Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0056

Sklep Skupnega odbora EGP št. 56/2006 z dne 2. junija 2006 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 245, 7.9.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 25 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 25 - 26
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 115 - 116

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/56(2)/oj

7.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/1


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 56/2006

z dne 2. junija 2006

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 47/2006 z dne 28. aprila 2006 (1).

(2)

Direktivo Komisije 2005/53/ES z dne 16. septembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve klorotalonila, klorotolurona, cipermetrina, daminozida in tiofanat-metila kot aktivnih snovi (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Direktivo Komisije 2005/54/ES z dne 19. septembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS za vključitev tribenurona kot aktivne snovi (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Direktivo Komisije 2005/57/ES z dne 21. septembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve MCPA in MCPB med aktivne snovi (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Direktivo Komisije 2005/58/ES z dne 21. septembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve bifenazata in milbemektina med aktivne snovi (5) je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Direktivo Komisije 2005/72/ES z dne 21. oktober 2005 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve klorpirifosa, klorpirifos-metila, mankozeba, maneba in metirama kot aktivnih snovi (6) je treba vključiti v Sporazum.

(7)

Direktivo Komisije 2006/5/ES z dne 17. januarja 2006 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS za vključitev varfarina kot aktivne snovi (7) je treba vključiti v Sporazum.

(8)

Direktivo Komisije 2006/6/ES z dne 17. januarja 2006 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve tolilfluanida kot aktivne snovi (8) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 12a (Direktiva Sveta 91/414/EGP) poglavja XV Priloge II k Sporazumu se dodajo naslednje alinee:

„—

32005 L 0053: Direktiva Komisije 2005/53/ES z dne 16. septembra 2005 (UL L 241, 17.9.2005, str. 51),

32005 L 0054: Direktiva Komisije 2005/54/ES z dne 19. septembra 2005 (UL L 244, 20.9.2005, str. 21),

32005 L 0057: Direktiva Komisije 2005/57/ES z dne 21. septembra 2005 (UL L 246, 22.9.2005, str. 14),

32005 L 0058: Direktiva Komisije 2005/58/ES z dne 21. septembra 2005 (UL L 246, 22.9.2005, str. 17),

32005 L 0072: Direktiva Komisije 2005/72/ES z dne 21. oktobra 2005 (UL L 279, 22.10.2005, str. 63),

32006 L 0005: Direktiva Komisije 2006/5/ES z dne 17. januarja 2006 (UL L 12, 18.1.2006, str. 17),

32006 L 0006: Direktiva Komisije 2006/6/ES z dne 17. januarja 2006 (UL L 12, 18.1.2006, str. 21).“

Člen 2

Besedila direktiv 2005/53/ES, 2005/54/ES, 2005/57/ES, 2005/58/ES, 2005/72/ES, 2006/5/ES in 2006/6/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 3. junija 2006, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP (9) predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. junija 2006

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

R. WRIGHT


(1)  UL L 175, 29.6.2006, str. 95.

(2)  UL L 241, 17.9.2005, str. 51.

(3)  UL L 244, 20.9.2005, str. 21.

(4)  UL L 246, 22.9.2005, str. 14.

(5)  UL L 246, 22.9.2005, str. 17.

(6)  UL L 279, 22.10.2005, str. 63.

(7)  UL L 12, 18.1.2006, str. 17.

(8)  UL L 12, 18.1.2006, str. 21.

(9)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top