Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0556

Uredba Komisije (ES) št. 556/2007 z dne 23. maja 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav

OJ L 132, 24.5.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/556/oj

24.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 556/2007

z dne 23. maja 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 46(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Točka A(3) Priloge V k Uredbi (ES) št. 1493/1999 določa možnost povišanja najvišje skupne vsebnosti žveplovega dioksida, če je to potrebno zaradi vremenskih razmer.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1622/2000 (2) določa nekatera podrobna pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 v zvezi z najvišjo skupno vsebnostjo žveplovega dioksida v vinih. V skladu s členom 19(4) navedene uredbe se v Prilogi XIIa k navedeni uredbi določi seznam primerov, ko lahko države članice zaradi vremenskih razmer dovolijo povečanje najvišje skupne vsebnosti žveplovega dioksida, nižje od 300 miligramov na liter, za največ 40 miligramov na liter.

(3)

Z dopisom z dne 1. marca 2007 je francoska vlada zaprosila za dovoljenje za povečanje najvišje skupne vsebnosti žveplovega dioksida, nižje od 300 miligramov na liter, za največ 40 miligramov na liter za vino, proizvedeno iz pridelka grozdja letnika 2006 na ozemlju departmajev Bas-Rhin in Haut-Rhin, zaradi zelo težkih vremenskih razmer. Tej prošnji je treba ugoditi.

(4)

Iz tehničnega poročila, ki so ga predložili pristojni francoski organi, je razvidno, da je treba vsebnost žveplovega dioksida, potrebno za zagotovitev dobre vinifikacije in ohranjanja vin ter njihove primernosti za trženje, povečati glede na običajno dovoljeno vsebnost. Ta začasni ukrep je edina možnost, da se grozdje, ki so ga prizadele neugodne vremenske razmere, lahko uporabi za proizvodnjo vina, primernega za trženje. Po meritvah, ki jih je opravil Institut Technique du Vin, je mogoče oceniti, da bi to odstopanje lahko zajelo približno 25 % skupne količine vina, ki je bilo proizvedeno na navedenem območju.

(5)

Uredbo (ES) št. 1622/2000 je zato treba spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XIIa k Uredbi (ES) št. 1622/2000 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. maja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 389/2007 (UL L 97, 12.4.2007, str. 5).


PRILOGA

„PRILOGA XIIa

Povišanja najvišje skupne vsebnosti žveplovega dioksida, če je to potrebno zaradi vremenskih razmer

(Člen 19)

 

Leto

Država članica

Vinorodno(-a) območje(-a)

Zadevna vina

1.

2000

Nemčija

Vsa vinorodna območja v Nemčiji

Vsa vina, pridobljena iz grozdja, pridelanega v letu 2000

2.

2006

Nemčija

Vinorodna območja dežel Baden-Württemberg, Bavarska, Hessen in Porenje-Pfalz

Vsa vina, pridobljena iz grozdja, pridelanega v letu 2006

3.

2006

Francija

Vinorodna območja departmajev Bas-Rhin in Haut-Rhin

Vsa vina, pridobljena iz grozdja, pridelanega v letu 2006“


Top