Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1018

Uredba Komisije (ES) št. 1018/2006 z dne 4. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo za živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu

OJ L 183, 5.7.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 113–113 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 220 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 220 - 220
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 123 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1018/oj

5.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1018/2006

z dne 4. julija 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo za živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 7(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2799/1999 (2) določa višino pomoči za posneto mleko ter posneto mleko v prahu, namenjeno za živalsko krmo, z upoštevanjem faktorjev, določenih v členu 11(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999. Zaradi znižanja intervencijske cene posnetega mleka v prahu 1. julija 2006 bo višina pomoči znižana.

(2)

Uredbo (ES) št. 2799/1999 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odstavek 1 člena 7 Uredbe (ES) št. 2799/1999 se nadomesti z:

„1.   Pomoč je določena na:

(a)

0,81 EUR na 100 kg posnetega mleka z vsebnostjo beljakovin, ki ni manjša od 35,6 % suhe snovi brez maščobe;

(b)

0,71 EUR na 100 kg posnetega mleka z vsebnostjo beljakovin, ki ni manjša od 31,4 %, vendar je manjša od 35,6 % suhe snovi brez maščobe;

(c)

10,00 EUR na 100 kilogramov posnetega mleka v prahu z vsebnostjo beljakovin, ki ni manjša od 35,6 % suhe snovi brez maščobe;

(d)

8,82 EUR na 100 kilogramov posnetega mleka v prahu z vsebnostjo beljakovin, ki ni manjša od 31,4 %, vendar je manjša od 35,6 % suhe snovi brez maščobe.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. julija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 606/2006 (UL L 107, 20.4.2006, str. 23).


Top