Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0768

2006/768/ES: Odločba Sveta z dne 7. novembra 2006 o spremembi Odločbe Sveta 2003/583/ES o prerazporeditvi sredstev, ki jih je Evropska investicijska banka prejela za dejavnosti, ki se izvajajo v Demokratični republiki Kongo v okviru drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega ERS

OJ L 312, 11.11.2006, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 158–159 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 050 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 050 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 115 - 116

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/768/oj

11.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/45


ODLOČBA SVETA

z dne 7. novembra 2006

o spremembi Odločbe Sveta 2003/583/ES o prerazporeditvi sredstev, ki jih je Evropska investicijska banka prejela za dejavnosti, ki se izvajajo v Demokratični republiki Kongo v okviru drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega ERS

(2006/768/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1),

ob upoštevanju Notranjega sporazuma z dne 12. septembra 2000 med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju in upravljanju pomoči Skupnosti na podlagi Finančnega protokola k Sporazumu o partnerstvu med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanemu v Cotonouju (Benin) 23. junija 2000, in o dodelitvi finančne pomoči za čezmorske države in ozemlja, za katere velja četrti del Pogodbe ES (2) in zlasti člen 8(2) Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije, pripravljenega v soglasju z Evropsko investicijsko banko (EIB),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 2003/583/ES (3) določa, da je skupni znesek dodatno dodeljenih sredstev na razpolago štiri leta od datuma odprtja računa.

(2)

Sklep 2005/446/ES predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 30. maja 2005 (4), določa rok za dodelitev sredstev devetega Evropskega razvojnega sklada (ERS) na 31. december 2007.

(3)

Ker je bilo za tranzicijo v Demokratični republiki Kongo zaradi zamude pri pripravi volilnega procesa potrebnega več časa kot predvideno, bi bilo treba podaljšati rok za dodelitev sredstev na podlagi dodatnih dodeljenih sredstev iz Odločbe 2003/583/ES.

(4)

Rok za dodelitev dodatno dodeljenih sredstev iz Odločbe 2003/583/ES bi bilo treba uskladiti z rokom iz Sklepa 2005/446/ES –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Tretji stavek člena 4 Odločbe 2003/583/ES se nadomesti z naslednjim:

„Rok za dodelitev sredstev, položenih na ta račun, je tako kot v Sklepu 2005/446/ES 31. december 2007. Ob zaključku vseh operacij, ki se financirajo iz dodatnih dodeljenih sredstev, se bo račun zaprl, preostala sredstva pa bodo vrnjena državam članicam. Račun se bo zaprl najkasneje 31. decembra 2011.“.

Člen 2

Ta odločba začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 7. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3. Sporazum, kakor je bil spremenjen s Sporazumom, podpisanim v Luxembourgu, dne 25. junija 2005 (UL L 287, 28.10.2005, str. 4).

(2)  UL L 317, 15.12.2000, str. 355.

(3)  UL L 198, 6.8.2003, str. 9.

(4)  UL L 156, 18.6.2005, str. 19.


Top