EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0229

Uredba Sveta (ES) št. 229/2008 z dne 10. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 533/2004 o ustanovitvi partnerstev v okviru stabilizacijskega in pridružitvenega procesa

OJ L 73, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120 P. 122 - 123

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/229/oj

15.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 73/1


UREDBA SVETA (ES) št. 229/2008

z dne 10. marca 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 533/2004 o ustanovitvi partnerstev v okviru stabilizacijskega in pridružitvenega procesa

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 181a(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 533/2004 (2) predvideva vzpostavitev partnerstev za vse države zahodnega Balkana.

(2)

Evropski svet je na svojem zasedanju decembra 2005 v Bruslju odločil, da Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija postane država kandidatka za članstvo v Evropski uniji.

(3)

Zato bi bilo primerno zagotoviti, da bi Evropska unija v svojih odnosih z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo namesto evropskega partnerstva izvajala partnerstvo za pristop in da se ustrezno spremeni Uredba (ES) št. 533/2004.

(4)

Državna skupnost Srbije in Črne gore ne obstaja več. Zato je primerno spremeniti Uredbo, da se upošteva dejstvo, da sta tako Srbija kot Črna gora zdaj neodvisni državi.

(5)

Uredba zajema partnerstva za pristop in evropska partnerstva. Zato je treba to upoštevati v celotnem besedilu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 533/2004 se spremeni, kakor sledi:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Evropska partnerstva se uvedejo za vključitev Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore ter Srbije, vključno s Kosovom, kakor določa Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999 (v nadaljnjem besedilu „partnerice“). Evropska partnerstva zagotavljajo okvir, obsegajoč prednostne naloge, ki so posledica analiz različnih položajev partneric, na podlagi katerih je treba osredotočiti nadaljnjo integracijo v Evropsko unijo z vidika meril, ki jih je določil Evropski svet, in napredka, narejenega pri izvajanju stabilizacijskega in pridružitvenega procesa, vključno s stabilizacijskimi in pridružitvenimi sporazumi, kjer je to ustrezno, in zlasti regionalno sodelovanje.“;

2.

Člen 1a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1a

Kot del stabilizacijsko-pridružitvenega procesa se vzpostavi partnerstvo za pristop za Hrvaško in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Partnerstvo za pristop zagotovi okvir za prednostne naloge, ki izhajajo iz analiz razmer v vsaki državi, na katere se je treba osredotočati pri pripravah na pristop ob upoštevanju kopenhagenskih meril, ki jih je določil Evropski svet, in napredka, ki ga je država dosegla pri izvajanju stabilizacijsko-pridružitvenega procesa, vključno s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom, sklenjenim s temi državami (3), in zlasti na področju regionalnega sodelovanja.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. marca 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  Mnenje z dne 15. januarja 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 86, 24.3.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 269/2006 (UL L 47, 17.2.2006, str. 7).

(3)  Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in nekdanjo jugoslovansko Republiko Makedonijo na drugi (UL L 84, 20.3.2004, str. 13). Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi (UL L 26, 28.1.2005, str. 3).“


Top