Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0053

2006/53/ES: Odločba Sveta z dne 23. januarja 2006 o spremembah Odločbe 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine

OJ L 29, 2.2.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 100–101 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 138 - 139
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 138 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/53(1)/oj

2.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/37


ODLOČBA SVETA

z dne 23. januarja 2006

o spremembah Odločbe 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine

(2006/53/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca, ki se je prej imenovala „kokošja kuga“, je huda okužba ptic, ki resno ogroža zdravje živali. Virus influence ptičjega izvora lahko pod določenimi pogoji ogroža tudi zdravje ljudi.

(2)

Odločba Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (3) predvideva možnost finančnega prispevka Skupnosti državam članicam za izkoreninjenje določenih bolezni živali. Ta odločba predvideva možnost odobritve takega prispevka za izkoreninjenje aviarne influence, ki jo povzročajo tako imenovani „visoko patogeni“ sevi virusa.

(3)

Pri zadnjih epidemijah aviarne influence so izbruhe bolezni povzročili nizko patogeni virusi aviarne influence, ki so nato mutirali v visoko patogene viruse, kar je povzročilo hude posledice in veliko nevarnost za zdravje ljudi. Ko virus mutira, ga je izjemno težko nadzirati. V Direktivi Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence (4) so tudi za nizko patogene viruse določeni obvezni ukrepi za nadzor in kontrolo, s katerimi se lahko preprečijo izbruhi visoko patogene aviarne influence.

(4)

Zaradi sprejetja Direktive 2005/94/ES je treba spremeniti Odločbo 90/424/EGS, tako da se finančna pomoč Skupnosti lahko nameni tudi ukrepom držav članic za izkoreninjanje nizko patogenih sevov virusov aviarne influence, ki lahko mutirajo v visoko patogene seve.

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 90/424/EGS se spremeni, kakor sledi:

1.

Člen 3 se spremeni, kakor sledi:

(a)

v odstavku 1 se črta šesta alinea;

(b)

v odstavku 2 se prva alinea nadomesti z naslednjim besedilom:

„—

zakol za bolezen dovzetnih živali, ki so bolne ali okužene oziroma za katere se sumi, da so bolne ali okužene, in njihovo uničenje,“;

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„4.   Če se glede na razvoj razmer v Skupnosti izkaže za potrebno, da se ukrepi, predvideni v odstavku 2 in členu 3a, izvajajo še naprej, se lahko v skladu s postopkom, določenim v členu 41, na novo odloči o finančnem prispevku Skupnosti, ki lahko preseže 50 %, določenih v prvi alinei odstavka 5. Ob sprejetju take odločitve se lahko določijo kateri koli ukrepi, ki jih mora sprejeti zadevna država članica za zagotovitev uspešnosti ukrepanja, in zlasti ukrepi, ki niso navedeni v odstavku 2.“

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 3a

1.   Ta člen ter člen 3(3) in (4) se uporabljata v primeru pojava aviarne influence na ozemlju države članice.

2.   Zadevna država članica prejme finančni prispevek Skupnosti za izkoreninjenje aviarne influence, če so bili minimalni kontrolni ukrepi iz Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence (5) popolnoma in učinkovito izvedeni v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti in če so zaradi pokončanja za bolezen dovzetnih živali, ki so bolne ali okužene oziroma za katere se sumi, da so bolne ali okužene, lastniki rejnih živali hitro prejeli ustrezne odškodnine.

3.   Finančni prispevek Skupnosti, po potrebi razdeljen na več obrokov, je:

50 % stroškov, ki jih imajo države članice zaradi izplačevanja odškodnin lastnikom rejnih živali za pokončanje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu,

50 % stroškov, ki jih imajo države članice zaradi uničenja živali in živalskih proizvodov, čiščenja in razkuževanja gospodarstev in opreme ter uničenja okužene krme in opreme, kadar te opreme ni možno razkužiti,

kadar se v skladu s členom 54 Direktive 2005/94/ES sprejme odločitev o cepljenju v nujnih primerih, 100 % stroškov za dobavo cepiva in 50 % stroškov za izvedbo cepljenja.

3.

V členih 6(1), 7(1) in 8(1) se po sklicevanju na „3(1)“ vstavi sklicevanje na „3a(1)“.

4.

V Skupini 1 Priloge se doda naslednja alinea:

„—

aviarna influenca“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  Mnenje z dne 1. decembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 28. septembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 325, 12.12.2003, str. 31).

(4)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(5)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.“


Top