Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0182

2005/182/ES: Odločba Sveta z dne 5. julija 2004 o obstoju čezmernega primanjkljaja na Slovaškem

OJ L 62, 9.3.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/182/oj

9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/16


ODLOČBA SVETA

z dne 5. julija 2004

o obstoju čezmernega primanjkljaja na Slovaškem

(2005/182/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 104(6) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju pripomb Slovaške,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 104 Pogodbe se morajo države članice izogibati čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju; ta določba se uporablja tudi za države članice, za katere velja odstopanje, torej za vse države, ki so se 1. maja 2004 pridružile EU.

(2)

Temeljni cilj Pakta za stabilnost in rast so zdrave javne finance kot sredstvo za utrjevanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest.

(3)

Postopek v primeru čezmernega primanjkljaja iz člena 104 predvideva odločitev o obstoju čezmernega primanjkljaja, Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priložen Pogodbi, pa navaja dodatne določbe glede izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Uredba Sveta (ES) št. 3605/93 (1) določa podrobna pravila in opredeljuje pojme v zvezi z uporabo določb navedenega protokola.

(4)

Člen 104(5) Pogodbe od Komisije zahteva, da predloži svoje mnenje Svetu, če meni, da v državi članici obstaja čezmeren primanjkljaj ali da bi do njega lahko prišlo. Po preučitvi vseh upoštevanih pomembnih dejavnikov v svojem poročilu, v skladu s členom 104(3), in ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-finančnega odbora v skladu s členom 104(4), je Komisija v svojem mnenju z dne 24. junija 2004 zaključila, da na Slovaškem obstaja čezmeren primanjkljaj.

(5)

Člen 104(6) Pogodbe določa, da mora Svet upoštevati morebitne pripombe zadevne države članice, preden po opravljeni celoviti oceni odloči, ali čezmeren primanjkljaj obstaja.

(6)

Celovita ocena vodi do naslednjih zaključkov: Javnofinančni primanjkljaj na Slovaškem je leta 2003 dosegel 3,6 % BDP in tako presegel referenčno vrednost 3 % BDP, določeno s Pogodbo. Javnofinančni primanjkljaj ni presegel referenčne vrednosti zaradi kakega nenavadnega dogodka zunaj nadzora slovaških oblasti, niti ni posledica hudega gospodarskega nazadovanja v smislu Pakta za stabilnost in rast. Javnofinančni primanjkljaj v letu 2004 bo verjetno še naprej presegal 3 % BDP. Pomladanska napoved Komisije za leto 2004 zlasti predvideva, da bo primanjkljaj v letu 2004 znašal 4,1 % BDP, medtem ko slovaški konvergenčni program predvideva primanjkljaj v višini 4,0 % BDP. Delež dolga, ki je leta 2003 znašal 42,8 %, leta 2004 verjetno ne bo presegel referenčne vrednosti 60 % BDP, določene s Pogodbo –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Iz celovite ocene sledi, da na Slovaškem obstaja čezmeren primanjkljaj.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Slovaško republiko.

V Bruslju, 5. julija 2004

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 351/2002 (UL L 55, 26.2.2002, str. 23).


Top