Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1455

Uredba Komisije (ES) št. 1455/2007 z dne 10. decembra 2007 o odprtju nekaterih uvoznih kvot Skupnosti za riž s poreklom iz Egipta

OJ L 325, 11.12.2007, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; razveljavil 32010R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1455/oj

11.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/74


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1455/2007

z dne 10. decembra 2007

o odprtju nekaterih uvoznih kvot Skupnosti za riž s poreklom iz Egipta

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1) in zlasti člena 13(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 1 k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani (2) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“), odobren s Sklepom Sveta 2004/635/ES (3), je bil spremenjen s Protokolom k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani, zato da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (4), priloženim Sklepu Sveta 2007/774/ES (5). Spremenjeni Protokol 1 predvideva tri nove letne tarifne kvote za uvoz riža s poreklom iz Egipta v Skupnost, in sicer kvoto 57 600 ton oluščenega riža pod oznako KN 1006 20 po 11 EUR/t, kvoto 19 600 ton manj brušenega ali dobro brušenega riža pod oznako KN 1006 30 po 33 EUR/t ter kvoto 5 000 ton lomljenega riža pod oznako KN 1006 40 00 po 13 EUR/t.

(2)

Te kvote je treba upravljati v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (6), pri čemer je treba upoštevati redno trgovanje z rižem med Egiptom in Skupnostjo, da se omogočita neposreden dostop do kvot in enostavno upravljanje z njimi.

(3)

Določbe, ki se ob sprostitvi proizvoda v prosti promet uporabljajo za prevozni dokument in dokazilo o preferencialnem poreklu, so opredeljene v Protokolu 4 k Sporazumu (7). Treba je določiti podrobna pravila uporabe teh določb za zadevno kvoto.

(4)

V skladu s členom 9 Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani, zato da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, se Protokol začasno uporablja od 1. januarja 2007 in začne veljati prvi dan prvega meseca po datumu deponiranja zadnje listine o odobritvi. Zato je treba zagotoviti možnost, da se količine v okviru zadevnih kvot uvažajo od leta 2007.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vsako leto se s 1. januarjem odprejo naslednje uvozne tarifne kvote za riž s poreklom iz Egipta:

(a)

57 600 ton oluščenega riža pod oznako KN 1006 20 po 11 EUR/t, z zaporedno številko 09.1780;

(b)

19 600 ton manj brušenega ali dobro brušenega riža pod oznako KN 1006 30 po 33 EUR/t, z zaporedno številko 09.1781;

(c)

5 000 ton lomljenega riža pod oznako KN 1006 40 00 po 13 EUR/t, z zaporedno številko 09.1782.

2.   Te kvote upravlja Komisija v skladu s členi 308a do 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 se leta 2007 kvote iz navedenega odstavka odprejo na datum začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 2

Sprostitev v prosti promet v okviru kvot iz člena 1(1) te uredbe je pogojena s predložitvijo prevoznega dokumenta in dokazila o preferencialnem poreklu, ki sta izdana v Egiptu in se nanašata na zadevne pošiljke v skladu z določbami Protokola 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 304, 30.9.2004, str. 39.

(3)  UL L 304, 30.9.2004, str. 38.

(4)  UL L 312, 30.11.2007, str. 33.

(5)  UL L 312, 30.11.2007, str. 32.

(6)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(7)  UL L 304, 30.9.2004, str. 103.


Top