Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0681

Uredba Komisije (ES) št. 681/2005 z dne 29. aprila 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1973/2004 glede pogojev za prejemanje plačil na površino za lan, gojen za vlakna

OJ L 110, 30.4.2005, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 159–159 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 220 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 220 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/681/oj

30.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 681/2005

z dne 29. aprila 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1973/2004 glede pogojev za prejemanje plačil na površino za lan, gojen za vlakna

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (1), ter zlasti točke (iii) prve alinee drugega odstavka člena 110 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (2) med drugim določa pogoje za plačila na površino za lan, gojen za vlakna.

(2)

V skladu s členom 56(1)(b)(i) Uredbe (ES) št. 1973/2004 je uporaba semena sort iz Priloge V k navedeni uredbi pogoj za prejemanje plačil na površino za lan, gojen za vlakna. Vendar ta pogoj za upravičenost v okviru za vezana plačila, vzpostavljenem z Uredbo (ES) št. 1782/2003, ni upravičen, saj je znesek na hektar za vezana plačila za lan enak znesku za druge poljščine. V sistemu nevezanih plačil ni določbe, ki bi se sklicevala na seznam sort za lan. Zaradi poenostavitve je torej primerno odpraviti ta pogoj.

(3)

Uredbo (ES) št. 1973/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ker se Uredba (ES) št. 1973/2004 uporablja za zahtevke za pomoč, ki se nanašajo na tržna leta z začetkom od 1. januarja 2005, se mora ta uredba uporabljati od navedenega datuma.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1973/2004 se spremeni:

1.

V členu 56(1)(b) se črta točka (i).

2.

Priloga V se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za zahtevke za pomoč, ki se nanašajo na tržna leta z začetkom od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 118/2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 15).

(2)  UL L 345, 20.11.2004, str. 1.


Top