Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0852

2007/852/ES: Odločba Komisije z dne 13. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2005/5/ES glede primerjalnih poskusov in testiranja semen in razmnoževalnega materiala vrste Asparagus officinalis v skladu z Direktivo Sveta 2002/55/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6168) (Besedilo velja za EGP )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/852/oj

20.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/57


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2007

o spremembi Odločbe 2005/5/ES glede primerjalnih poskusov in testiranja semen in razmnoževalnega materiala vrste Asparagus officinalis v skladu z Direktivo Sveta 2002/55/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6168)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/852/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (1) in zlasti člena 43(3) in (5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2005/5/ES z dne 27. decembra 2004 o postopkih Skupnosti za primerjalne poskuse in testiranje semen in razmnoževalnem materialu nekaterih sort poljščin in zelenjadnih vrst in trte v skladu z direktivami Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 92/33/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES za leta od 2005 do 2009 (2) določa postopke za primerjalne poskuse in testiranja, ki jih je treba od leta 2005 do leta 2009 izvesti v okviru Direktive Sveta 2002/55/ES glede vrste Asparagus officinalis.

(2)

Organ, odgovoren za izvajanje teh poskusov in testiranj, je obvestil Komisijo, da je delo napredovalo hitreje, kot je bilo predvideno, in da zaradi ustreznega razvoja rastlin, opazovanih med letoma 2005 in 2007, zdaj pričakuje, da bodo vse ustrezne ugotovitve, zahtevane v okviru razpisa za projekte, objavljenega 21. junija 2004 (3), pridobljene do konca leta 2008 in ne 2009. Poudaril je, da bodo zato skupni upravičeni stroški nižji, kot je bilo sprva predvideno, stroški za leto 2008 pa bodo višji.

(3)

Odgovorni organ je na podlagi teh dejstev predložil predlog za ponovni izračun upravičenih stroškov in prispevka Skupnosti.

(4)

Zato bi bilo treba upravičene izdatke in prispevek Skupnosti prilagoditi.

(5)

Odločbo 2005/5/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/5/ES se spremeni:

1.

V prvem odstavku člena 1 se letnica „2009“ nadomesti z letnico „2008“.

2.

V prvem odstavku člena 3 se letnica „2009“ nadomesti z letnico „2008“.

3.

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/124/ES (UL L 339, 6.12.2006, str. 12).

(2)  UL L 2, 5.1.2005, str. 12.

(3)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2005/5/ES se spremeni:

1.

Preglednica z naslovom „Poskusi in testiranja, ki se izvedejo v letu 2008“ se nadomesti z naslednjo preglednico:

„Poskusi in testiranja, ki se izvedejo v letu 2008

Vrsta

Odgovorni organ

Pogoji, ki jih je treba oceniti

Število vzorcev

Upravičeni stroški

(EUR)

Najvišji finančni prispevek Skupnosti (enakovreden 80 % upravičenih stroškov)

(EUR)

Asparagus officinalis  (1)

BSA Hannover (D)

Sortna pristnost in čistost (polje)

Zunanja kakovost semena (laboratorij)

100

43 495

34 794

Skupni stroški

34 794

2.

Preglednica z naslovom „Poskusi in testiranja, ki se izvedejo v letu 2009“ se črta.


(1)  Poskusi in testiranja, ki trajajo več kakor eno leto.“


Top