Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0069

Sklep Skupnega odbora EGP št. 69/2006 z dne 2. junija 2006 o spremembi Priloge XVI (Javna naročila) k Sporazumu EGP

OJ L 245, 7.9.2006, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 62 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 62 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 136 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/69(3)/oj

7.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/38


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 69/2006

z dne 2. junija 2006

o spremembi Priloge XVI (Javna naročila) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XVI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 81/2004 z dne 8. junija 2004 (1).

(2)

Direktivo 2005/75/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2005 o popravku Direktive 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredbo Komisije (ES) št. 2083/2005 z dne 19. decembra 2005 o spremembah direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njunih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Uredba (ES) št. 2083/2005 razveljavlja Uredbo Komisije (ES) št. 1874/2004 (4), ki je vključena v Sporazum in jo je posledično treba razveljaviti v skladu s Sporazumom –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XVI k Sporazumu se spremeni:

1.

V točki 2 (Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se dodata naslednji alinei:

„—

32005 L 0075: Direktiva 2005/75/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2005 (UL L 323, 9.12.2005, str. 55),

32005 R 2083: Uredba Komisije (ES) št. 2083/2005 z dne 19. decembra 2005 (UL L 333, 20.12.2005, str. 28).“

2.

V točki 4 (Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32005 R 2083: Uredba Komisije (ES) št. 2083/2005 z dne 19. decembra 2005 (UL L 333, 20.12.2005, str. 28).“

3.

Prva alinea (Uredba Komisije (ES) št. 1874/2004) točke 2 (Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta) in točke 4 (Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se črta.

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 2083/2005 in Direktive 2005/75/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. junija 2006, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP (5) predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma, ali na dan začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 68/2006 z dne 2. junija 2006, odvisno od datuma, ki nastopi pozneje.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 2. junija 2006

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

R. WRIGHT


(1)  UL L 349, 25.11.2004, str. 38.

(2)  UL L 323, 9.12.2005, str. 55.

(3)  UL L 333, 20.12.2005, str. 28.

(4)  UL L 326, 29.10.2004, str. 17.

(5)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top