Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0608

2007/608/ES: Odločba Komisije z dne 13. septembra 2007 o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4301) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 241, 14.9.2007, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/608/oj

14.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 241/26


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. septembra 2007

o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4301)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/608/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) ter zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/554/ES z dne 9. avgusta 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu (3) je bila sprejeta po nedavnih izbruhih navedene bolezni v tej državi članici. Navedena odločba se uporablja do 15. septembra 2007.

(2)

Odločba 2007/554/ES opredeljuje območja visokega in nizkega tveganja v prizadetih državah članicah in določa prepoved odpremljanja dovzetnih živali z območij visokega in nizkega tveganja ter odpremljanja proizvodov, pridobljenih iz dovzetnih živali z območja visokega tveganja. Odločba določa tudi pravila, ki se uporabljajo za odpremo varnih proizvodov s teh območij, ki so bili proizvedeni pred uvedbo omejitev iz surovin, ki izvirajo z območij zunaj zaprtih območij, ali so bili obdelani na način, ki je dokazano učinkovit za inaktivacijo morebitnega virusa slinavke in parkljevke.

(3)

Do 15. septembra 2007 prilogi I in II k Odločbi 2007/554/ES določata območja visokega in nizkega tveganja glede na parametre usklajenega nadzorovanega območja okrog dveh izbruhov slinavke in parkljevke, potrjenih v začetku avgusta 2007, ki se je v skladu s členom 44 Direktive 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavlja Direktivo 85/511/EGS in odločbe 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (4) ohranilo do 8. septembra.

(4)

Po ponovnem izbruhu slinavke in parkljevke 12. septembra 2007 na območjih Združenega kraljestva, ki niso opredeljena v prilogah I in II k Odločbi 2007/554/ES, je Združeno kraljestvo sprejelo ukrepe v okviru Direktive Sveta 2003/85/ES in uvedlo nadaljnje ukrepe na okuženih območjih.

(5)

Izbruhi slinavke in parkljevke v Združenem kraljestvu lahko ogrozijo črede v drugih državah članicah, če se na trg da žive parkljarje in nekatere proizvode iz njih.

(6)

Glede na stanje bolezni v Združenem kraljestvu je treba zagotoviti, da se Odločba 2007/554/ES spremeni pred 15. septembrom 2007 in se tako njena uporaba podaljša vsaj do 15. oktobra 2007, ter da se omejena območja razširijo glede na epidemiološko stanje.

(7)

Odločbo 2007/554/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2007/554/ES se spremeni:

1.

V členu 17 se besedilo „15. septembra 2007“ nadomesti z besedilom „15. oktobra 2007“.

2.

Prilogi I in II se nadomestita z besedilom Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo v trgovini, tako da jih uskladijo s to odločbo. O spremembah nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. septembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33). Popravljena različica v UL L 195, 2.6.2004, str. 12.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 210, 10.8.2007, str. 36. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2007/588/ES (UL L 220, 25.8.2007, str. 27).

(4)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).


PRILOGA

PRILOGA I

Naslednja območja v Združenem kraljestvu:

Velika Britanija

PRILOGA II

Velika Britanija


Top