Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0510

Uredba Komisije (ES) št. 510/2008 z dne 6. junija 2008 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 za tržno leto 2008/2009

OJ L 149, 7.6.2008, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/510/oj

7.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 149/61


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 510/2008

z dne 6. junija 2008

o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 za tržno leto 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 59(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1234/2007 določa nacionalne in regionalne kvote za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa. Za tržno leto 2008/2009 je treba navedene kvote prilagoditi.

(2)

Razlog za prilagoditve je dodelitev dodatnih in dopolnilnih kvot za izoglukozo.

(3)

Morebitne dopolnilne kvote za izoglukozo, ki se lahko za tržno leto 2008/2009 dodelijo pozneje na zahtevo podjetij, odobrenih v Italiji, Litvi in na Švedskem, bodo upoštevane pri naslednji prilagoditvi kvot, določenih v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1234/2007, pred koncem februarja 2009.

(4)

Prilagoditve izhajajo tudi iz uporabe člena 3 Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (2), ki za podjetja, ki opustijo svoje kvote, predvideva pomoč za prestrukturiranje, ter iz uporabe člena 4a(4) navedene uredbe, ki predvideva dokončno zmanjšanje kvot, dodeljenih podjetjem v primeru, da zahtevke za pomoč za prestrukturiranje vložijo pridelovalci. Za tržno leto 2008/2009 je torej treba v okviru shem za prestrukturiranje upoštevati kvote, ki so bile opuščene ali zmanjšane zaradi zahtevkov pridelovalcev.

(5)

Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1234/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1234/2007 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. junija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 361/2008 (UL L 121, 7.5.2008, str. 1).

(2)  UL L 58, 28.2.2006, str. 42. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1261/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 8).


PRILOGA

„PRILOGA VI

NACIONALNE IN REGIONALNE KVOTE

od tržnega leta 2008/2009 dalje

(v tonah)

Države članice ali regije

(1)

Sladkor

(2)

Izoglukoza

(3)

Inulinski sirup

(4)

Belgija

676 235,0

114 580,2

0

Bolgarija

0

89 198,0

 

Češka

372 459,3

 

 

Danska

372 383,0

 

 

Nemčija

2 898 255,7

56 638,2

 

Irska

0

 

 

Grčija

158 702,0

0

 

Španija

630 586,2

123 423,4

 

Francija (matična Francija)

2 956 786,7

 

0

Francoski čezmorski departmaji

480 244,5

 

 

Italija

508 379,0

32 492,5

 

Latvija

0

 

 

Litva

90 252,0

 

 

Madžarska

105 420,0

220 265,8

 

Nizozemska

804 888,0

0

0

Avstrija

351 027,4

 

 

Poljska

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugalska (celinska)

0

12 500,0

 

Avtonomna regija Azori

9 953,0

 

 

Romunija

104 688,8

15 879,0

 

Slovenija

0

 

 

Slovaška

112 319,5

68 094,5

 

Finska

80 999,0

0

 

Švedska

293 186,0

 

 

Združeno kraljestvo

1 056 474,0

43 591,6

 

SKUPAJ

13 468 847,2

819 524,6

0“


Top