Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0018

Odločba Komisije z dne 22. decembra 2006 o odobritvi načrtov ukrepov v primeru pojava bolezni za obvladovanje slinavke in parkljevke v skladu z Direktivo Sveta 2003/85/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6855) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 7, 12.1.2007, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 22–23 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 262 - 264
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 262 - 264
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 159 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/18(1)/oj

12.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/36


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. decembra 2006

o odobritvi načrtov ukrepov v primeru pojava bolezni za obvladovanje slinavke in parkljevke v skladu z Direktivo Sveta 2003/85/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6855)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/18/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavlja Direktivo 85/511/EGS in odločbi 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS, (1) in zlasti člena 72(7) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/85/ES določa nadzorne ukrepe, ki se uporabijo v primeru izbruha slinavke in parkljevke, pa tudi nekatere preventivne ukrepe za povečanje ozaveščenosti o bolezni ter pripravljenosti pristojnih organov in kmetov na slinavko in parkljevko. V skladu s to direktivo mora načrte ukrepov držav članic v primeru pojava bolezni za obvladovanje slinavke in parkljevke odobriti Komisija.

(2)

Posledično je Komisija z Odločbo 2004/435/ES z dne 29. aprila 2004 o odobritvi nekaterih načrtov ukrepov v primeru pojava bolezni za obvladovanje slinavke in parkljevke (2) navedene načrte odobrila za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško, te države članice pa so naštete v Prilogi k navedeni odločbi.

(3)

Bolgarija in Romunija bosta k Skupnosti pristopili 1. januarja 2007. V skladu s tem sta Bolgarija in Romunija svoje načrte ukrepov v primeru pojava bolezni za obvladovanje slinavke in parkljevke predložili Komisiji v odobritev.

(4)

Navedeni načrti ukrepov v primeru pojava bolezni, kakor sta jih Bolgarija in Romunija spremenili v skladu s predlogi, danimi med ocenjevanjem teh načrtov ukrepov, izpolnjujejo merila iz Direktive 2003/85/ES ter ob rednem posodabljanju in učinkovitem izvajanju omogočajo doseganje želenih ciljev navedene direktive, zato jih je treba odobriti.

(5)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je treba Odločbo 2004/435/EGS razveljaviti in nadomestiti s to odločbo.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Načrti ukrepov v primeru pojava bolezni za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki jih je Bolgarija predložila Komisiji 7. novembra 2006, se odobrijo.

Člen 2

Načrti ukrepov v primeru pojava bolezni za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki jih je Romunija predložila Komisiji 9. novembra 2006, se odobrijo.

Člen 3

V Prilogi je seznam držav članic, katerih načrti ukrepov v primeru pojava bolezni za obvladovanje slinavke in parkljevke so bili odobreni v skladu z Direktivo 2003/85/ES.

Člen 4

Odločba 2004/435/ES se razveljavi.

Člen 5

Ta odločba se uporablja pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/552/ES (UL L 217, 8.8.2006, str. 29).

(2)  UL L 154, 30.4.2004, str. 56.


PRILOGA

Seznam držav članic iz člena 3

Oznaka

Država

BG

Bolgarija

CY

Ciper

CZ

Češka

EE

Estonija

HU

Madžarska

LV

Latvija

LT

Litva

MT

Malta

PL

Poljska

RO

Romunija

SI

Slovenija

SK

Slovaška


Top