Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1452

Uredba Komisije (ES) št. 1452/2007 z dne 7. decembra 2007 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 325, 11.12.2007, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 120 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1452/oj

11.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/66


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1452/2007

z dne 7. decembra 2007

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 2007

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1352/2007 (UL L 303, 21.11.2007, str. 3).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Vrtljiv obroč, sestavljen iz dveh koncentričnih obročev iz kovanega jekla, od katerih je eden zobat.

Obroča se lahko vrtita, kadar sta ločena z nizi jeklenih krogličnih ležajev.

Zobati obroč zagotavlja prenos vrtilnega momenta.

Ta izdelek se uporablja za vgradnjo v bagre.

8483 90 89

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(a) k oddelku XVI in besedilo oznak KN 8483, 8483 90 in 8483 90 89.

Ker je funkcija vrtljivega obroča zajeta pri tarifni številki v poglavju 84, je uvrstitev pod tarifno številko 8431 kot del bagra izključena.

Izdelek se ne more šteti za zobniški prenos iz podštevilke 8483 40, saj ima samo en zobati obroč.

Vrtenje, ki ga zagotavljajo zobci, določa funkcijo izdelka, zato se vrtljivi obroč uvrsti kot element prenosov, predložen ločeno, pod tarifno podštevilko 8483 90 89.

2.

Trikolesno vozilo, imenovano „tricikel“, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, s prostornino cilindrov 1 584 cm3.

Vozilo nima karoserije in je skonstruirano za prevoz dveh oseb.

Opremljeno je s krmilom (balanco) in krmilnim mehanizmom za motorna kolesa.

Vozilo je opremljeno tudi z menjalnikom, ki ima štiri prestave za vožnjo naprej, vzvratno prestavo in diferencial.

8703 23 19

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8703, 8703 23 in 8703 23 19.

Čeprav se vozilo krmili s krmilom (balanco) in je videti kot motorno kolo, se zaradi vzvratne prestave in diferenciala ne more šteti za motorno kolo pod tarifno številko 8711.

Izdelek se uvrsti kot motorno vozilo preprostejše konstrukcije, skonstruirano za prevoz ljudi, pod tarifno številko 8703. (Glej drugi odstavek pojasnjevalnih opomb HS k tarifni številki 8703.)


Top