Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0348

2005/348/ES: Odločba Sveta z dne 18. januarja 2005 o ugotovitvi v skladu s členom 104(8) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ali je Madžarska učinkovito ukrepala na podlagi priporočil Sveta v skladu s členom 104(7) Pogodbe

OJ L 110, 30.4.2005, p. 42–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 418–419 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/348/oj

30.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/42


ODLOČBA SVETA

z dne 18. januarja 2005

o ugotovitvi v skladu s členom 104(8) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ali je Madžarska učinkovito ukrepala na podlagi priporočil Sveta v skladu s členom 104(7) Pogodbe

(2005/348/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 104(8) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 104 Pogodbe se morajo države članice izogibati čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju.

(2)

Temeljni cilj Pakta za stabilnost in rast so zdrave javne finance kot sredstvo za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki pospešuje ustvarjanje delovnih mest. Pakt za stabilnost in rast vključuje Uredbo Sveta (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (1) iz člena 104 Pogodbe, z namenom zagotoviti hitro zmanjšanje čezmernega splošnega javnofinančnega primanjkljaja.

(3)

Amsterdamska resolucija Evropskega Sveta o Paktu za stabilnost in rast z dne 17. junija 1997 (2) slovesno poziva vse strani, tj. države članice, Svet in Komisijo, da natančno in pravočasno izvajajo Pogodbo in Pakt za stabilnost in rast.

(4)

Svet je z Odločbo 2004/918/ES (3) v skladu s členom 104(6) Pogodbe ugotovil, da na Madžarskem obstaja čezmerni primanjkljaj.

(5)

Svet je 5. julija 2004 v skladu s členom 104(7) Pogodbe in členom 3(4) Uredbe (ES) št. 1467/97 sprejel priporočilo madžarskim organom z namenom, da se kar najhitreje odpravi čezmerni primanjkljaj in da v okviru srednjeročnega obdobja ukrepajo z namenom doseči cilj zmanjšanja primanjkljaja pod 3 % BDP do leta 2008 na verodostojen in trajnosten način, v skladu s potjo za zmanjšanje primanjkljaja, določeno v konvergenčnem programu, ki so ga predložili madžarski organi in ki je bil potrjen v Mnenju Sveta z dne 5. julija 2004 (4). V priporočilu je za madžarsko vlado določen rok, da do 5. novembra 2004 sprejme učinkovite ukrepe za dosego ciljnega primanjkljaja 4,1 % BDP za leto 2005. Svet je v tem priporočilu Republiki Madžarski prav tako priporočil, da odločno izvede ukrepe, ki so bili predvideni v konvergenčnem programu iz maja 2004, in zlasti, da je v pripravljenosti, da po potrebi uvede dodatne ukrepe za dosego ciljnega javnofinančnega primanjkljaja 4,6 % BDP za leto 2005. Poleg tega je Svet pozval madžarske organe, da izkoristijo vsako priložnost za pospešitev fiskalnega prilagajanja; da izvedejo predvidene reforme javne uprave ter zdravstvenega in izobraževalnega sistema; in zagotovijo ustrezno financiranje napovedanih znižanj davkov ter da se njihova izvedba pogojuje z doseganjem ciljnih primanjkljajev.

(6)

Svet v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1467/97 pri presojanju, ali so bili kot odgovor na njegova priporočila v skladu s členom 104(7) Pogodbe sprejeti učinkoviti ukrepi, opre svojo odločitev na javno objavljene odločitve vlade zadevne države članice.

(7)

Ocena javno objavljenih odločitev, ki jih je Republika Madžarska sprejela od izdaje priporočila Sveta v skladu s členom 104(7) Pogodbe do roka, določenega v navedenem priporočilu, vodi do naslednjih ugotovitev:

madžarska vlada je po priporočilu Sveta sprejela številne dodatne ukrepe. Ti so temeljili na odhodkih in so prispevali k znatnem zmanjšanju proračunskega primanjkljaja za leto 2004 v primerjavi z letom 2003 ter k ugodnejši in trajnostni preusmeritvi rasti. Sprejeti ukrepi pa niso bili zadostni, da bi dosegli v skladu s priporočilom Sveta zastavljen proračunski primanjkljaj 4,6 % za leto 2004, ki bo najverjetneje znatno prekoračen,

v proračunu za leto 2005 so razglasili številne ukrepe za nadaljnje zmanjšanje proračunskega primanjkljaja, vključno z rezervo „za nujne primere“ v višini 0,5 % BDP za primer prekoračitve cilja za leto 2005. Ti ukrepi pa ne bodo zadostni, da bi dosegli v skladu s priporočilom Sveta zastavljen proračunski primanjkljaj 4,1 % BDP, ki bo najverjetneje znatno prekoračen,

z ukrepi, ki jih je do sedaj sprejela madžarska vlada, ne bo mogoče preprečiti odklona od načrtovane prilagoditvene poti v okviru konvergenčnega programa iz maja 2005. V tem smislu je treba z odločnimi ukrepi za fiskalno konsolidacijo in odločnejšim izvajanjem strukturnih reform podpreti nadaljnjo zavezanost madžarske vlade, da do leta 2008 odpravi čezmerni primanjkljaj.

(8)

Člen 104(8) Pogodbe navaja, da kadar Svet ugotovi, da na podlagi njegovega priporočila v skladu s členom 104(7) Pogodbe niso bili sprejeti učinkoviti ukrepi, lahko to priporočilo objavi. V skladu z Resolucijo Evropskega sveta o Paktu za stabilnost in rast se je Republika Madžarska strinjala, da se Priporočilo objavi julija 2004 –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Republika Madžarska na Priporočilo Sveta z dne 5. julija 2004 v roku, določenem v navedenem priporočilu, ni sprejela učinkovitih ukrepov.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Madžarsko.

V Bruslju, 18. januarja 2005

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6.

(2)  UL C 236, 2.8.1997, str. 1.

(3)  UL L 389, 30.12.2004, str. 27.

(4)  UL C 320, 24.12.2004, str. 11.


Top