Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1814

Uredba Komisije (ES) št. 1814/2005 z dne 7. novembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 580/2004 o uvedbi razpisnega postopka za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode

OJ L 292, 8.11.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 234 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 234 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1814/oj

8.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1814/2005

z dne 7. novembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 580/2004 o uvedbi razpisnega postopka za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 26(3) in člena 31(14) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6 Uredbe Komisije (ES) št. 174/1999 z dne 26. januarja 1999, o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (2) določa pogoje veljavnosti izvoznih dovoljenj vključno z dovoljenji, izdanimi na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 581/2004 z dne 26. marca 2004 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila glede nekaterih vrst masla (3) in Uredbe Komisije (ES) št. 582/2004 z dne 26. marca 2004 o razpisu stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za posneto mleko v prahu (4).

(2)

Z odstopanjem od člena 6 Uredbe (ES) št. 174/1999 člen 8 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 (5) določa dan začetka veljavnosti izvoznih dovoljenj.

(3)

Področje uporabe člena 6 Uredbe (ES) št. 174/1999 v povezavi s členom 8 Uredbe (ES) št. 580/2004 je bilo včasih napačno razloženo. Zaradi preprečitve kakršnih koli razlogov za tako napačno razlago je treba spremeniti člen 8 slednje uredbe.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točka (d) člena 8(1) Uredbe (ES) št. 580/2004 se nadomesti z:

„(d)

traja obdobje veljavnosti izvoznih dovoljenj iz člena 6 navedene uredbe od roka za oddajo ponudb.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 20, 27.1.1999, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1513/2005 (UL L 241, 17.9.2005, str. 45).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1239/2005 (UL L 200, 30.7.2005, str. 32).

(4)  UL L 90, 27.3.2004, str. 67. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1239/2005.

(5)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


Top