Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_200_R_0007_01

2006/511/ES: Sklep Sveta z dne 11. julija 2006 o podpisu v imenu Evropske skupnosti in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem v zvezi s podaljšanjem Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje-Bissau, o ribolovu v obalnih vodah Gvineje-Bissau za obdobje od 16. junija 2006 do 15. junija 2007
Sporazum v obliki izmenjave pisem v zvezi s podaljšanjem Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje-Bissau o ribolovu v obalnih vodah Gvineje-Bissau za obdobje od 16. junija 2006 do 15. junija 2007

OJ L 200, 22.7.2006, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/7


SKLEP SVETA

z dne 11. julija 2006

o podpisu v imenu Evropske skupnosti in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem v zvezi s podaljšanjem Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje-Bissau, o ribolovu v obalnih vodah Gvineje-Bissau za obdobje od 16. junija 2006 do 15. junija 2007

(2006/511/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje-Bissau o ribolovu v obalnih vodah Gvineje-Bissau (1), pogodbenici pred iztekom veljavnosti Protokola, priloženega k Sporazumu, začneta pogajanja, da se dogovorita o vsebini protokola za naslednje obdobje in po potrebi o spremembah ali dodatkih k Prilogi.

(2)

Pogodbenici sta sklenili, da bosta ob pričakovanju zaključka pogajanj glede sprememb prihodnjega protokola podaljšali sedanji protokol, ki je bil odobren z Uredbo Sveta (ES) št. 249/2002 (2), kakor je bila spremenjena s Sporazumom, odobrenim z Uredbo (ES) št. 829/2004, za obdobje enega leta, s Sporazumom v obliki izmenjave pisem.

(3)

S to izmenjavo pisem ribiči Skupnosti obdržijo možnosti ribolova v vodah pod suverenostjo in pristojnostjo Gvineje-Bissau za obdobje od 16. junija 2006 do 15. junija 2007.

(4)

Da bi se izognili prekinitvi ribolovne aktivnosti plovil Skupnosti, je treba podaljšanje protokola začeti čimprej uporabljati. Zato je treba podpisati Sporazum v obliki izmenjave pisem in ga uporabljati začasno, dokler se ne dokončajo ustrezni postopki za njegovo uradno sklenitev.

(5)

Treba je potrditi način razdeljevanja ribolovnih možnosti med države članice protokola, ki se bo iztekel –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem v zvezi s podaljšanjem Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje-Bissau o ribolovu v obalnih vodah Gvineje-Bissau, za obdobje od 16. junija 2006 do 15. junija 2007, se odobri v imenu Skupnosti ob upoštevanju Sklepa Sveta o sklenitvi navedenega Sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Sporazum se uporablja začasno od 16. junija 2006.

Člen 3

1.   Ribolovne možnosti, določene s Protokolom, se razporedijo med države članice na naslednji način:

(a)

kozice:

Italija

1 776 BRT

Španija

1 421 BRT

Portugalska

1 066 BRT

Grčija

137 BRT

(b)

ribe kostnice/glavonožci:

Španija

3 143 BRT

Italija

786 BRT

Grčija

471 BRT

(c)

plovila za ribolov tunov s potegalkami:

Španija

20 plovil

Francija

19 plovil

Italija

1 plovilo

(d)

plovila za ribolov z ribiško palico in površinskimi parangali:

Španija

21 plovil

Francija

5 plovil

Portugalska

4 plovila

2.   Če zahtevki za dovoljenja držav članic iz odstavka 1 ne zajemajo vseh ribolovnih možnosti, ki jih določa Protokol, lahko Komisija upošteva zahtevke za dovoljenja katere koli druge države članice.

Člen 4

Države članice, katerih plovila lovijo ribe v okviru tega sporazuma, obvestijo Komisijo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (3) o količini vsakega staleža, ulovljenega v ribolovnem območju Gvineje-Bissau.

Člen 5

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebe, pooblaščene za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem v imenu Skupnosti ob upoštevanju njegove sklenitve.

V Bruslju, 11. julija 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  UL L 226, 29.8.1980, str. 34.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 249/2002 z dne 21. januarja 2002 o sklenitvi Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje-Bissau o ribolovu v obalnih vodah Gvineje-Bissau, za obdobje od 16. junija 2001 do 15. junija 2006 (UL L 40, 12.2.2002, str. 1). Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 829/2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 25).

(3)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem v zvezi s podaljšanjem Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje-Bissau o ribolovu v obalnih vodah Gvineje-Bissau za obdobje od 16. junija 2006 do 15. junija 2007

Spoštovani,

da se zagotovi podaljšanje trenutno veljavnega protokola (od 16. junija 2001 do 15. junija 2006) o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje-Bissau, kot je bil spremenjen s 16. junijem 2004, mi je ob pričakovanju zaključka pogajanj v zvezi s spremembami prihodnjega Sporazuma v čast potrditi, da se strinjamo o naslednjem začasnem Sporazumu:

1.

Od 16. junija 2006 do 15. junija 2007 se obnovi režim, ki je veljal od 16. junija 2004.

V skladu z začasnim režimom je finančni prispevek Skupnosti enak znesku iz člena 3 prenovljenega trenutno veljavnega protokola (7 260 000 EUR). Ta znesek se v celoti obravnava kot finančno nadomestilo in se izplača najpozneje do 31. decembra 2006.

2.

V tem obdobju se ribolovna dovoljenja odobrijo v skladu z omejitvami iz člena 1 trenutno veljavnega protokola, s pomočjo pristojbin ali predplačil, ki ustrezajo tistim, določenim v točki 1 Priloge k Protokolu.

Veselilo bi me, če bi potrdili prejem tega pisma in izrazili strinjanje z njegovo vsebino.

S spoštovanjem,

V imenu Sveta Evropske unije

Spoštovani,

v čast mi je bilo prejeti Vaše pismo z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

„da se zagotovi podaljšanje trenutno veljavnega protokola (od 16. junija 2001 do 15. junija 2006) o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje-Bissau, kot je bil spremenjen s 16. junijem 2004, mi je ob pričakovanju zaključka pogajanj v zvezi s spremembami prihodnjega Sporazuma v čast potrditi, da se strinjamo o naslednjem začasnem Sporazumu:

1.

Od 16. junija 2006 do 15. junija 2007 se obnovi režim, ki je veljal od 16. junija 2004.

V skladu z začasnim režimom je finančni prispevek Skupnosti enak znesku iz člena 3 prenovljenega trenutno veljavnega protokola (7 260 000 EUR). Ta znesek se v celoti obravnava kot finančno nadomestilo in se izplača najpozneje do 31. decembra 2006.

2.

V tem obdobju se ribolovna dovoljenja odobrijo v skladu z omejitvami iz člena 1 trenutno veljavnega protokola, s pomočjo pristojbin ali predplačil, ki ustrezajo tistim, določenim v točki 1 Priloge k Protokolu.“

V čast mi je potrditi, da je vsebina vašega pisma sprejemljiva za vlado republike Gvineje-Bissau in da vaše in to pismo sestavljata Sporazum v skladu z vašim predlogom.

S spoštovanjem,

Za vlado Republike Gvineje-Bissau


Top