Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0363

2008/363/ES: Sklep Sveta z dne 14. aprila 2008 o podaljšanju veljavnosti Sklepa 2005/321/ES o zaključku postopka posvetovanja z Republiko Gvinejo v okviru člena 96 Sporazuma iz Cotonouja

OJ L 125, 9.5.2008, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/363/oj

9.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/29


SKLEP SVETA

z dne 14. aprila 2008

o podaljšanju veljavnosti Sklepa 2005/321/ES o zaključku postopka posvetovanja z Republiko Gvinejo v okviru člena 96 Sporazuma iz Cotonouja

(2008/363/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), in revidiranega v Luxembourgu dne 25. junija 2005 (2), ter zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, in postopkih, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju Partnerskega sporazuma med državami AKP in ES (3), ter zlasti člena 3 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep 2005/321/ES (4) določa, da obdobje za spremljanje ustreznih ukrepov traja 36 mesecev od datuma njegovega sprejetja in bi se moralo končati 14. aprila 2008.

(2)

Ob koncu tega obdobja spremljanja je bilo ugotovljeno, da so bile številne zaveze izpolnjene, poglavitne ostale zaveze pa so privedle do konkretnih pobud. Vendar pa je treba precej pomembnih ukrepov glede bistvenih elementov Sporazuma iz Cotonouja še izvesti –

SKLENIL:

Člen 1

Veljavnost Sklepa 2005/321/ES se podaljša za 12 mesecev. Vsakih šest mesecev se ga znova pregleda.

Pismo naslovljeno na predsednika vlade Republike Gvineje je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Ukrepi, sprejeti s Sklepom 2005/321/ES na podlagi ustreznih ukrepov iz člena 96(2)(c) Sporazuma iz Cotonouja, ostanejo nespremenjeni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Veljati preneha 14. aprila 2009.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 14. aprila 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 287, 28.10.2005, str. 4.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

(4)  UL L 104, 23.4.2005, str. 33.


PRILOGA

Pismo predsedniku vlade Republike Gvineje

Spoštovani predsednik vlade,

Evropska unija pripisuje členu 9 Sporazuma iz Cotonouja velik pomen. Spoštovanje človekovih pravic ter načel demokracije in zagotavljanje pravne države, na katerih temelji partnerstvo AKP-EU, so bistveni elementi Sporazuma, zato pomenijo temelj naših odnosov.

Evropska unija je leta 2004 menila, da politične razmere v Gvineji kršijo te bistvene dele, in julija 2004 začela postopek posvetovanja v skladu s členom 96 Sporazuma. To posvetovanje je privedlo do sklepov, ki so bili predhodno sporočeni predsedniku vlade v dopisu z dne 14. aprila 2005.

Ustrezni ukrepi določajo, da obdobje spremljanja traja 36 mesecev in se zaključi 14. aprila 2008. V tem obdobju je potekal okrepljen politični dialog, ki sta ga med drugim potrdila tudi organizacija štirih skupnih spremljanj Sveta in Komisije maja 2005, februarja 2006, maja 2007 in marca 2008 ter obisk komisarja Michela oktobra 2006. Evropska unija se je konec decembra 2006 ob upoštevanju ugotovljenega napredka odločila, da Gvineji odobri razpolaganje z zneskom proračunskih sredstev A iz 9. ERS v vrednosti 85,8 milijona EUR.

Zadnje skupno spremljanje je potrdilo, da je ukrepanje gvinejskih organov na splošno pozitivno, zlasti na področju volitev, kjer je Evropska unija ponudila znatno pomoč, ter na področju makroekonomskih politik. Vendar pa organizacija parlamentarnih volitev, vključno z določitvijo datuma volitev, ki je ena glavnih zavez gvinejske vlade, še ni zaključena. Glede na sedanja prizadevanja vlade je mogoče predvidevati, da bodo te zaveze izpolnjene v 12 mesecih.

Evropska unija se zaveda pozitivne dinamike, ki je bila vzpostavljena v Gvineji, in spremlja pot, ki jo je treba še prehoditi. Na podlagi tega je sklenila, da bo obdobje spremljanja v zvezi s Sklepom z dne 14. aprila 2005 podaljšala na 48 mesecev in tako gvinejskim organom omogočila, da bodo izpolnili vse prevzete zaveze. Ta sklep pa se lahko zaradi razvoja dogodkov pregleda v vsakem trenutku.

Zato se še naprej uporabljajo ustrezni ukrepi, ki smo vam jih sporočili v našem prejšnjem dopisu z dne 14. aprila 2005.

Sprejmite, gospod predsednik vlade, izraze mojega globokega spoštovanja.

V Bruslju,

Za Komisijo

Za Svet


Top