Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0248

Uredba Sveta (ES) št. 248/2008 z dne 17. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede nacionalnih kvot za mleko

OJ L 76, 19.3.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 22 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/248/oj

19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/6


UREDBA SVETA (ES) št. 248/2008

z dne 17. marca 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede nacionalnih kvot za mleko

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IX k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) določa nacionalne kvote za mleko za sedem dvanajstmesečnih obdobij, ki se začnejo s 1. aprilom 2008 v sistemu kvot za mleko za omejevanje proizvodnje.

(2)

Člen 66(3) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se navedene kvote določijo brez poseganja v morebitni pregled v luči splošnih razmer na trgu in posebnih pogojev, ki obstajajo v določenih državah članicah.

(3)

Svet je zahteval, da Komisija izdela poročilo o možnostih na trgu, potem ko se reforme 2003 skupne ureditve trga z mlekom in mlečnimi proizvodi v celoti izvedejo, da se oceni ustreznost dodelitve dodatnih kvot.

(4)

Poročilo je bilo pripravljeno in iz njega se sklepa, da sedanji položaj trga Skupnosti in svetovnega trga ter njun predvideni položaj v obdobju do leta 2014 upravičuje dodatno povečanje kvot za 2 %, da se omogoči proizvodnja večjih količin mleka v Skupnosti za zadostitev novim zahtevam trga po mlečnih proizvodih.

(5)

Zato je ustrezno, da se od 1. aprila 2008 za 2 % povečajo kvote vseh držav članic, kot je prikazano v Prilogi IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

(6)

Uredbo (ES) št. 1234/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točka 1 Priloge IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.


PRILOGA

„1.   Nacionalne kvote

Država članica

Količina (v tonah)

Belgija

3 427 288,740

Bolgarija

998 580,000

Češka

2 792 689,620

Danska

4 612 619,520

Nemčija

28 847 420,391

Estonija

659 295,360

Irska

5 503 679,280

Grčija

836 923,260

Španija

6 239 289,000

Francija

25 091 321,700

Italija

10 740 661,200

Ciper

148 104,000

Latvija

743 220,960

Litva

1 738 935,780

Luksemburg

278 545,680

Madžarska

2 029 861,200

Malta

49 671,960

Nizozemska

11 465 630,280

Avstrija

2 847 478,469

Poljska

9 567 745,860

Portugalska

1 987 521,000

Romunija

3 118 140,000

Slovenija

588 170,760

Slovaška

1 061 603,760

Finska

2 491 930,710

Švedska

3 419 595,900

Združeno kraljestvo

15 125 168,940“


Top