Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0009

Odločba Komisije z dne 18. decembra 2006 o spremembi Odločbe 2005/779/ES o ukrepih za zdravstveno varstvo živali pred vezikularno boleznijo prašičev v Italiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6574) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 7, 12.1.2007, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 1–2 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 245 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 245 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 108 - 109

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/9(1)/oj

12.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/15


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. decembra 2006

o spremembi Odločbe 2005/779/ES o ukrepih za zdravstveno varstvo živali pred vezikularno boleznijo prašičev v Italiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6574)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/9/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1) in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2005/779/ES z dne 8. novembra 2005 o ukrepih za zdravstveno varstvo živali pred vezikularno boleznijo prašičev v Italiji (2) je bila sprejeta kot odgovor na pojav te bolezni v Italiji. Določa ukrepe za zdravstveno varstvo živali v zvezi z vezikularno boleznijo prašičev za regije zadevne države članice, ki so priznane kot proste te bolezni, in za regije, ki niso priznane kot proste navedene bolezni.

(2)

Glede na informacije, ki jih je predložila Italija, je treba za preprečevanje širjenja bolezni povečati število ukrepov, določenih v Odločbi 2005/779/ES v zvezi z nadzorom na kmetijskih gospodarstvih in v zbirnih centrih za prašiče, zlasti glede izvajanja preiskav in vzorčenja prašičev. Poleg tega je treba omejiti premik prašičev iz kmetijskih gospodarstev in regij, ki niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev.

(3)

Odločbo 2005/779/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/779/ES se spremeni:

1.

V členu 5 se uvodni stavek odstavka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Na kmetijskih gospodarstvih s plemenskimi prašiči se vzorčenje za serološke preiskave izvaja na naključnem vzorcu 12 plemenskih prašičev ali na vseh plemenskih prašičih, če je na kmetijskem gospodarstvu manj kot 12 plemenskih prašičev:“

2.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 6

Nadzor v regijah, ki niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev

1.   Italija zagotovi, da se postopki vzorčenja in preverjanja za odkrivanje vezikularne bolezni prašičev v regijah, ki niso priznane kot proste navedene bolezni, izvajajo v skladu z odstavki 2, 3 in 4.

2.   Na kmetijskih gospodarstvih s plemenskimi prašiči, ki so priznana kot prosta vezikularne bolezni prašičev, se uporabljajo določbe iz člena 5(2).

3.   Na kmetijskih gospodarstvih, ki so priznana kot prosta vezikularne bolezni prašičev, kjer ni plemenskih prašičev, se vzorčenje za serološke preiskave izvaja na naključnem vzorcu 12 prašičev ali na vseh prašičih, če je na kmetijskem gospodarstvu manj kot 12 prašičev, in sicer dvakrat na leto.

4.   V zbirnih centrih za prašiče se vzorčenje fekalij za virološke preiskave izvaja v dvomesečnih časovnih razmikih v vsakem hlevu, kjer so prašiči običajno nastanjeni.

Prašičev se ne sme premakniti iz zbirnega centra, dokler se ne pridobijo negativni rezultati preiskav.“

3.

Člen 7 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Italija zagotovi, da so premiki živih prašičev znotraj Italije v skladu z odstavkoma 3 in 4.“

(b)

Odstavek 2 se črta.

(c)

Odstavka 3 in 4 se nadomestita z:

„3.   Na kmetijskih gospodarstvih, ki niso priznana kot prosta vezikularne bolezni prašičev, se premiki prašičev omejijo, dokler se kmetijsko gospodarstvo ne prizna kot prosto navedene bolezni.

4.   Premiki prašičev iz regij, ki niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, v druge regije Italije so prepovedani.“

4.

V členu 8 se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

Vzorčenje in serološke preiskave se izvajajo na naslednji način:

(i)

na prašičih z namembnega kmetijskega gospodarstva se vsaj 28 dni po premiku izvedejo vzorčenje in serološke preiskave, in sicer na tolikšnem številu prašičev, ki omogoča odkritje prevalence vezikularne bolezni prašičev v višini 5 % z intervalom zaupanja 95 %; tako vzorčenje mora vključevati prašiče, preseljene na namembno kmetijsko gospodarstvo, prašičev pa se ne sme premikati z namembnega kmetijskega gospodarstva, dokler se ne izvedejo preiskave, pri katerih se ugotovijo negativni rezultati;

(ii)

na prašičih, ki se prevažajo v klavnico, se vsaj 10 dni pred premikom izvedejo vzorčenje in serološke preiskave, in sicer na tolikšnem številu prašičev, ki omogoča odkritje prevalence vezikularne bolezni prašičev v višini 5 % z intervalom zaupanja 95 %; teh prašičev se ne sme premakniti z izvornih kmetijskih gospodarstev, dokler se ne izvedejo preiskave, pri katerih se ugotovijo negativni rezultati;“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 293, 9.11.2005, str. 28.


Top