Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0775

2005/775/ES: Odločba Komisije z dne 4. novembra 2005 o spremembi Odločbe 2002/499/ES o odobritvi odstopanj od določenih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4235)

OJ L 292, 8.11.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 556–557 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 235 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 235 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 27 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/775/oj

8.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/11


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. novembra 2005

o spremembi Odločbe 2002/499/ES o odobritvi odstopanj od določenih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4235)

(2005/775/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnosti (1), in zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2000/29/ES se rastline Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., razen plodov in semen, s poreklom iz neevropskih držav načeloma ne smejo vnesti v Skupnost. Vendar Direktiva 2000/29/ES dovoljuje odstopanja od tega pravila, kadar se ugotovi, da ne obstaja nevarnost vnosa škodljivih organizmov.

(2)

Odločba Komisije 2002/499/EC (2) pod posebnimi pogoji določa odstopanje glede uvoza rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., razen plodov in semen, s poreklom iz Republike Koreje.

(3)

Združeno kraljestvo je zaprosilo za podaljšanje navedenega odstopanja.

(4)

Položaj upravičuje, da odstopanje ostane nespremenjeno, in bi zato odstopanje moralo veljati še naprej.

(5)

Odločbo 2002/499/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2002/499/ES se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom

„Člen 2

Države članice Komisiji in preostalim državam članicam pred 1. avgustom vsakega leta od leta 2005 do 2008 zagotovijo informacije o količinah, uvoženih v letu pred tem datumom, v skladu s to odločbo in podrobno tehnično poročilo o pregledu ali testih teh rastlin v obdobju karantene, navedenem v točki 10 Priloge.

Vsaka država članica, razen države članice uvoznice, v katero se vnesejo rastline, Komisiji in preostalim državam članicam pred 1. avgustom vsakega leta od 2005 do 2008 zagotovi za rastline, ki se vnesejo v letu pred tem datumom, tudi podrobno tehnično poročilo o pregledu ali testih teh rastlin v obdobju karantene, navedenem v točki 10 Priloge.“;

2.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Države članice lahko odstopanja iz člena 1 uporabijo za rastline, uvožene v Skupnost v naslednjih obdobjih:

Rastline

Obdobje

Chamaecyparis:

1.6.2004 do 31.12.2007

Juniperus:

1.11.2004 do 31.3.2005, 1.11.2005 do 31.3.2006 in 1.11.2006 do 31.3.2007

Pinus:

1.6.2004 do 31.12.2007“

3.

V drugem stavku točke 3 Priloge se „2004“ nadomesti z „vsakega leta“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/16/ES (UL L 57, 3.3.2005, str. 19).

(2)  UL L 168, 27.6.2002, str. 53.


Top