Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0075

Sklep Skupnega odbora EGP št. 75/2006 z dne 2. junija 2006 o spremembah Protokola 47 k Sporazumu EGP o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom

OJ L 245, 7.9.2006, p. 46–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 450–471 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 70 - 77
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 70 - 77
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 144 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/75(2)/oj

7.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/46


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 75/2006

z dne 2. junija 2006

o spremembah Protokola 47 k Sporazumu EGP o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 47 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 85/2000 z dne 2. oktobra 2000 (1).

(2)

Sklep Sveta EGP št. 1/95 je uvedel sistem vzporedne tržnosti za Lihtenštajn.

(3)

Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (2), kakor je bila popravljena z UL L 271, 21.10.1999, str. 47, se vključi v Sporazum.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1607/2000 z dne 24. julija 2000 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino, zlasti naslova v zvezi s kakovostnim vinom, proizvedenim na določenem proizvodnem območju (3), se vključi v Sporazum.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 1622/2000 z dne 24. julija 2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav (4) se vključi v Sporazum:

(6)

Uredba Komisije (ES) št. 2451/2000 z dne 7. novembra 2000 o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav, v zvezi s Prilogo XIV (5), se vključi v Sporazum.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 884/2001 z dne 24. aprila 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo v zvezi z dokumenti, ki spremljajo prevoz proizvodov iz grozdja in vina, in z evidencami, ki se vodijo v vinskem sektorju (6), se vključi v Sporazum.

(8)

Uredba Komisije (ES) št. 1609/2001 z dne 6. avgusta 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav, v zvezi z metodami analize (7), se vključi v Sporazum.

(9)

Uredba Komisije (ES) št. 1655/2001 z dne 14. avgusta 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav (8) se vključi v Sporazum.

(10)

Uredba Komisije (ES) št. 2066/2001 z dne 22. oktobra 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 glede uporabe lizocima v proizvodih iz grozdja in vina (9) se vključi v Sporazum.

(11)

Uredba Komisije (ES) št. 753/2002 z dne 29. aprila 2002 o določitvi nekaterih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede opisa, poimenovanja, predstavitve in zaščite nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (10), kakor je bila popravljena z UL L 272, 23.10.2003, str. 38, se vključi v Sporazum.

(12)

Uredba Komisije (ES) št. 2086/2002 z dne 25. novembra 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 753/2002 o določitvi nekaterih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede opisa, označevanja, predstavitve in zaščite nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (11) se vključi v Sporazum.

(13)

Uredba Komisije (ES) št. 440/2003 z dne 10. marca 2003 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2676/90 o določitvi metod Skupnosti za analizo vin (12) se vključi v Sporazum.

(14)

Uredba Komisije (ES) št. 1205/2003 z dne 4. julija 2003 o spremembah Uredbe (ES) št. 753/2002 o določitvi nekaterih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede opisa, poimenovanja, predstavitve in zaščite nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (13) se vključi v Sporazum.

(15)

Uredba Komisije (ES) št. 1410/2003 z dne 7. avgusta 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav (14) se vključi v Sporazum.

(16)

Uredba Komisije (ES) št. 1793/2003 z dne 13. oktobra 2003 o določitvi minimalnega volumenskega deleža naravnega alkohola za kakovostna vina pdpo „Vinho verde“ s poreklom v portugalski vinorodni coni C I a) za vinski leti 2003/2004 in 2004/2005 (15) se vključi v Sporazum.

(17)

Uredba Komisije (ES) št. 1795/2003 z dne 13. oktobra 2003 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (ES) št. 1493/1999 glede kakovostnih vin, proizvedenih v določenem proizvodnem območju (16), se vključi v Sporazum.

(18)

Uredba Komisije (ES) št. 128/2004 z dne 23. januarja 2004 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2676/90 o določitvi metod Skupnosti za analizo vin (17) se vključi v Sporazum.

(19)

Uredba Komisije (ES) št. 316/2004 z dne 20. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 753/2002 o določitvi nekaterih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede opisa, poimenovanja, predstavitve in zaščite nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (18) se vključi v Sporazum.

(20)

Uredba Komisije (ES št. 908/2004 z dne 29. aprila 2004 o prilagoditvi več uredb v zvezi s skupno ureditvijo trga za vino zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (19) se vključi v Sporazum.

(21)

Uredba Komisije (ES) št. 1427/2004 z dne 9. avgusta 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 1622/2000, ki določa nekatera podrobna pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi zbirke pravil Skupnosti za enološke postopke in obravnave (20) se vključi v Sporazum.

(22)

Uredba Komisije (ES) št. 1428/2004 z dne 9. avgusta 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav (21) se vključi v Sporazum.

(23)

Uredba Komisije (ES) št. 1429/2004 z dne 9. avgusta 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 753/2002, ki določa nekatera pravila za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o opisovanju, označevanju, predstavitvi in zaščiti določenih proizvodov vinskega sektorja (22) se vključi v Sporazum.

(24)

Uredba Komisije (ES) št. 1991/2004 z dne 19. novembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 753/2002 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 glede označevanja, poimenovanja, predstavitve in zaščite določenih vinskih proizvodov (23) se vključi v Sporazum.

(25)

Uredbo (EGS) št. 2676/90 (24), ki je že vključena v Sporazum, je treba prenesti pod ločeno točko v Dodatku 1 Protokola 47 k Sporazumu –

SKLENIL:

Člen 1

Protokol 47 k Sporazumu se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila Uredb (ES) št. 1493/1999, kakor je bila popravljena z UL L 271, 21.10.1999, str. 47, 1607/2000, 1622/2000, 2451/2000, 884/2001, 1609/2001, 1655/2001, 2066/2001, 753/2002, kakor je bila popravljena z UL L 272, 23.10.2003, str. 38, Uredb 2086/2002, 440/2003, 1205/2003, 1410/2003, 1793/2003, 1795/2003, 128/2004, 316/2004, 908/2004, 1427/2004, 1428/2004, 1429/2004 in 1991/2004, v islandskem in norveškem jeziku, ki se bodo objavila v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. junija 2006, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP (25) predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v EGP oddelku in EGP Dopolnilu Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 2. junija 2006

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

R. WRIGHT


(1)  UL L 315, 14.12.2000, str. 32.

(2)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

(3)  UL L 185, 25.7.2000, str. 17.

(4)  UL L 194, 31.7.2000, str. 1.

(5)  UL L 282, 8.11.2000, str. 7.

(6)  UL L 128, 10.5.2001, str. 32.

(7)  UL L 212, 7.8.2001, str. 9.

(8)  UL L 220, 15.8.2001, str. 17.

(9)  UL L 278, 23.10.2001, str. 9.

(10)  UL L 118, 4.5.2002, str. 1.

(11)  UL L 321, 26.11.2002, str. 8.

(12)  UL L 66, 11.3.2003, str. 15.

(13)  UL L 168, 5.7.2003, str. 13.

(14)  UL L 201, 8.8.2003, str. 9.

(15)  UL L 262, 14.10.2003, str. 10.

(16)  UL L 262, 14.10.2003, str. 13.

(17)  UL L 19, 27.1.2004, str. 3.

(18)  UL L 55, 24.2.2004, str. 16.

(19)  UL L 163, 30.4.2004, str. 56.

(20)  UL L 263, 10.8.2004, str. 3.

(21)  UL L 263, 10.8.2004, str. 7.

(22)  UL L 263, 10.8.2004, str. 11.

(23)  UL L 344, 20.11.2004, str. 9.

(24)  UL L 272, 3.10.1990, str. 1.

(25)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


PRILOGA

k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 75/2006

Dodatek 1 k Protokolu 47 se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek 1

1.

390 R 2676: Uredba Komisije (EGS) št. 2676/90 z dne 17. septembra 1990 o določitvi metod Skupnosti za analizo vin (UL L 272, 3.10.1990, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

392 R 2645: Uredbo Komisije (EGS) št. 2645/92 z dne 11. septembra 1992 (UL L 266, 12.9.1992, str. 10),

395 R 0060: Uredbo Komisije (ES) št. 60/95 z dne 16. januarja 1995 (UL L 11, 17.1.1995, str. 19),

396 R 0069: Uredbo Komisije (ES) št. 69/96 z dne 18. januarja 1996 (UL L 14, 19.1.1996, str. 13),

397 R 0822: Uredbo Komisije (ES) št. 822/97 z dne 6. maja 1997 (UL L 117, 7.5.1997, str. 10),

399 R 0761: Uredbo Komisije (ES) št. 761/1999 z dne 12. aprila 1999 (UL L 99, 14.4.1999, str. 4),

32003 R 0440: Uredbo Komisije (ES) št. 440/2003 z dne 10. marca 2003 (UL L 66, 11.3.2003, str. 15),

32004 R 0128: Uredbo Komisije (ES) št. 128/2004 z dne 23. januarja 2004 (UL L 19, 27.1.2004, str. 3).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

Sklicevanja na druge akte v Uredbi se štejejo za ustrezna v obsegu in obliki, v kateri so navedeni akti vključeni v Sporazum.

2.

399 R 1493: Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (UL L 179, 14.7.1999, str. 1), kakor je bila popravljena z UL L 271, 21.10.1999, str. 47, kakor je bila spremenjena z:

1 03 T: Aktom o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike ter prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija, z dne 16. aprila 2003 (UL L 236, 23.9.2003, str. 33),

32003 R 1795: Uredbo Komisije (ES) št. 1795/2003 z dne 13. oktobra 2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Sklicevanja na druge akte v Uredbi se štejejo za ustrezna v obsegu in obliki, v kateri so navedeni akti vključeni v Sporazum.

(b)

Člen 1(1) se ne uporablja.

(c)

Naslov II, z izjemo člena 19, in naslovi III, IV in VII se ne uporabljajo.

(d)

Zadnji stavek člena 19(2) se ne uporablja za Lihtenštajn.

Poleg tega se za Lihtenštajn ne uporablja tudi zadnji stavek točke B 1 Priloge VI.

(e)

V členu 44(1) se ne uporabljajo besede ‚in kjer je primerno, ne glede na člen 45, zakonito uvožena vina’.

(f)

V členu 44(14) se besedilo ‚Rezanje vina s poreklom iz tretje države’ glasi ‚Rezanje vina s poreklom iz tretje države ali države EFTA’.

(g)

V členu 45(1a) se ne uporabljajo besede ‚bodisi uvožene ali ne’.

(h)

Poglavje II naslova V se uporablja z naslednjo prilagoditvijo:

Z odstopanjem od nacionalne zakonodaje Lihtenštajna namizna vina s poreklom iz Lihtenštajna, ki niso upravičena do geografske oznake, morajo izpolnjevati zahteve iz določb Poglavja II naslova V glede opisa, označevanja, predstavitve in zaščite nekaterih proizvodov, če so ta namizna vina namenjena za trg EGP izven Lihtenštajna.

(i)

Naslov VI se uporablja z naslednjimi prilagoditvami:

Kakovostna vina s poreklom iz držav EFTA se štejejo za enakovredna kakovostnim vinom, proizvedenim v določenem proizvodnem območju (‚kakovostna vina pdpo’), pod pogojem, da so skladna z nacionalno zakonodajo, ki je za namene tega protokola skladna z načeli Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kakor je bila spremenjena za namene tega sporazuma.

Vendar pa se opis ‚kakovostno vino pdpo’ kakor tudi drugi opisi iz člena 54(2) ne smejo uporabljati za ta vina.

Seznam kakovostnih vin, ki so ga določile države EFTA, ki proizvajajo vino, se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(j)

V skladu s členom 54(4) so vina s poreklom iz Lihtenštajna priznana kot kakovostna vina, če izpolnjujejo vse zahteve za ti. ‚1. kategorijo – vina’ v skladu z nacionalno zakonodajo.

Kakovostna vina s poreklom iz Lihtenštajna so upravičena do ene od naslednjih geografskih oznak, ki so ali niso spremenjene z imenom vinograda in se sklicujejo na poreklo različnih vrst grozdja, naštetih v uradnem ‚vinogradniškem in AOC imeniku’ Lihtenštajna:

Balzers, Bendern, Eschen, Eschnerberg, Gamprin, Mauren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Vaduz.

Geografsko oznako spremlja eden od izrazov ‚Kontrollierte Ursprungsbezeichnung’, ‚KUB’, ‚Appellation d’origine contrôlée’ ali ‚AOC’ na etiketi.

(k)

Členi 71, 77, 78 in 79 se ne uporabljajo.

(l)

Za namene Priloge III se šteje, da Lihtenštajn spada v vinorodno cono B.

(m)

Ne glede na točko D.1. Priloge VI vina s poreklom iz Lihtenštajna, proizvedena v skladu z nacionalno zakonodajo in nato razvrščena kot ‚1. kategorija – vina brez dodatnih kakovostnih lastnosti’, se priznajo kot kakovostna vina.

3.

32000 R 1607: Uredba Komisije (ES) št. 1607/2000 z dne 24. julija 2000 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino, zlasti naslova v zvezi s kakovostnim vinom, proizvedenim na določenem proizvodnem območju (UL L 185, 25.7.2000, str. 17).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

Sklicevanja na druge akte v Uredbi se štejejo za ustrezna v obsegu in obliki, v kateri so navedeni akti vključeni v Sporazum.

4.

32000 R 1622: Uredba Komisije (ES) št. 1622/2000 z dne 24. julija 2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav (UL L 194, 31. 7. 2000, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32000 R 2451: Uredbo Komisije (ES) št. 2451/2000 z dne 7. novembra 2000 (UL L 282, 8.11.2000, str. 7),

32001 R 1609: Uredbo Komisije (ES) št. 1609/2001 z dne 6. avgusta 2001 (UL L 212, 7.8.2001, str. 9),

32001 R 1655: Uredbo Komisije (ES) št. 1655/2001 z dne 14. avgusta 2001 (UL L 220, 15.8.2001, str. 17),

32001 R 2066: Uredbo Komisije (ES) št. 2066/2001 z dne 22. oktobra 2001 (UL L 278, 23.10.2001, str. 9),

32003 R 1410: Uredbo Komisije (ES) št. 1410/2003 z dne 7. avgusta 2003 (UL L 201, 8.8.2003, str. 9),

1 03 T: Aktom o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike ter prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija, z dne 16. aprila 2003 (UL L 236, 23.9.2003, str. 33),

32004 R 1427: Uredbo Komisije (ES) št. 1427/2004 z dne 9. avgusta 2004 (UL L 263, 10.8.2004, str. 3),

32004 R 1428: Uredbo Komisije (ES) št. 1428/2004 z dne 9. avgusta 2004 (UL L 263, 10.8.2004, str. 7).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

Sklicevanja na druge akte v Uredbi se štejejo za ustrezna v obsegu in obliki, v kateri so navedeni akti vključeni v Sporazum.

5.

32001 R 0884: Uredba Komisije (ES) št. 884/2001 z dne 24. aprila 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo v zvezi z dokumenti, ki spremljajo prevoz proizvodov iz grozdja in vina, in z evidencami, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L 128, 10.5.2001, str. 32), kakor je bila spremenjena z:

32004 R 0908: Uredbo Komisije (ES) št. 908/2004 z dne 29. aprila 2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 56).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Sklicevanja na druge akte v Uredbi se štejejo za ustrezna v obsegu in obliki, v kateri so navedeni akti vključeni v Sporazum.

(b)

Prva in druga alinea člena 1(1)(b) in 1(2) se ne uporabljata.

(c)

Člen 5(2) se ne uporablja.

(d)

V členu 6(5) se drugi stavek tretjega pododstavka nadomesti z naslednjim besedilom: ‚Take informacije se posredujejo v skladu z Dodatkom 2 k Protokolu 47 Sporazuma.’

(e)

Člen 7(5) in 7(6) se ne uporablja.

(f)

V členu 7(1)(c) se besede ‚na kopijah 1 in 2’ v prvi alinei nadomestijo z besedami ‚na kopijah 1, 2 in 4’.

(g)

Člen 8(2), 8(3) in 8(5) se ne uporablja.

(h)

Naslov II se ne uporablja.

(i)

Člen 19(2) se ne uporablja.

6.

32002 R 0753: Uredba Komisije (ES) št. 753/2002 z dne 29. aprila 2002 o določitvi nekaterih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede opisa, poimenovanja, predstavitve in zaščite nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (UL L 118, 4.5.2002, str. 1), kakor je bila popravljena z UL L 272, 23.10.2003, str. 38, kakor je bila spremenjena z:

32002 R 2086: Uredbo Komisije (ES) št. 2086/2002 z dne 25. novembra 2002 (UL L 321, 26.11.2002, str. 8),

32003 R 1205: Uredbo Komisije (ES) št. 1205/2003 z dne 4. julija 2003 (UL L 168, 5.7.2003, str. 13),

32004 R 0316: Uredbo Komisije (ES) št. 316/2004 z dne 20. februarja 2004 (UL L 55, 24.2.2004, str. 16),

32004 R 0908: Uredbo Komisije (ES) št. 908/2004 z dne 29. aprila 2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 56),

32004 R 1429: Uredbo Komisije (ES) št. 1429/2004 z dne 9. avgusta 2004 (UL L 263, 10.8.2004, str. 11),

32004 R 1991: Uredbo Komisije (ES) št. 1991/2004 z dne 19. novembra 2004 (UL L 344, 20.11.2004, str. 9).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Sklicevanja na druge akte v Uredbi se štejejo za ustrezna v obsegu in obliki, v kateri so navedeni akti vključeni v Sporazum.

(b)

Kar zadeva Lihtenštajn, se prvi stavek člena 3(2) glasi: ‚Volumenski delež dejanskega alkohola iz tretje alinee Priloge VII(A)(1) in Priloge VIII(B)(l)(d) k Uredbi (ES) št. 1493/1999 se navede v odstotnih ali polodstotnih enotah ali enotah desetine odstotka.’

(c)

Člen 7(c) se ne uporablja.

(d)

V členu 10 se sklici na člen 11 Uredbe (ES) št. 884/2001 ne uporabljajo.

(e)

Določbe Uredbe se ne uporabijo za proizvode iz Naslova II s poreklom iz tretjih držav.

(f)

V členu 16 se doda naslednje:

(i)

V členu 16(1)(a): ‚þurrt’ in ‚tørr’

(ii)

V členu 16(1)(b): ‚hálfþurrt’ in ‚halvtørr’

(iii)

V členu 16(1)(c): ‚hálfsætt’ in ‚halvsøt’

(iv)

V členu 16(1)(d): ‚sætt’ in ‚søt’

(g)

Določbe člena 19 se ne uporabljajo za proizvode s poreklom iz tretjih držav.

(h)

‚Prva alinea prvega odstavka člena 28 se glasi: ‚Landwein’ za namizna vina s poreklom iz Nemčije, Avstrije, Lihtenštajna in province Bolzano v Italiji’.

(i)

V skladu s členom 28(a), se v primeru Lihtenštajna za vina, opisana kot ‚Landwein’, kot geografska oznaka uporablja bodisi ‚Liechtensteiner Oberland’ ali ‚Liechtensteiner Unterland’.

(j)

V odstavku 1 člena 29 se doda naslednja točka:

‚(q)

Lihtenštajn: izraz ‚Appellation d’origine contrôlée’, ‚AOC’, ‚Kontrollierte Ursprungsbezeichnung’ ali ‚KUB’, ki spremlja oznako porekla, in za kakovostna vina z dodatno kakovostno lastnostjo ‚Auslese Liechtenstein’, ‚Sélection Liechtenstein’ ali ‚Grand Cru Liechtenstein’ v skladu z nacionalno zakonodajo.’

.

(k)

Naslov V se ne uporablja.

(l)

V Prilogi II se doda naslednje:

Ime sorte ali njegove sopomenke

Države, ki lahko uporabljajo ime sorte ali katero od njegovih sopomenk

Blauburgunder

Lihtenštajn

Chardonnay

Lihtenštajn

Müller-Thurgau

Lihtenštajn

Weissburgunder

Lihtenštajn’

;

(m)

V Prilogi III se doda naslednje:

‚Tradicionalni izrazi

Zadevna vina

Kategorija/kategorije izdelka

Jezik

LIHTENŠTAJN

Dodatni tradicionalni izrazi

Ablass

Vsa

Kakovostno vino pdpo, namizno vino z geografsko označbo

nemščina

Beerenauslese

Vsa

kakovostno vino pdpo

nemščina

Beerle ali Beerli ali Beerliwein

Vsa

Kakovostno vino pdpo, namizno vino z geografsko označbo

nemščina

Federweiss (1) ali Weissherbst

Vsa

Kakovostno vino pdpo, namizno vino z geografsko označbo

nemščina

Eiswein

Vsa

Kakovostno vino pdpo

nemščina

Kretzer ali Süssdruck

Vsa

Kakovostno vino pdpo, namizno vino z geografsko označbo

nemščina

Strohwein

Vsa

kakovostno vino pdpo

nemščina

Trockenbeerenauslese

Vsa

kakovostno vino pdpo

nemščina

7.

32003 R 1793: Uredba Komisije (ES) št.1793/2003 z dne 13. oktobra 2003 o določitvi minimalnega volumenskega deleža naravnega alkohola za kakovostna vina pdpo ‚Vinho verde’ s poreklom v portugalski vinorodni coni C I a) za vinski leti 2003/2004 in 2004/2005 (UL L 262, 14.10.2003, str. 10).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

Sklicevanja na druge akte v Uredbi se štejejo za ustrezna v obsegu in obliki, v kateri so navedeni akti vključeni v Sporazum.“


(1)  brez poseganja v uporabo nemškega tradicionalnega izraza ‚Federweißer’ za grozdni mošt, delno v vrenju, namenjen za neposredno prehrano ljudi, kakor je predvideno v odstavku 34c nemške vinske uredbe in v členih 12(1)(b) in 14(1) Uredbe Komisije (ES) št. 753/2002, kakor je bila spremenjena.’


Top