Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1250

Uredba Komisije (ES) št. 1250/2006 z dne 18. avgusta 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1973/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin

OJ L 227, 19.8.2006, p. 23–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 441–462 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 243 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 243 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1250/oj

19.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 227/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1250/2006

z dne 18. avgusta 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1973/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (1), ter zlasti člena 145 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1973/2004 (2) določa pravila za izvajanje vezanih shem podpor iz naslova IV in IVa Uredbe (ES) št. 1782/2003 in glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin v okviru sheme enotnega plačila iz naslova III navedene uredbe in plačila na površino s poljščinami iz poglavja 10 naslova IV navedene uredbe.

(2)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 1973/2004 določa podatke, ki jih morajo države članice sporočiti Komisiji in različne datume za pošiljanje teh podatkov. Uredba (ES) št. 1973/2004 zahteva tudi pošiljanje dodatnih podatkov o različnih shemah podpor. Zaradi poenostavitve je primerno pojasniti nujne podatke, ki jih je treba poslati Komisiji skozi vse leto.

(3)

Člen 64 Uredbe (ES) št. 1973/2004 opredeli „praho“ kot neobdelano površino, za katero je upravičeno plačilo na površino v skladu s členom 108 Uredbe (ES) št. 1782/2003. Da bi bile zajete vse sheme prahe iz člena 107 navedene uredbe je primerno razširiti obseg uporabe te opredelitve preko odstavka 1 člena 107.

(4)

Člen 171cj Uredbe (ES) št. 1973/2004 določa, da je treba težo tobaka, na podlagi katere se izračuna pomoč, prilagoditi, kadar se za zadevno sorto vsebnost vlage razlikuje od ravni, določenih v Prilogi XXVIII k navedeni uredbi. Navedene ravni je treba spremeniti, da bodo vključene pravilne različice, kot so jih olajšale zadevne države članice.

(5)

Uredbo (ES) št. 1973/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1973/2004 se spremeni:

1.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Sporočanje

1.   Države članice po elektronski pošti Komisiji sporočijo naslednje podatke:

(a)

najpozneje do 1. septembra zadevnega leta:

(i)

skupno površino, za katero se je zahtevala pomoč v primeru:

posebnega dodatka na kakovost za trdo pšenico iz člena 72 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

premije za stročnice iz člena 76 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

posebnega plačila za riž iz člena 79 Uredbe (ES) št. 1782/2003, razčlenjenega po sortah indica in japonica,

plačila na površino za oreške iz člena 83 Uredbe (ES) št. 1782/2003, izraženega s kategorijami dreves z oreški,

pomoči za energetske rastline iz člena 88 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

plačila na površino za poljščine iz člena 100 Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede na osnovno površino, kot je določeno v Prilogi IV k tej uredbi in v standardni obliki, opisani v Prilogi IX k tej uredbi,

posebnega plačila za bombaž iz člena 110a Uredbe (ES) št. 1782/2003,

pomoči za oljčne nasade iz člena 110g Uredbe (ES) št. 1782/2003, po kategorijah,

pomoči na površino za hmelj iz člena 110n Uredbe (ES) št. 1782/2003,

sheme enotnega plačila na površino (SAPS) iz člena 143b Uredbe (ES) št. 1782/2003;

(ii)

skupno količino, za katero se je zahtevala pomoč v primeru:

mlečne premije iz člena 95 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

dodatnega plačila proizvajalcem mlečnih proizvodov iz člena 96 Uredbe (ES) št. 1782/2003;

(iii)

skupno število zahtevkov v primeru premij za ovce in koze iz člena 111 Uredbe (ES) št. 1782/2003 z uporabo vzorčnega obrazca iz Priloge XI k tej uredbi;

(b)

najpozneje do 15. oktobra zadevnega leta skupno določeno površino v primeru:

premije za stročnice iz člena 76 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

pomoči za energetske rastline iz člena 88 Uredbe (ES) št. 1782/2003;

(c)

najpozneje do 15. septembra zadevnega leta:

(i)

skupno določeno površino, uporabljeno pri izračunu koeficienta znižanja, v primeru:

premije za trdo pšenico posebne kakovosti iz člena 72 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

posebnega plačila za riž iz člena 79 Uredbe (ES) št. 1782/2003, razčlenjenega po sortah indica in japonica, ter tudi podrobnih podatkov glede na sorto riža in osnovno površino ter podosnovno površino z uporabo vzorčnega obrazca iz Priloge III k tej uredbi,

plačila na površino za lupinarje iz člena 83 Uredbe (ES) št. 1782/2003, izraženo v kategorijah dreves oreškov,

plačila na površino za poljščine iz člena 100 Uredbe (ES) št. 1782/2003 na osnovne površine iz Priloge IV k tej uredbi in v standardni obliki, opisani v Prilogi IX k tej uredbi,

posebnega plačila za bombaž iz člena 110a Uredbe (ES) št. 1782/2003,

pomoči za oljčne nasade iz člena 110g Uredbe (ES) št. 1782/2003, po kategorijah,

pomoči na površino za hmelj iz člena 110n Uredbe (ES) št. 1782/2003,

sheme enotnega plačila na površino (SAPS) iz člena 143b Uredbe (ES) št. 1782/2003;

(ii)

skupno določeno površino, uporabljeno pri izračunu koeficienta znižanja v primeru mlečne premije iz člena 95 Uredbe (ES) št. 1782/2003;

(iii)

skupno določeno količino v primeru:

dodatnih plačil proizvajalcem mlečnih proizvodov iz člena 96 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

pomoči za tobak iz člena 110j Uredbe (ES) št. 1782/2003 po sortah tobaka iz Priloge XXV k tej uredbi;

(iv)

znesek pomoči na hektar, ki se dodeli za vsako kategorijo oljčnih nasadov v primeru pomoči za oljčne nasade iz člena 110g Uredbe (ES) št. 1782/2003;

(d)

najpozneje do 31. marca prihodnjega leta pomoči za tobak iz člena 110j Uredbe (ES) št. 1782/2003 po sortah tobaka iz Priloge XXV k tej uredbi in, kadar je to primerno, po stopnji kakovosti;

(e)

najpozneje do 31. julija prihodnjega leta:

(i)

skupno površino, za katero je bila pomoč dejansko izplačana, v primeru:

premije za trdo pšenico posebne kakovosti iz člena 72 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

premije za stročnice iz člena 76 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

posebnega plačila za riž iz člena 79 Uredbe (ES) št. 1782/2003, razčlenjenega po sortah indica in japonica,

plačila na površino za lupinarje iz člena 83 Uredbe (ES) št. 1782/2003, izraženega v kategorijah dreves oreškov,

pomoči za energetske rastline iz člena 88 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

plačila na površino za poljščine iz člena 100 Uredbe (ES) št. 1782/2003 na osnovne površine iz Priloge IV k tej uredbi in v standardni obliki, opisani v Prilogi IX k tej uredbi,

posebnega plačila za bombaž iz člena 110a Uredbe (ES) št. 1782/2003,

pomoči za oljčne nasade iz člena 110g Uredbe (ES) št. 1782/2003, po kategorijah,

pomoči na površino za hmelj iz člena 110n Uredbe (ES) št. 1782/2003,

sheme enotnega plačila na površino (SAPS) iz člena 143b Uredbe (ES) št. 1782/2003;

(ii)

skupno površino, za katero je bila pomoč dejansko izplačana, v primeru:

pomoči za škrobni krompir (v ekvivalentih za škrob) iz člena 93 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

mlečne premije iz člena 95 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

dodatnih plačil proizvajalcem mlečnih proizvodov iz člena 96 Uredbe (ES) št. 1782/2003,

pomoči za seme iz člena 99 Uredbe (ES) št. 1782/2003 po sortah semen iz Priloge XI k Uredbi (ES) št. 1782/2003,

pomoči za tobak iz člena 110j Uredbe (ES) št. 1782/2003 po sortah tobaka iz Priloge XXV k tej uredbi in po kakovosti,

prehodnega plačila za sladkor iz člena 110p Uredbe (ES) št. 1782/2003;

(iii)

končni znesek pomoči na kg v primeru pomoči za tobak iz člena 110j Uredbe (ES) št. 1782/2003 po skupinah sort tobaka iz Priloge XXV k tej uredbi in, kadar je to primerno, po stopnji kakovosti;

(iv)

skupno število premij za ovce in koze, plačano v primeru premij za ovce in koze, iz člena 111 Uredbe (ES) št. 1782/2003 z uporabo vzorčnega obrazca iz Priloge XII k tej uredbi.

2.   V sporočanju iz odstavka 1 so površine izražene v hektarjih na dve decimalni mesti, količine so izražene v tonah na tri decimalna mesta, število zahtevkov pa je izraženo brez decimalnih mest.

3.   Kadar se podatki, ki se zahtevajo v odstavku 1 spremenijo, zlasti kot rezultat pregledov, popravkov ali izboljšav prejšnjih številk, je treba posodobitev sporočiti Komisiji v enem mesecu po pojavu spremembe.“

2.

Člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Koeficient znižanja površine v primeru iz členov 75, 78(2), 82, 85, 89(2), 98, 143 in 143b(7) Uredbe (ES) št. 1782/2003 ali količine in objektivna merila v primeru iz člena 95(4) navedene uredbe je treba določiti najpozneje do 15. novembra zadevnega leta na podlagi podatkov, sporočenih v skladu s členom 3(b) in (c) te uredbe.“;

(b)

odstavek 2 se črta.

3.

Odstavka 1 in 2 člena 14 se nadomestita z naslednjim:

„1.   Države članice sporočijo Komisiji najpozneje do 1. septembra seznam sort, registriranih v nacionalnem katalogu, razvrščenih v skladu z merili, opredeljenimi v točki 2 Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1785/2003 (3) v primeru sprememb navedenega seznama.

2.   Za Francosko Gvajano se podatki glede površin iz člena 3(1)(c)(i) sporočijo na podlagi povprečja površin, posejanih v dveh setvenih ciklusih iz drugega odstavka člena 12.

4.

V členu 44 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Takšne informacije vključujejo zlasti:

(a)

površine, ki ustrezajo posamezni vrsti surovine;

(b)

količine posamezne vrste surovine in pridobljenega končnega proizvoda.“

5.

V členu 62 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Za namene člena 102(5) Uredbe (ES) št. 1782/2003 določijo države članice najpozneje do 1. septembra tržnega leta, za katerega se predloži zahtevek za plačilo na površino, naslednje:“.

6.

Člen 64 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 64

Opredelitev

Za namene člena 107 Uredbe (ES) št. 1782/2003 pomeni ‚praha‘ neobdelano površino, za katero je upravičeno plačilo na površino v skladu s členom 108 navedene uredbe.“

7.

Člen 69 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 69

Sporočanje

Če se ugotovi, da so bile površine iz členov 59 in 60 prekoračene, zadevna država članica takoj določi dokončno stopnjo prekoračitve, najpozneje pa do 15. novembra zadevnega leta ter jo sporoči Komisiji najpozneje do 1. decembra zadevnega leta. Podatki, ki se uporabljajo za izračun stopnje prekoračitve osnovne površine, se pošljejo s pomočjo obrazca iz Priloge VI.“

8.

Člen 76 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 76

Uradno obvestilo

Države članice najpozneje do 31. oktobra vsako leto uradno obvestijo Komisijo o vseh spremembah seznama geografskih območij, na katerih se izvaja sezonska selitev živali iz člena 114(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 in člena 73 te uredbe.“

9.

Člen 84 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice do 1. januarja vsako leto uradno obvestijo Komisijo o vseh spremembah dela prenesenih pravic do premij, ki se predajo nacionalni rezervi v skladu s členom 117(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 in, kadar je primerno, o ukrepih, sprejetih v skladu s členom 117(3) navedene uredbe.“

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„Z uporabo tabele iz Priloge XIII države članice uradno obvestijo Komisijo najpozneje do 30. aprila vsako leto:“;

(ii)

točka (e) se črta.

10.

Člen 106 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 106

Uradno obvestilo

1.   Države članice uradno obvestijo Komisijo do 1. januarja vsako leto:

(a)

o vseh spremembah znižanja iz drugega pododstavka člena 127(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003;

(b)

kadar je primerno, o vseh spremembah ukrepov v skladu s členom 127(2)(a) navedene uredbe.

2.   Z uporabo tabele iz dela 3 Priloge XVIII države članice uradno obvestijo Komisijo najpozneje do 31. julija vsako leto:

(a)

o številu premijskih pravic, vrnjenih brez kompenzacijskega plačila v nacionalne rezerve po prenosu pravic brez prenosa gospodarstva v predhodnem koledarskem letu;

(b)

o številu neuporabljenih premijskih pravic po členu 109(2), prenesenih v nacionalne rezerve znotraj predhodnega koledarskega leta;

(c)

o številu pravic, dodeljenih po členu 128(3) Uredbe (ES) št. 1782/2003 znotraj predhodnega koledarskega leta.“

11.

Člen 131 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

najpozneje do 1. marca za podatke za prejšnje leto o številu telet, za katere so bili vloženi zahtevki za klavno premijo, z navedbo, ali so bile živali zaklane ali izvožene;“;

(b)

v odstavku 2 se uvodno besedilo točke (a) nadomesti z naslednjim:

„najpozneje do 1. februarja za podatke za prejšnje leto o:“;

(c)

v odstavku 3 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

najpozneje do 1. marca za podatke za prejšnje leto o številu govejih živali, razen za teleta, za katere so bili vloženi zahtevki za klavno premijo, z navedbo, ali so bile živali zaklane ali izvožene;“;

(d)

v odstavku 4 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

najpozneje do 1. februarja za podatke za prejšnje leto o številu moških goved, za katere so bili vloženi zahtevki za posebno premijo, razčlenjeno na starostno obdobje in vrsto živali (bik ali vol);“;

(e)

v odstavku 6 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

kadar je primerno, letno najpozneje do 1. februarja za podatke za prejšnje leto o številu živali, za katere je bila dejansko dodeljena izvensezonska premija, razčlenjeno po tem, ali je bila dana premija iz prve ali druge tranše posebne premije, in o številu živinorejcev po posameznih od obeh starostnih omejitvah;“.

12.

Člen 169 se spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

količine vsake vrste surovine in pridobljenega končnega proizvoda.“;

(b)

točke (c), (d) in (e) se črtajo.

13.

V členu 171ai se uvodno besedilo odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

„Pred 31. januarjem zadevnega leta države članice uradno obvestijo pridelovalce bombaža o:“.

14.

Člen 171bd se črta.

15.

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

16.

Priloga VI se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

17.

Priloga IX se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

18.

Prilogi XI in XII se nadomestita z besedilom iz Priloge IV k tej uredbi.

19.

Priloga XIV se črta.

20.

Priloga XVIII se nadomesti s Prilogo V k tej uredbi.

21.

Priloga XXVIII se nadomesti z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. avgusta 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1156/2006 (UL L 208, 29.7.2006, str. 3).

(2)  UL L 345, 20.11.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 660/2006 (UL L 116, 27.4.2006, str. 27).

(3)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96.“


PRILOGA I

„PRILOGA III

POSEBNO PLAČILO ZA RIŽ

iz člena 3(1)(c)(i)

SKUPNA DOLOČENA POVRŠINA, uporabljena pri izračunu koeficienta znižanja

SKRAJNI ROK ZA PRENOS: 15. NOVEMBRA VSAKO LETO

 

LETO ZAHTEVKA:

 

DRŽAVA ČLANICA:

(samo za Francijo) osnovna površina:


Podpovršina

Referenčna površina

(v hektarjih) (1)

Sorta

Skupna določena površina

(v hektarjih) (2)

Ime podpovršine 1

 

Sorta 1

 

Sorta 2

 

Sorta 3

 

 

SKUPAJ

 

Ime podpovršine 2

 

Sorta 1

 

Sorta 2

 

Sorta 3

 

 

SKUPAJ

 

Ime podpovršine 3

 

Sorta 1

 

Sorta 2

 

Sorta 3

 

 

SKUPAJ

 

 

Sorta 1

 

Sorta 2

 

Sorta 3

 

 

SKUPAJ

 

SKUPAJ

 

 

 


(1)  Člen 81 Uredbe (ES) št. 1782/2003.

(2)  Člen 80(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003.“


PRILOGA II

„PRILOGA VI

iz členov 59, 60 in 69

Image


PRILOGA III

„PRILOGA IX

iz člena 3(1)(a)(i), (c)(i) in (e)(i)

PLAČILO NA POVRŠINO ZA POLJŠČINE

Podatke je treba predložiti v obliki niza tabel, oblikovanih v skladu s spodaj opisanim modelom:

sklop tabel, ki daje podatke glede vsake regije osnovne površine iz Priloge IV te uredbe,

posamezna tabela, ki povzema podatke za vsako državo članico.

Tabele se pošljejo v tiskani in računalniški obliki.

Opombe:

Vsaka tabela mora navesti zadevno regijo.

Vrstica 1 se nanaša le na trdo pšenico, ki je upravičena za dodatek k plačilu na površino iz člena 105(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003.

Vrstica 5 ‚poljščine, razglašene za krmne površine za premije za govedo in ovce‘ ustreza območjem iz člena 102(3) Uredbe (ES) št. 1782/2003.

Vzorec:

Posevek

Površina

(hektarji)

Trda pšenica, člen 105(1)

 

Koruza (ločena osnovna površina)

 

Druge poljščine iz Priloge IX Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003

 

Prostovoljna praha, člen 107(6)

 

Poljščine, razglašene za krmne površine za premije za govedo in ovce

 

Skupaj“

 


PRILOGA IV

PRILOGA XI

iz člena 3(1)(e)(iv)

ZAHTEVKI ZA PREMIJE ZA OVCE IN KOZE

SKRAJNI ROK ZA PRENOS: 1. SEPTEMBRA VSAKO LETO

 

LETO ZAHTEVKA:

 

DRŽAVA ČLANICA:


 

Vrsta samice

Samice skupaj

Nemolzne ovce

Molzne ovce

Koze

Število zahtevanih premij

(Člen 113 Uredbe (ES) št. 1782/2003)

 

 

 

 

Število zahtevanih dodatnih premij  (1)

(Člen 114 Uredbe (ES) št. 1782/2003)

 

 

 

 

PRILOGA XII

iz člena 3

PLAČILA ZA PREMIJE ZA OVCE IN KOZE

SKRAJNI ROK ZA PRENOS: 31. JULIJA VSAKO LETO

 

LETO ZAHTEVKA:

 

DRŽAVA ČLANICA:


 

Vrsta samice

Samice skupaj

Nemolzne ovce

Molzne ovce

Koze

Število plačanih premij

(glave)

Število dodatnih plačil na glavo  (2)

 

 

 

 

Število dodatnih premij  (3)

 

 

 

 

Število premij za ovce ali koze

 

 

 

 


(1)  V skladu s členi 72 in 73 te uredbe (območja z omejenimi možnostmi).

(2)  Člen 71 Uredbe (ES) št. 1782/2003 se uporablja (prehodno obdobje).

(3)  V skladu s členi 72 in 73 te uredbe (območja z omejenimi možnostmi).


PRILOGA V

„PRILOGA XVIII

iz členov 106(3) in 131

PLAČILA ZA GOVEDO IN TELETA

 

LETO ZAHTEVKA:

 

DRŽAVA ČLANICA:

1.   POSEBNA PREMIJA

Število živali

 

Skrajni rok za vložitev zahtevka

Sklic

Zahtevani podatki

Splošni program:

Program zakola

Posamezno starostno obdobje ali prvo starostno obdobje

Drugo starostno obdobje

Obe starostni obdobji skupaj

Biki

Voli

Voli

Voli

Člen 131(4)(a)

1. februarja 2007

1.2

Število živali, za katere se vloži zahtevek (celo leto)

 

 

 

 

Člen 131(4)(b)(i)

31. julija 2007

1.3

Število živali, ki se jim odobri (celo leto)

 

 

 

 

Člen 131(4)(b)(ii)

31. julija 2007

1.4

Število živali, ki se jim ne odobri zaradi upoštevanja zgornje meje

 

 

 

 


Število proizvajalcev

 

Skrajni rok za vložitev zahtevka

Sklic

Zahtevani podatki

Splošni program:

Program zakola

Posamezno starostno obdobje ali samo prvo starostno obdobje

Drugo starostno obdobje

Obe starostni obdobji skupaj

Samo obe starostni obdobji skupaj

Člen 131(4)(b)(i)

31. julija 2007

1.5

Število proizvajalcev, ki jim je bila dodeljena premija

 

 

 

 

2.   IZVENSEZONSKA PREMIJA

 

Skrajni rok za vložitev zahtevka

Sklic

Zahtevani podatki

Posamezno starostno obdobje ali prvo starostno obdobje

Drugo starostno obdobje

Obe starostni obdobji skupaj

Člen 131(6)(a)

15. septembra 2006

2.1

Število živali, za katere se vloži zahtevek

 

 

 

2.2

Število proizvajalcev

 

 

 

1. marca 2007

2.3

Število živali, ki se jim odobri

 

 

 

2.4

Število proizvajalcev

 

 

 

3.   PREMIJA ZA KRAVE DOJILJE

 

Skrajni rok za vložitev zahtevka

Sklic

Zahtevani podatki

Čiste črede krav dojilj

Mešane črede

Člen 131(2)(a)(i)

1. februarja 2007

3.2

Število živali, za katere se vloži zahtevek (celo leto)

 

 

Člen 131(2)(b)(i)

Člen 131(6)(b)(ii)

31. julija 2007

3.3

Število krav, ki se jim odobri (celo leto)

 

 

3.4

Število telic, ki se jim odobri (celo leto)

 

 

3.5

Število proizvajalcev, ki jim je bila dodeljena premija (celo leto)

 

 

 

 

 

 

Vsota na glavo

 

Člen 131(2)(b)(iii)

31. julija 2007

3.6

Nacionalna premija

 

 

Člen 131(2)(b)(ii)

31. julija 2007

3.7

Število živali, ki se jim ne odobri zaradi uporabe nacionalne zgornje meje za telice

 

 

4.   EKSTENZIFIKACIJSKO PLAČILO

4.1   Zahtevek za eno obremenitev (prvi pododstavek člena 132(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003)

 

Skrajni rok za vložitev zahtevka

Sklic

Zahtevani podatki

Posebna premija

Premija za krave dojilje

Krave molznice

Skupaj

Člen 131(6)(b)(i)

Člen 131(6)(b)(ii)

Člen 131(6)(b)(iii)

31. julija 2007

4.1.1

Število živali, ki se jim odobri

 

 

 

 

4.1.2

Število proizvajalcev, ki jim je bilo dodeljeno plačilo

 

 

 

 


4.2   Zahtevek za dve obremenitvi (drugi pododstavek člena 132(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003)

 

Skrajni rok za vložitev zahtevka

Sklic

Zahtevani podatki

Posebna premija

Premija za krave dojilje

Krave molznice

Skupaj

1,4–1,8

< 1,4

1,4–1,8

< 1,4

1,4–1,8

< 1,4

1,4–1,8

< 1,4

Člen 131(6)(b)(i)

Člen 131(6)(b)(ii)

Člen 131(6)(b)(iii)

31. julija 2007

4.2.1

Število živali, ki se jim odobri

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Število proizvajalcev, ki jim je bilo dodeljeno plačilo

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   PREMIJA, IZVZETA IZ FAKTORJA OBREMENITVE

 

Skrajni rok za vložitev zahtevka

Sklic

Zahtevani podatki

Živali

Pridelovalci

Člen 131(6)(b)(iv)

31. julija 2007

5

Število živali in proizvajalcev, ki jim je bila dodeljena premija ne glede na faktor obremenitve

 

 

6.   KLAVNA PREMIJA

Število živali

 

Skrajni rok za vložitev zahtevka

Sklic

Zahtevani podatki

Zakol

Izvoz

Odrasle

Teleta

Odrasle

Teleta

Člen 131(1)(a)

Člen 131(2)(a)(ii)

Člen 131(3)(a)

1. marca 2007

6.2

Število živali, za katere se vloži zahtevek (celo leto)

 

 

 

 

Člen 131(1)(b)(i)

Člen 131(2)(b)(iv)

Člen 131(3)(b)(i)

31. julija 2007

6.3

Število živali, ki se jim odobri (celo leto)

 

 

 

 

Člen 131(1)(b)(ii)

Člen 131(2)(b)(v)

Člen 131(3)(b)(ii)

31. julija 2007

6.4

Število živali, ki se jim ne odobri zaradi upoštevanja zgornje meje

 

 

 

 


Število proizvajalcev

 

Skrajni rok za vložitev zahtevka

Sklic

Zahtevani podatki

Zakol

Izvoz

Odrasle

Teleta

Odrasle

Teleta

Člen 131(1)(b)(i)

Člen 131(2)(b)(iv)

Člen 131(3)(b)(i)

31. julija 2007

6.5

Število proizvajalcev, ki jim je bila dodeljena premija

 

 

 

 

ZNESEK DEJANSKO PLAČANIH PREMIJ

SKRAJNI ROK ZA PRENOS: 31. JULIJA VSAKO LETO

 

Do 100 % klavne premije (teleta)

Do 100 % premije za krave dojilje

Do 40 % klavne premije (govedo razen telet)

Do 100 % klavne premije (govedo razen telet)

Do 75 % posebne premije

Sklicevanje na Uredbo (ES) št. 1782/2003

Člen 68(1)

Člen 68(2)(a)(i)

Člen 68(2)(a)(ii)

Člen 68(2)(b)(i)

Člen 68(2)(b)(ii)

Znesek, dejansko plačan v EUR (po znižanju iz člena 139 – koeficient znižanja)“

 

 

 

 

 


PRILOGA VI

„PRILOGA XXVIII

DELEŽ VLAGE

iz člena 171cj

Skupina sort

Delež vlage (%)

Odstopanja (%)

I.

Sušeni z zračnim tokom

16

4

II.   

Lahki zračno sušeni

Nemčija, Francija, Belgija, Avstrija, Portugalska – avtonomna regija Azori

22

4

Druge države članice in druga priznana proizvodna območja na Portugalskem

20

6

III.   

Temni zračno sušeni

Belgija, Nemčija, Francija, Avstrija

26

4

Druge države članice

22

6

IV.

Sušeni na dimu

22

4

V.

Sušeni na soncu

16

4

VI.

Basmas

16

4

VII.

Katerini

16

4

VIII.

(Klasični) Kaba Koulak Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata

16

4“


Top