Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0049

2005/49/ES, Euratom: Sklep Sveta z dne 18. januarja 2005 o pravilih delovanja odbora iz člena 3(3) Priloge I k Protokolu o Statutu Sodišča

OJ L 21, 25.1.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 70–71 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 181 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 181 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 34 - 35

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/49(1)/oj

25.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 21/13


SKLEP SVETA

z dne 18. januarja 2005

o pravilih delovanja odbora iz člena 3(3) Priloge I k Protokolu o Statutu Sodišča

(2005/49/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Protokola o Statutu Sodišča, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2004/752/ES, Euratom, z dne 2. novembra 2004, o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije (1), in zlasti člena 3(3) Priloge I Protokola,

ob upoštevanju priporočila predsednika Sodišča z dne 2. decembra 2004,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 3(3) Priloge I k Protokolu o Statutu Sodišča je predvidena ustanovitev odbora sedmih osebnosti, izbranih med nekdanjimi člani Sodišča in Sodišča prve stopnje ter priznanimi pravniki.

(2)

Na podlagi omenjenega odstavka 3, Svet s kvalificirano večino na priporočilo predsednika Sodišča odloči o pravilih delovanja tega odbora. To določbo je treba začeti uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Pravila delovanja odbora iz odstavka 3 člena 3 Priloge I k Protokolu o Statutu Sodišča, so navedena v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uveljavi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. januarja 2005

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 333, 9.11.2004, str. 7.


PRILOGA

Pravila delovanja odbora, predvidenega v členu 3(3) Priloge I k Protokolu o Statutu Sodišča

1.

Odbor sestavlja sedem osebnosti, izbranih med nekdanjimi člani Sodišča in Sodišča prve stopnje ter priznanimi pravniki.

2.

Te osebnosti so imenovane za obdobje štirih let. Ko jim poteče mandat, so lahko ponovno imenovane.

3.

Svet izmed članov odbora imenuje njegovega predsednika.

4.

Generalni sekretariat Sveta zagotovi delovanje sekretariata odbora. Za delo odbora zagotovi potrebno administrativno pomoč, vključno s prevodi dokumentov.

5.

Odbor je sklepčen, če je prisotnih najmanj pet njegovih članov.

Odbor odloča z navadno večino. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika.

6.

Člani odbora, ki morajo v okviru svojih službenih dolžnosti odpotovati iz kraja svojega prebivališča, so upravičeni do povračila stroškov in dnevnic pod pogoji, določenimi v členu 6 Uredbe Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967, o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije ter predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča ES kot tudi predsednika, sodnikov in sodnega tajnika Sodišča prve stopnje (1).

Nastale izdatke krije Svet.


(1)  UL 187, 8.8.1967, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1292/2004 (UL L 243, 15.7.2004, str. 23).


Top