Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0663R(01)

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 663/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi stopenj nadomestil, ki se uporabljajo za nekatere proizvode iz žita in riža, izvožene v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (UL L 108, 29.4.2005)

OJ L 110, 30.4.2005, p. 81–83 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/663/corrigendum/2005-04-30/oj

30.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/81


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 663/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi stopenj nadomestil, ki se uporabljajo za nekatere proizvode iz žita in riža, izvožene v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

( Uradni list Evropske unije L 108 z dne 29. aprila 2005 )

Na strani 27 se Priloga nadomesti z naslednjo prilogo:

„PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se uporabljajo od 29. aprila 2005 za nekatere proizvode iz žita in riža, izvožene v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Poimenovanje proizvodov (2)

Stopnja nadomestila za 100 kg osnovnega izdelka

V primeru vnaprejšnjega določanja nadomestil

Drugo

1001 10 00

Trda pšenica:

 

 

– na izvoz blaga, ki se uvršča pod oznaki KN 1902 11 in 1902 19, v Združene države Amerike

– v drugih primerih

1001 90 99

Navadna pšenica in soržica:

 

 

– na izvoz blaga, ki se uvršča pod oznaki KN 1902 11 in 1902 19, v Združene države Amerike

– v drugih primerih:

 

 

– – kadar se uporablja člen 4(5) Uredbe (ES) št. 1520/2000 (3),

– – kadar je blago, ki se uvršča pod tarifno številko 2208 (4), izvoženo

– – v drugih primerih

1002 00 00

1003 00 90

Ječmen

 

 

– kadar je blago, ki se uvršča pod tarifno številko 2208 (4), izvoženo

– v drugih primerih

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Koruza (zrnje), uporabljena v obliki

 

 

– škroba:

 

 

– – kadar se uporablja člen 4(5) Uredbe (ES) št. 1520/2000 (3),

4,139

4,139

– – kadar je blago, ki se uvršča pod tarifno številko 2208 (4), izvoženo

1,178

1,178

– – v drugih primerih

4,139

4,139

– glukoze, glukoznega sirupa, maltodekstrina in maltodekstrinskega sirupa tarifnih oznak KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – kadar se uporablja člen 4(5) Uredbe (ES) št. 1520/2000 (3),

3,104

3,104

– – kadar je blago, ki se uvršča pod tarifno številko 2208 (4), izvoženo

0,884

0,884

– – v drugih primerih

3,104

3,104

– kadar je blago, ki se uvršča pod tarifno številko 2208 (4), izvoženo

1,178

1,178

– drugo (vključno nepredelano)

4,139

4,139

Krompirjev škrob tarifne oznake 1108 13 00podoben proizvodu, dobljenemu iz predelane koruze:

 

 

– kadar se uporablja člen 4(5) Uredbe (ES) št. 1520/2000 (3),

3,800

4,139

– kadar je blago, ki se uvršča pod tarifno številko 2208 (4), izvoženo

1,178

1,178

– v drugih primerih

4,139

4,139

ex 1006 30

Brušeni riž:

 

 

– okroglozrnat

– srednjezrnat

– olgozrnat

1006 40 00

Lomljeni riž

1007 00 90

Sorgo v zrnju razen hibridov za setev


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004 in za blago, našteto v Tabeli I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.

(2)  Kar zadeva kmetijske proizvode, dobljene s predelavo osnovnih ali/in enakovrednih proizvodov, se uporabljajo koeficienti, določeni v Prilogi E k Uredbi Komisije (ES) št. 1520/2000 (UL L 177, 15.7.2000, str. 1).

(3)  Zadevno blago se uvršča pod oznako KN 3505 10 50.

(4)  Blago iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 2825/93 (UL L 258, 16.10.1993, str. 6).

(5)  Za sirupe tarifnih oznak 1702 30 99, 1702 40 90 in 1702 60 90, dobljenih z mešanjem glukoznega in fruktoznega sirupa, se lahko izvozno nadomestilo dodeli le za glukozni sirup.“


Top