora Skupnost finančno prispevati k upravičenim izdatkom države članice. Prva alinea člena 3(5) navedene odločbe določa pravila o deležu, ki se uporablja za stroške držav članic.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 349/2005 (2) določa pravila v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS. Člen 3 navedene uredbe določa pravila o izdatkih, upravičenih do finančne podpore Skupnosti.

(3)

Z Odločbo Komisije 2006/777/ES z dne 14. novembra 2006 o finančnem prispevku Skupnosti za izkoreninjenje klasične prašičje kuge v Nemčiji leta 2006 (3) je bil dodeljen finančni znesek Skupnosti za izdatke Nemčije v okviru izrednih ukrepov za boj proti klasični prašičji kugi, izvedenih leta 2006. V skladu z navedeno odločbo je bil odobren prvi obrok v višini 5 000 000 EUR.

(4)

Nemčija je 6. decembra 2006 predložila uradni zahtevek za povračilo iz členov 7(1) in 7(2) Uredbe (ES) št. 349/2005.

(5)

Komisija je od 23. do 27. aprila 2007 izvedla pregled na kraju samem, kot je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 349/2005. Pripombe Komisije, metoda izračuna upravičenih izdatkov in končne ugotovitve so bili Nemčiji sporočeni v dopisu z dne 6. februarja 2008.

(6)

Plačilo finančnega prispevka Skupnosti se izvede pod pogojem, da so se načrtovani ukrepi dejansko že izvedli in da pristojni organi zagotovijo vse potrebne informacije v določenih rokih.

(7)

Nemški organi so v celoti izpolnili tehnične in upravne obveznosti iz člena 3(2) Odločbe 90/424/EGS in člena 7 Uredbe Komisije (ES) št. 349/2005.

(8)

Glede na navedeno je treba določiti skupni znesek finančnega prispevka Skupnosti za upravičene izdatke v zvezi z ukrepi za izkoreninjenje klasične prašičje kuge v Nemčiji za leto 2006.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Finančni prispevek Skupnosti za Nemčijo

Skupni finančni prispevek Skupnosti za izdatke v zvezi z izkoreninjenjem klasične prašičje kuge v Nemčiji za leto 2006 se določi na 8 315 827,65 EUR.

Člen 2

Način plačila

Preostali znesek finančnega prispevka Skupnosti se določi v višini 3 315 827,65 EUR.

Člen 3

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 18. junija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.

(3)  UL L 314, 15.11.2006, str. 37.


Top