Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1324

Uredba Komisije (ES) št. 1324/2007 z dne 12. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

OJ L 294, 13.11.2007, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 222 - 224

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1324/oj

13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1324/2007

z dne 12. novembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti člena 26(3) in člena 29(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 14(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2535/2001 (2) se vloge za uvozna dovoljenja za kvote, ki se upravljajo v skladu z določbami poglavja I naslova 2 navedene uredbe, lahko vložijo le v prvih 10 dnevih vsakega šestmesečnega obdobja. Med obdobjem za vložitev vloge se ne sme izvajati nobenega uvoza, dokler Komisija ne določi obsega, v katerem se lahko izdajo dovoljenja v skladu s členom 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (3). Da bi omogočili izvajanje uvoza od začetka kvotnega podobdobja, je primerno pospešiti obdobja zahtevkov in prilagoditi zadevne določbe, vključno s tistimi o sporočanju odobrenih uvoznikov.

(2)

Uredbo (ES) št. 2535/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2535/2001 se spremeni:

1.

V členu 9 se „1. junij“ nadomesti s „1. maj“;

2.

V členu 10 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Do 20. maja vsako leto države članice v skladu z odstavkom 3 spodaj pošljejo svoje sezname odobrenih uvoznikov Komisiji, ki jih posreduje pristojnim organom drugih držav članic.

Le uvoznikom s tega seznama je dovoljeno, da v skladu s členi 11 do 14 od 1. junija zaprosijo za dovoljenja za uvoz v obdobju od 1. julija do naslednjega 30. junija.“;

3.

V členu 14 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Vloge za dovoljenja se lahko vložijo izključno:

(a)

od 20. do 30. novembra, za vsak uvoz v obdobju od 1. januarja do naslednjega 30. junija;

(b)

od 1. do 10. junija, za vsak uvoz v obdobju od 1. julija do naslednjega 31. decembra“;

4.

V členu 16 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Z odstopanjem od člena 23 Uredbe (ES) št. 1291/2000 uvozna dovoljenja veljajo samo za podobdobje, za katero so bila izdana. V uvoznem dovoljenju je v polju 24 naveden eden od vnosov iz Priloge XX.“;

5.

Priloga k tej uredbi se vstavi kot Priloga XX.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. novembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1152/2007 (UL L 258, 4.10.2007, str. 3).

(2)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 980/2007 (UL L 217, 22.8.2007, str. 18).

(3)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).


PRILOGA

„PRILOGA XX

Vnosi iz člena 16(3)

:

v bolgarščini

:

валидно от [дата на първия ден от подпериода] до [дата на последния ден от подпериода]

:

v španščini

:

válido desde el [fecha del primer día del subperíodo] hasta el [fecha del último día del subperíodo]

:

v češčini

:

platné od [první den podobdobí] do [poslední den podobdobí]

:

v danščini

:

gyldig fra [datoen for den første dag i delperioden] til [datoen for den sidste dag i delperioden]

:

v nemščini

:

gültig vom [Datum des ersten Tages des Teilzeitraums] bis [Datum des letzten Tages des Teilzeitraums]

:

v estonščini

:

kehtiv alates [alaperioodi alguskuupäev] kuni [alaperioodi lõpukuupäev]

:

v grščini

:

ισχύει από [ημερομηνία της πρώτης ημέρας της υποπεριόδου] έως [ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της υποπεριόδου]

:

v angleščini

:

valid from [date of the first day of the subperiod] to [date of the last day of the subperiod]

:

v francoščini

:

valable du [date du premier jour de la sous-période] au [date du dernier jour de la sous-période]

:

v italijanščini

:

valido dal [data del primo giorno del sottoperiodo] al [data dell’ultimo giorno del sottoperiodo]

:

v latvijščini

:

spēkā no [apakšperioda pirmās dienas datums] līdz [apakšperioda pēdējās dienas datums]

:

v litovščini

:

galioja nuo [pirmoji laikotarpio diena] iki [paskutinė laikotarpio diena]

:

v madžarščini

:

érvényes [az alidőszak első napja]-tól/től [az alidőszak utolsó napja]-ig

:

v malteščini

:

Validu mid-[data ta’ l-ewwel jum tas-subperjodu] sad-[data ta’ l-aħħar jum tas-subperjodu]

:

v nizozemščini

:

geldig van [begindatum van de deelperiode] tot en met [einddatum van de deelperiode]

:

v poljščini

:

ważne od [data – pierwszy dzień podokresu] do [data – ostatni dzień podokresu]

:

v portugalščini

:

eficaz de [data do primeiro dia do subperíodo] até [data do último dia do subperíodo]

:

v romunščini

:

valabilă de la [data primei zile a subperioadei] până la [data ultimei zile a subperioadei]

:

v slovaščini

:

platná od [dátum prvého dňa čiastkového obdobia] do [dátum posledného dňa čiastkového obdobia]

:

v slovenščini

:

velja od [datum prvega dne podobdobja] do [datum zadnjega dne podobdobja]

:

v finščini

:

voimassa [osajakson ensimmäinen päivä]–[osajakson viimeinen päivä]

:

v švedščini

:

gäller från och med [delperiodens första dag] till och med [delperiodens sista dag]“


Top