Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2007C0030

Odločba Nadzornega organa EFTA št. 30/07/COL z dne 19. februarja 2007 o norveškem nacionalnem programu za nadzor nad praskavcem in dodatnih jamstvih v zvezi s trgovino znotraj Skupnosti in uvozom v Norveško

OJ L 132, 24.5.2007, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/30(2)/oj

24.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/42


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTA

št. 30/07/COL

z dne 19. februarja 2007

o norveškem nacionalnem programu za nadzor nad praskavcem in dodatnih jamstvih v zvezi s trgovino znotraj Skupnosti in uvozom v Norveško

NADZORNI ORGAN EFTA –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), zlasti člena 109 in Protokola 1 Sporazuma,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča ter zlasti člena 5(2)(b) Sporazuma in Protokola 1 k Sporazumu,

OB UPOŠTEVANJU akta iz točke 7.1.12 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP, Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1), kakor je bila spremenjena in prilagojena Sporazumu EGP s Protokolom 1 k Sporazumu,

OB UPOŠTEVANJU akta iz točke 7.2.27 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP, Uredba Komisije (ES) št. 546/2006 z dne 31. marca 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih programov za nadzor nad praskavcem ter dodatnih jamstev in odstopanj od nekaterih zahtev Odločbe 2003/100/ES ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1874/2003 (2), kakor je bila prilagojena Sporazumu EGP s Protokolom 1 k Sporazumu,

OB UPOŠTEVANJU Odločbe Nadzornega organa EFTA št. 21/07/COL z dne 14. februarja 2007, s katero je pristojen član Kolegija dobil navodilo, da sprejme Odločbo o norveškem nacionalnem programu za nadzor nad praskavcem in dodatnih jamstvih v zvezi s trgovino znotraj Skupnosti in uvozom v Norveško, če je osnutek Odločbe v skladu z mnenjem Veterinarskega odbora Efte (EVC),

KER Uredba (ES) št. 999/2001 določa odobritev nacionalnih programov držav članic EGP Efte za nadzor nad praskavcem, če izpolnjujejo nekatera merila, določena v navedeni uredbi,

KER Uredba (ES) št. 546/2006 določa dodatna jamstva v trgovini znotraj Skupnosti in uradnih omejitev v zvezi s kmetijami, ki redijo ovce in koze, namenjene državam EGP-EFTA, čigar nacionalne programe za nadzor nad praskavcem je odobril Nadzorni organ EFTA,

KER je Norveška v dopisu z dne 14. februarja 2006 Nadzornemu organu EFTA predložila nacionalni program za nadzor nad praskavcem in so bile 20. novembra 2006 po razpravah na sestanku o paketu v Oslu Nadzornemu organu EFTA predložene nekatere spremembe tega programa, pa tudi podrobne informacije, ki pojasnjujejo obseg programa,

KER je Nadzorni organ EFTA v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo proučil predlagan norveški nacionalni program za nadzor nad praskavcem in ta preiskava kaže, da norveški program izpolnjuje zahtevo za odobritev,

KER je torej primerno zagotoviti odobritev nacionalnega programa za nadzor nad praskavcem, ki ga je predložila Norveška v skladu z Uredbo (ES) št. 999/2001 in Uredbo (ES) št. 546/2006,

KER so ukrepi, določeni v tej odločbi, v skladu z mnenjem Veterinarskega odbora Efte, ki pomaga Nadzornemu organu EFTA –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

1.

Norveški nacionalni program za nadzor nad praskavcem in dodatna jamstva v zvezi s trgovino znotraj Skupnosti in uvozom v Norveško z dne 14. februarja 2006 in z dne 20. novembra 2006 se odobri.

2.

V skladu s členom 109(2) Sporazuma EGP Nadzorni organ EFTA posreduje Evropski komisiji norveški nacionalni program in dodatna jamstva v zvezi s trgovino znotraj Skupnosti in uvozom v Norveško ter morebitne spremembe tega člena.

3.

Ta odločba začne veljati 19. februarja 2007.

4.

Ta odločba je verodostojna v angleškem jeziku.

V Bruslju, 19. februarja 2007

Za Nadzorni organ EFTA

Bjørn T. GRYDELAND

Predsednik

Niels FENGER

Direktor


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1.

(2)  UL L 94, 1.4.2006, str. 28.


Top