Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0415

Uredba Komisije (ES) št. 415/2008 z dne 8. maja 2008 o razdelitvi nacionalnih referenčnih količin med oddajo in neposredno prodajo , določenih za obdobje 2007/2008 v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 1788/2003

OJ L 125, 9.5.2008, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/415/oj

9.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 415/2008

z dne 8. maja 2008

o razdelitvi nacionalnih referenčnih količin med „oddajo“ in „neposredno prodajo“, določenih za obdobje 2007/2008 v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 1788/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 z dne 29. septembra 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (1) ter zlasti člena 8 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6 Uredbe (ES) št. 1788/2003 določa, da imajo lahko proizvajalci eno ali dve individualni referenčni količini, eno za oddajo in drugo za neposredno prodajo, ter da se te količine na ustrezno utemeljeno zahtevo proizvajalca lahko pretvori iz ene referenčne količine v drugo.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 607/2007 z dne 1. junija 2007 o razdelitvi nacionalnih referenčnih količin med „oddajo“ in „neposredno prodajo“, določenih za obdobje 2006/2007 v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 1788/2003 (2) določa razdelitev med „oddajo“ in „neposredno prodajo“ za Belgijo, Češko, Dansko, Nemčijo, Estonijo, Irsko, Grčijo, Španijo, Francijo, Italijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nizozemsko, Avstrijo, Poljsko, Portugalsko, Slovenijo, Slovaško, Finsko, Švedsko in Združeno kraljestvo za obdobje med 1. aprilom 2006 in 31. marcem 2007.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 1186/2007 z dne 10. oktobra 2007 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov v zvezi z razdelitvijo med neposredno prodajo in oddajo za Romunijo in Bolgarijo (3) določa razdelitev med neposredno prodajo in oddajo za države članice ob začetku režima kvot 1. aprila 2007.

(4)

V skladu s členom 25(2) Uredbe Komisije (ES) št. 595/2004 z dne 30. marca 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (4), so Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo sporočili količine, ki so bile na zahtevo proizvajalcev dokončno pretvorjene med individualne referenčne količine za oddajo in neposredno prodajo.

(5)

V skladu s Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1788/2003 so skupne nacionalne referenčne količine za Belgijo, Dansko, Nemčijo, Francijo, Luksemburg, Nizozemsko, Avstrijo, Portugalsko, Finsko, Švedsko in Združeno kraljestvo za obdobje 2007/2008 večje kot njihove skupne nacionalne referenčne količine za obdobje 2006/2007 in te države članice so Komisiji sporočile razdelitev med „oddajo“ in „neposredno prodajo“ dodatnih referenčnih količin.

(6)

Zato je primerno, da se za nacionalne referenčne količine iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1788/2003, ki se uporabljajo za obdobje med 1. aprilom 2007 in 31. marcem 2008, določi razdelitev med „oddajo“ in „neposredno prodajo“.

(7)

Ukrepi predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razdelitev med „oddajo“ in „neposredno prodajo“ nacionalnih referenčnih količin iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1788/2003, ki se uporablja za obdobje med 1. aprilom 2007 in 31. marcem 2008, se določi v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 123. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1186/2007 (UL L 265, 11.10.2007, str. 22).

(2)  UL L 141, 2.6.2007, str. 28.

(3)  UL L 265, 11.10.2007, str. 22.

(4)  UL L 94, 31.3.2004, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 228/2008 (UL L 70, 14.3.2008, str. 7).


PRILOGA

(v tonah)

Države članice

Oddaja

Neposredna prodaja

Belgija

3 283 279,969

60 255,031

Bolgarija

893 688,028

85 311,972

Češka

2 735 402,882

2 528,118

Danska

4 499 580,144

319,856

Nemčija

28 049 011,176

93 454,385

Estonija

636 070,323

10 297,677

Irska

5 393 711,092

2 052,908

Grčija

819 371,000

1 142,000

Španija

6 050 995,383

65 954,617

Francija

24 132 388,327

345 767,673

Italija

10 271 286,160

258 773,840

Ciper

142 848,981

2 351,019

Latvija

717 342,228

11 305,772

Litva

1 631 990,068

72 848,932

Luksemburg

271 274,000

465,000

Madžarska

1 881 124,791

108 935,209

Malta

48 698,000

0,000

Nizozemska

11 112 857,000

72 583,000

Avstrija

2 679 104,617

98 788,992

Poljska

9 211 606,546

168 536,454

Portugalska (1)

1 930 253,126

8 933,874

Romunija

1 320 555,428

1 736 444,572

Slovenija

555 673,766

20 964,234

Slovaška

1 029 752,282

11 035,718

Finska

2 424 447,811

7 384,196

Švedska

3 332 630,000

3 400,000

Združeno kraljestvo

14 619 120,370

136 526,631


(1)  Razen Madeire.


Top