Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0752

Uredba Komisije (ES) št. 752/2005 z dne 18. maja 2005 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

OJ L 126, 19.5.2005, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/752/oj

19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 752/2005

z dne 18. maja 2005

o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za jajca (1), in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(1) Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa, da se razlika med cenami na mednarodnem trgu za proizvode, ki so navedeni v členu 1(1) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom, če so ti proizvodi izvoženi kot blago iz Priloge k navedeni uredbi. Uredba Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne 13. julija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in merilih za določanje višin takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, kadar so ti izdelki izvoženi kot blago iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2771/75.

(2)

V skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 1520/2000 je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti za obdobje, enako dolgo kot obdobje, za katerega se nadomestila določijo za enake proizvode, ki se izvozijo nepredelani.

(3)

Člen 11 Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega v okviru Urugvajskega kroga pogajanj, določa, da izvozno nadomestilo za vsakega od proizvodov, vsebovanih v blagu, ne sme presegati nadomestila za ta proizvod, izvožen brez nadaljnje predelave.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi A k Uredbi (ES) št. 1520/2000 in členu 1(1) Uredbe (EGS) št. 2771/75, izvožene kot blago, navedenega v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2771/75, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 177, 15.7.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 886/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 14).


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 19. maja 2005 za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Namembne države (1)

Stopnja nadomestila

0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

 

– Perutnine

 

 

0407 00 30

– – Druga:

 

 

(a)

Za izvoz jajčnih ovalbuminov iz oznak KN 3502 11 90 in 3502 19 90

02

12,00

03

25,00

04

6,00

(b)

Za izvoz drugega blaga

01

6,00

0408

Ptičja jajca, brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali vreli vodi, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:

 

 

– Rumenjaki:

 

 

0408 11

– – Sušeni:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

40,00

0408 19

– – Drugi:

 

 

– – – Primerni za človeško prehrano:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekoči:

 

 

nesladkani

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Zamrznjeni:

 

 

nesladkani

01

20,00

– Drugo:

 

 

0408 91

– – Sušeni:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

75,00

0408 99

– – Drugo:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

19,00


(1)  Namembne države so, kot sledi:

01

Tretje države, razen Bolgarije od 1. oktobra 2004. Za Švico in Lihtenštajn te stopnje ne veljajo za blago iz tabel I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo od 1. februarja 2005,

02

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Turčija, Hongkong in Rusija,

03

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan in Filipini,

04

Vse namembne države razen Švice, Bolgarije od 1. oktobra 2004 in tistih iz 02 in 03.


Top