Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0048

Direktiva Komisije 2007/48/ES z dne 26. julija 2007 o spremembi Direktive 2003/90/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort zelenjadnic (Besedilo velja za EGP)

OJ L 195, 27.7.2007, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 77 - 80

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/48/oj

27.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 195/29


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/48/ES

z dne 26. julija 2007

o spremembi Direktive 2003/90/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort zelenjadnic

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (1) in zlasti člena 7(2)(a) in (b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2003/90/ES (2) je bila sprejeta za zagotovitev, da sorte iz nacionalnih katalogov držav članic izpolnjujejo smernice, ki jih je določil Urad skupnosti za rastlinske sorte (USRS) glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje sort, če so bile takšne smernice oblikovane. Za druge sorte Direktiva določa uporabo smernic Mednarodne konvencije za varstvo novih rastlinskih sort (UPOV).

(2)

USRS in UPOV sta od takrat določila nadaljnje smernice za več drugih vrst ali posodobila že obstoječe.

(3)

Direktivo 2003/90/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi I in II k Direktivi 2003/90/ES se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Za preskušanja, ki se začnejo pred 1. novembrom 2007, države članice lahko uporabljajo Direktivo 2003/90/ES v različici, ki se je uporabljala, preden je bila spremenjena s to direktivo.

Člen 3

Države članice najpozneje do 31. oktobra 2007 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. novembra 2007.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. julija 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 268, 18.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 254, 8.10.2003, str. 7. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2005/91/ES (UL L 331, 17.12.2005, str. 24).


PRILOGA

PRILOGA I

Seznam vrst iz člena 1(2)(a), ki morajo biti skladne s protokoli za preskušanje USRS

Vrste iz skupnega kataloga

Protokol USRS

Krmni grah

Grah, TP 7/1 z dne 6.11.2003

Švedska repica

Oljna repica, TP 36/1 z dne 25.3.2004

Sončnice

Sončnice, TP 81/1 z dne 31.10.2002

Oves

Oves TP 20/1 z dne 6.11.2003

Ječmen

Navadni ječmen, TP 19/2 z dne 6.11.2003

Riž

Riž, TP 16/1 z dne 18.11.2004

Rž, TP 58/1 z dne 31.10.2002

Tritikala

Tritikala, TP 121/2 z dne 22.1.2007

Navadna pšenica

Navadna pšenica, TP 3/3 z dne 6.11.2003

Trda pšenica

Trda pšenica, TP 120/2 z dne 6.11.2003

Koruza

Koruza, TP 2/2 z dne 15.11.2001

Krompir

Krompir, TP 23/2 z dne 1.12.2005

Lan/Laneno seme

Lan/Laneno seme, TP 57/1 z dne 21.3.2007

Besedilo teh protokolov je na voljo na spletni strani USRS (www.cpvo.europa.eu).

PRILOGA II

Seznam vrst iz člena 1(2)(b), ki morajo biti skladne s smernicami za preskušanje USRS

Vrste iz skupnega kataloga

Smernice UPOV

Krmna pesa

Krmna pesa, smernica TG/150/3 z dne 4.11.1994

Pasja šopulja

Šaš, smernica TG/30/6 z dne 12.10.1990

Orjaška šopulja

Šaš, smernica TG/30/6 z dne 12.10.1990

Plazeča šopulja

Šaš, smernica TG/30/6 z dne 12.10.1990

Lasasta šopulja

Šaš, smernica TG/30/6 z dne 12.10.1990

Čistilna stoklasa

Čistilna stoklasa, smernica TG/180/3 z dne 4.4.2001

Aljaška šopulja

Aljaška šopulja, smernica TG/180/3 z dne 4.4.2001

Pasja trava

Pasja trava, smernica TG/31/8 z dne 17.4.2002

Trstikasta bilnica

Trstikast bilnica, smernica TG/39/8 z dne 17.4.2002

Ovčja bilnica

Ovčja bilnica, smernica TG/67/5 z dne 5.4.2006

Travniška bilnica

Travniška bilnica, smernica TG/39/8 z dne 17.4.2002

Rdeča bilnica

Rdeča bilnica, smernica TG/67/5 z dne 5.4.2006

Mnogocvetna (laška) ljuljka

Ljuljka, smernica TG/4/8 z dne 5.4.2006

Trpežna (angleška) ljuljka

Ljuljka, smernica TG/4/8 z dne 5.4.2006

Oldenburška (skrižana) ljuljka

Ljuljka, smernica TG/4/8 z dne 5.4.2006

Mačji rep

Mačji rep, smernica TG/34/6 z dne 7.11.1984

Travniška latovka

Travniška latovka, smernica TG/33/6 z dne 12.10.1990

Beli volčji bob

Beli volčji bob, smernica TG/66/4 z dne 31.3.2004

Modri volčji bob

Modri volčji bob, smernica TG/66/4 z dne 31.3.2004

Ozkolistni volčji bob

Ozkolistni volčji bob, smernica TG/66/4 z dne 31.3.2004

Lucerna

Lucerna, smernica TG/6/5 z dne 6.4.2005

Črna detelja

Črna detelja, smernica TG/5/7 z dne 4.4.2001

Bela (plazeča) detelja

Bela (plazeča) detelja, smernica TG/38/7 z dne 9.4.2003

Krmni bob

Krmni bob, smernica TG/8/6 z dne 17.4.2002

Navadna grašica

Navadna grašica, smernica TG/32/6 z dne 21.10.1988

Podzemna koleraba

Podzemna koleraba, smernica TG/89/6 z dne 4.4.2001

Oljna redkev

Oljna redkev, smernica TG/178/3 z dne 4.4.2001

Zemeljski orešček/arašidi

Zemeljski orešček/arašidi, smernica TG/93/3 z dne 13.11.1985

Oljna repica

Oljna repica, smernica TG/185/3 z dne 17.4.2002

Barvilni rumenik

Barvilni rumenik, smernica TG/134/3 z dne 12.10.1990

Bombaž

Bombaž, smernica TG/88/6 z dne 4.4.2001

Vrtni mak

Vrtni mak, smernica TG/166/3 z dne 24.3.1999

Bela gorjušica

Bela gorjušica, smernica TG/179/3 z dne 4.4.2001

Soja

Soja, smernica TG/80/6 z dne 1.4.1998

Sirek

Sirek, smernica TG/122/3 z dne 6.10.1989

Besedilo teh smernic je na spletni strani UPOV (www.upov.int).


Top