Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0776

Skupni ukrep Sveta 2005/776/CFSP z dne 7. novembra 2005 o spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Moldavijo

OJ L 292, 8.11.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 113–114 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/776/oj

8.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/13


SKUPNI UKREP SVETA 2005/776/CFSP

z dne 7. novembra 2005

o spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Moldavijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. marca 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/265/SZVP (1) o imenovanju g. Adriaana JACOBOVITSA de SZEGEDA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Moldavijo.

(2)

Svet je 28. julija 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/584/SZVP (2) o podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2006.

(3)

Moldavski predsednik Voronin in ukrajinski predsednik Juščenko sta 2. junija 2005 poslala skupno pismo, v katerem med drugim pozivata Evropsko unijo, naj razišče možnosti za zagotavljanje pomoči pri vzpostavljanju mednarodne carinske kontrole in učinkovitega mednarodnega mehanizma spremljanja na območju Transnistrije vzdolž moldavsko-ukrajinske državne meje.

(4)

Politični in varnostni odbor se je 20. septembra 2005 dogovoril o vzpostavitvi Misije EU na meji med Moldavijo in Ukrajino, vključno z okrepitvijo ekipe PPEU za Moldavijo.

(5)

Zaradi novih nalog PPEU za Moldavijo v zvezi z Misijo EU na meji med Moldavijo in Ukrajino je treba njegov mandat ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Skupni ukrep 2005/265/SZVP se spremeni:

(a)

v členu 2(1) se doda naslednja točka:

„(g)

povečati učinkovitost mejnih in carinskih kontrol ter dejavnosti za nadzor meje vzdolž skupne meje Moldavije in Ukrajine, s posebnim poudarkom na območju Transnistrije zlasti v okviru Misije EU na meji.“;

(b)

v členu 3(1) se doda naslednja točka:

„(e)

prek podporne skupine, ki jo vodi visoki politični svetovalec PPEU:

(i)

zagotoviti politični pregled razvoja dogodkov in dejavnosti, povezanih z moldavsko-ukrajinsko državno mejo;

(ii)

preučiti politično zavezanost Moldavije in Ukrajine k izboljšanju upravljanja z mejami;

(iii)

podpirati sodelovanje moldavske in ukrajinske strani v zvezi z mejami, tudi z namenom zagotovitve predpogojev za rešitev spora v Transnistriji.“;

(c)

člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, znaša 430 000 EUR.“;

(d)

edini odstavek člena 8 postane odstavek 1 in doda se naslednji novi odstavek 2:

„2.   Svet in Komisija v okviru svojih pristojnosti zagotovita skladnost med izvajanjem tega skupnega ukrepa in zunanjimi dejavnostmi Skupnosti v skladu z drugim odstavkom člena 3 Pogodbe. Svet in Komisija v ta namen sodelujeta.“;

(e)

v členu 10 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 28. februarja 2006.“.

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati 1. decembra 2005.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 81, 30.3.2005, str. 50.

(2)  UL L 199, 29.7.2005, str. 95.


Top