Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0925

2006/925/ES: Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v Kanadi, Novi Zelandiji in Združenih državah Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6441) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 819–820 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 147 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 147 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; implicitno zavrnjeno 32008D0155

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/925/oj

14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/50


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2006

o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v Kanadi, Novi Zelandiji in Združenih državah Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6441)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/925/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (1), in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 92/452/EGS z dne 30. julija 1992 o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost (2) določa, da države članice uvažajo zarodke iz tretjih držav samo, če jih je zbrala, pripravila in skladiščila skupina za zbiranje zarodkov iz seznama v navedeni odločbi.

(2)

Kanada je zahtevala, da se na seznam vključi novo skupino za proizvodnjo zarodkov za zadevno državo.

(3)

Nova Zelandija je zahtevala, da se spremeni ime centra za zadevno državo.

(4)

Združene države Amerike so zahtevale, da se spremenijo nekatere podrobnosti za zadevno državo v zvezi z nekaterimi skupinami za zbiranje in proizvodnjo zarodkov.

(5)

Kanada, Nova Zelandija in Združene države Amerike so predložile jamstva v zvezi z izpolnjevanjem ustreznih pravil, določenih v Direktivi 89/556/EGS, veterinarske službe v navedenih državah pa so zadevno skupino za zbiranje zarodkov uradno odobrile za izvoz v Skupnost.

(6)

Odločbo 92/452/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se začne uporabljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/60/ES (UL L 31, 3.2.2006, str. 24).

(2)  UL L 250, 29.8.1992, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/706/ES (UL L 291, 21.10.2006, str. 40).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni:

(a)

vstavi se naslednja vrstica za Kanado:

„CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr. Richard Rémillard“

(b)

vrstica za skupino za zbiranje zarodkov za Novo Zelandijo št. NZEB11 se nadomesti z naslednjim:

„NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr. Rob Courtney

Dr. William Hancock“

(c)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 02TX107 E1428 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr. Stacy Smitherman“

(d)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 99TX104 E874 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr. Joe Oden

Dr. Dan Miller“

(e)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 96TX088 E928 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr. Joe Oden

Dr. Dan Miller“

(f)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 91TX012 E948 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr. Sam Castleberry“


Top