Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0926

2006/926/ES: Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o spremembi Odločbe 2001/881/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6454) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 52–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 821–822 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 149 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 149 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2009; implicitno zavrnjeno 32009D0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/926/oj

14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/52


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2006

o spremembi Odločbe 2001/881/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6454)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/926/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2001/881/ES z dne 7. decembra 2001 o sestavi seznama mejnih kontrolnih točk, dogovorjenih za veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov iz tretjih držav, in o posodabljanju podrobnih pravil v zvezi s pregledi, ki jih bodo izvajali strokovnjaki Komisije (1), v Prilogi k navedeni odločbi določa seznam mejnih kontrolnih točk za veterinarske preglede živih živali in živalskih proizvodov, vnesenih v Skupnost iz tretjih držav („seznam mejnih kontrolnih točk“).

(2)

Pristop Bolgarije in Romunije 1. januarja 2007 bo povzročil večje premike in spremembe na mejah Skupnosti s tretjimi državami.

(3)

Po pristopu teh dveh držav Madžarska ne bo več jugozahodna kopenska meja Skupnosti, obstoječa kopenska mejna kontrolna točka in mejni prehod za žive živali pri Nagylaku na madžarsko-romunski meji bo zato izgubil svoj pomen. Zato se črta s seznama mejnih kontrolnih točk. To črtanje je omogočilo sprejetje svežnja pravnih tehničnih prilagoditev, potrebnih zaradi posledic širitve.

(4)

Poleg tega meja med Grčijo in Bolgarijo prav tako ne bo več meja s tretjo državo, tako da bosta obstoječi kopenski mejni kontrolni točki pri Ormenionu in Promochonasu izgubili svoj pomen. Zato se črtata s seznama mejnih kontrolnih točk. Tudi to črtanje je omogočilo sprejetje svežnja pravnih tehničnih prilagoditev, potrebnih zaradi posledic širitve.

(5)

Urad za prehrano in veterinarstvo Komisije je izvedel kontrolne preglede na vseh novih lokacijah v Bolgariji in Romuniji, predlaganih za mejne kontrolne točke s tretjimi državami, in Komisiji priporočil, da odobri tiste, ki so jih opravile uspešno. Zato je treba te lokacije vključiti v seznam mejnih kontrolnih točk.

(6)

Odločbo 2001/881/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2001/881/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja ob upoštevanju datuma začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 326, 11.12.2001, str. 44. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/414/ES (UL L 164, 16.6.2006, str. 27).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2001/881/ES se spremeni:

1.

Naslednji vnos za Bolgarijo se vstavi med vnosa za Belgijo in Češko:

„Država: Bolgarija


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjuševo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andrejevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofija

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC“

 

2.

Naslednji vnos za Romunijo se vstavi med vnosa za Portugalsko in Slovenijo:

„Država: Romunija


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bukarešta Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Konstanca-Sever

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Konstanca-Jug – Agigea

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O“


Top