Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0200

//: Odločba Komisije z dne 2. marca 2005 o odobritvi Estoniji, Latviji, Litvi in Malti, da sprejmejo strožje zahteve glede navzočnosti Avena fatua v semenu žit (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 462)Besedilo velja za EGP.

OJ L 70, 16.3.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/200/oj

16.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 70/19


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 2. marca 2005

o odobritvi Estoniji, Latviji, Litvi in Malti, da sprejmejo strožje zahteve glede navzočnosti Avena fatua v semenu žit

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 462)

(Besedila v estonskem, latvijskem, litovskem in malteškem jeziku so edina verodostojna)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/200/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (1) in zlasti člena 14(1a) Direktive,

ob upoštevanju zahteve, ki so jo predložile Republika Estonija, Republika Latvija, Republika Litva in Republika Malta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 66/402/EGS določa odstopanja glede navzočnosti Avena fatua v semenu žit.

(2)

Estonija, Latvija, Litva in Malta so zahtevale odobritev za uporabo strožjih zahtev za trženje semena žit, kakor so zahteve iz Direktive 66/402/EGS.

(3)

Estonija, Latvija, Litva in Malta uporabljajo za svojo domačo pridelavo semen žit strožje zahteve, kakor so zahteve iz Direktive 66/402/EGS. Poleg tega se v navedenih državah članicah bojujejo za izkoreninjenje Avena fatua iz žitaric.

(4)

Estoniji, Latviji, Litvi in Malti je zato treba odobriti, da sprejmejo strožje zahteve za trženje semena žit po poreklu iz drugih držav, kakor so zahteve iz Direktive 66/402/EGS.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Estoniji, Latviji, Litvi in Malti se odobri, da predpišejo, da mora biti semenom žit za trženje na njihovih ozemljih priloženo uradno potrdilo, kakor je določeno v členu 11 Direktive 66/402/EGS, ki potrjuje skladnost s pogoji iz člena 2 Direktive Komisije 74/268/EGS (2).

Člen 2

Estonija, Latvija, Litva in Malta uradno obvestijo Komisijo o datumu, od katerega nameravajo izkoristiti odobritev iz člena 1, in način, kako nameravajo to doseči.

Ko bodo Estonija, Latvija, Litva in Malta sprejele ukrepe v skladu z odobritvijo iz člena 1, nemudoma sporočijo Komisiji navedene ukrepe in datum, ko se začnejo uporabljati.

Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo in Republiko Malto.

V Bruslju, 2. marca 2005

Za Komisijo

MARKOS KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES (UL L 14, 18.1.2005, str. 18).

(2)  UL L 141, 24.5.1974, str. 19. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 78/511/EGS (UL L 157, 15.6.1978, str. 34).


Top