Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0019

Odločba Komisije z dne 22. decembra 2006 o odobritvi načrtov ukrepov v primeru pojava bolezni za nadzor klasične prašičje kuge v skladu z Direktivo Sveta 2001/89/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6858) Besedilo velja za EGP.

OJ L 7, 12.1.2007, p. 38–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 24–26 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 265 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 265 - 267
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 113 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/19(1)/oj

12.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/38


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. decembra 2006

o odobritvi načrtov ukrepov v primeru pojava bolezni za nadzor klasične prašičje kuge v skladu z Direktivo Sveta 2001/89/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6858)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/19/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 22(3) in tretjega pododstavka člena 29(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2001/89/ES določa nadzorne ukrepe, ki jih je treba izvajati v primeru izbruha klasične prašičje kuge, ter nekatere preventivne ukrepe za izboljševanje ozaveščenosti in pripravljenosti pristojnih organov in kmetijske skupnosti na navedeno bolezen. Komisija v skladu s to direktivo odobri načrte ukrepov v primeru pojava bolezni za nadzor klasične prašičje kuge, ki jih pripravijo države članice.

(2)

Odločba Komisije 2004/431/ES z dne 29. aprila 2004 o odobritvi nekaterih načrtov ukrepov v primeru pojava bolezni za nadzor klasične prašičje kuge (2) je kasneje odobrila navedene načrte ukrepov v primeru pojava bolezni za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško, te države članice pa se nahajajo na seznamu v Prilogi k navedeni odločbi.

(3)

Bolgarija in Romunija bosta k Skupnosti pristopili 1. januarja 2007. Zato sta Bolgarija in Romunija svoje načrte ukrepov v primeru pojava bolezni za nadzor klasične prašičje kuge predložili Komisiji v odobritev.

(4)

Navedeni načrti ukrepov v primeru pojava bolezni, kakor sta jih Bolgarija in Romunija spremenili v skladu s predlogi, danimi med ocenjevanjem navedenih načrtov ukrepov, izpolnjujejo merila iz Direktive 2001/89/ES ter ob rednem posodabljanju in učinkovitem izvajanju omogočajo doseganje zaželenih ciljev navedene direktive, zato jih je treba odobriti.

(5)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti bi bilo treba Odločbo 2004/431/ES razveljaviti in nadomestiti s to odločbo.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Načrti ukrepov v primeru pojava bolezni za nadzor klasične prašičje kuge, ki jih je Bolgarija predložila Komisiji 7. novembra 2006, se odobrijo.

Člen 2

Načrti ukrepov v primeru pojava bolezni za nadzor klasične prašičje kuge, ki jih je Romunija predložila Komisiji 9. novembra 2006, se odobrijo.

Člen 3

V prilogi je seznam držav članic, katerih načrti ukrepov v primeru pojava bolezni za nadzor klasične prašičje kuge so bili odobreni v skladu z Direktivo 2001/89/ES.

Člen 4

Odločba 2004/431/ES se razveljavi.

Člen 5

Ta odločba se uporablja pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom iz leta 2004.

(2)  UL L 154, 30.4.2004, str. 41.


PRILOGA

Seznam držav članic iz člena 3

Oznaka

Država

BG

Bolgarija

CY

Ciper

CZ

Češka

EE

Estonija

HU

Madžarska

LV

Latvija

LT

Litva

MT

Malta

PL

Poljska

RO

Romunija

SI

Slovenija

SK

Slovaška


Top