Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0597

Uredba Komisije (ES) št. 597/2008 z dne 24. junija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 372/2007 o določitvi prehodnih mejnih vrednosti migracije za mehčalce v tesnilih pokrovov, namenjenih za stik z živili (Besedilo velja za EGP)

OJ L 164, 25.6.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/597/oj

25.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 597/2008

z dne 24. junija 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 372/2007 o določitvi prehodnih mejnih vrednosti migracije za mehčalce v tesnilih pokrovov, namenjenih za stik z živili

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (1) ter zlasti člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2007/19/ES z dne 2. aprila 2007 o spremembi Direktive 2002/72/ES o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in Direktive Sveta 85/572/EGS o določitvi seznama modelnih raztopin za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili (2), pojasnjuje, da tesnila pokrovov sodijo na področje uporabe Direktive Komisije 2002/72/ES (3). Določa, da morajo države članice do 1. maja 2008 sprejeti ukrepe, ki omogočajo prosti promet tesnil pokrovov, če so ti v skladu z mejnimi vrednostmi specifične migracije (SML) iz Direktive 2007/72/ES, kakor je bila spremenjena. Točka (b) tretjega pododstavka člena 3(1) Direktive 2007/19/ES določa, da morajo države članice od 1. julija 2008 prepovedati izdelavo in uvoz neskladnih tesnil pokrovov.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 372/2007 (4) ureja dajanje v promet tesnil pokrovov iz točke (b) tretjega pododstavka člena 3(1) Direktive 2007/19/ES za prehodno obdobje do začetka izvajanja navedene direktive. Določa prehodne SML za skupino mehčalcev za tesnila pokrovov, zato da prosti promet za te izdelke ni ogrožen, pokrovi in živila, ki predstavljajo znatno tveganje, pa se takoj vzamejo iz prometa; hkrati ima industrija dovolj časa, da do konca razvije tesnila, ki so v skladu s prehodnimi SML iz Direktive 2002/72/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/19/ES. Določeno je bilo, da bo prehodno obdobje trajalo do 30. junija 2008.

(3)

Živilska industrija in industrija za izdelavo pokrovov sta Komisijo decembra 2007 obvestila, da na tržišču za živilsko industrijo do julija 2008 ne bo na razpolago dovolj pokrovov, testiranih za skladnost z Direktivo 2002/72/ES, za pakiranje kritičnih živil, kot so živila v olju, pesto in mastne omake. Določene rešitve, ki so že razvite, niso ustrezne za vse izdelke. Druge rešitve pa se ne uporabljajo za izdelavo vseh velikosti pokrovov. Številne rešitve za tesnjenje tesnil za dolgoročno shranjevanje in migracijsko obnašanje še niso na razpolago.

(4)

Pokrovi, skladni z Direktivo 2007/19/ES, bodo na razpolago od julija 2008, prav tako bo živilska industrija začela izvajati testiranja možnih rešitev za pokrove od tega datuma dalje. Ker so maščobni izdelki, pakirani z navedenimi pokrovi, predmet sezonske proizvodnje in proizvajalci živil potrebujejo nekaj časa, da testirajo in izberejo najbolj primerno rešitev za svoje izdelke, je treba določiti dodatno prehodno obdobje, med katerim se z odstopanjem od točke (b) tretjega pododstavka člena 3(1) Direktive 2007/19/ES lahko uporabljajo pokrovi za pakiranje živil, skladni z Uredbo (ES) št. 372/2007. V skladu s točko (d) navedenega tretjega pododstavka se mora prehodno obdobje zaključiti 30. aprila 2009.

(5)

Uredbo (ES) št. 372/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 372/2007 se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Z odstopanjem od točke (b) tretjega pododstavka člena 3(1) Direktive 2007/19/ES, se pokrovi, ki vsebujejo plasti iz polimernih materialov ali so plastificirani, tesnila v teh pokrovih, ki so sestavljeni iz dveh ali več plasti različnih vrst materialov, lahko dajejo v promet v Skupnosti, če so v skladu z omejitvami in zahtevami iz Priloge k tej uredbi.“

2.

V členu 2 se datum „30. junija 2008“ nadomesti z datumom „30. aprila 2009“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. junija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 338, 13.11.2004, str. 4.

(2)  UL L 91, 31.3.2007, str. 17. Popravljeno v UL L 97, 12.4.2007, str. 50.

(3)  UL L 220, 15.8.2002, str. 18. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/39/ES (UL L 63, 7.3.2008, str. 6).

(4)  UL L 97, 12.4.2007, str. 9.


Top