EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2256

Uredba Komisije (ES) št. 2256/2004 z dne 14. oktobra 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 v zvezi s tarifnimi kvotami Skupnosti za nekatere proizvode s poreklom iz Egipta, Malte in Cipra in v zvezi z referenčnimi količinami za nekatere proizvode s poreklom iz Malte in Cipra

OJ L 385, 29.12.2004, p. 24–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 111–116 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 161 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 161 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 147 - 150

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2256/oj

29.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2256/2004

z dne 14. oktobra 2004

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 v zvezi s tarifnimi kvotami Skupnosti za nekatere proizvode s poreklom iz Egipta, Malte in Cipra in v zvezi z referenčnimi količinami za nekatere proizvode s poreklom iz Malte in Cipra

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (1), in zlasti člena 57(2) Akta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 z dne 9. aprila 2001 o zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin za izdelke, ki so na podlagi sporazumov z nekaterimi sredozemskimi državami upravičeni do preferencialov, ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1981/94 in (ES) št. 934/95 (2), in zlasti člena 5(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s svojim sklepom 2004/664/ES z dne 24. septembra 2004 (3) odobril podpis in od 1. maja 2004 predpisal začasno uporabo Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egiptom na drugi, o upoštevanju pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji.

(2)

Ta protokol določa novo tarifno kvoto in spremembe obstoječih tarifnih kvot, ki so določene v Uredbi (ES) št. 747/2001.

(3)

Za izvajanje nove tarifne kvote in spremembo obstoječih tarifnih kvot je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 747/2001.

(4)

Za leto 2004 je treba količine nove tarifne kvote in povečanje količin obstoječih tarifnih kvot izračunati sorazmerno z osnovnimi količinami, ki so opredeljene v Protokolu in z upoštevanjem dela obdobja, ki je poteklo pred 1. majem 2004.

(5)

Za lažje upravljanje nekaterih obstoječih tarifnih kvot, določenih v Uredbi (ES) št. 747/2001, je treba pri zaračunavanju tarifnih kvot, odprtih v skladu z Uredbo (ES) št. 747/2001, kakor je spremenjena s to uredbo, upoštevati količine, uvožene v okviru teh kvot.

(6)

Po pristopu Malte in Cipra k Evropski uniji, se mora v skladu z Uredbo (ES) št. 747/2001 tarifnim kvotam in referenčnim količinam za proizvode s poreklom iz teh dveh držav članic izteči veljavnost. Sklice na te kvote in referenčne količine je zato treba črtati.

(7)

Ker se Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Egiptom začasno uporablja od 1. maja 2004, se ta uredba uporablja od istega datuma in začne veljati čimprej.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 747/2001 se spremeni, kot sledi:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Tarifne koncesije znotraj tarifnih kvot Skupnosti ali znotraj referenčnih količin

Kadar so proizvodi s poreklom iz Alžirije, Maroka, Tunizije, Egipta, Jordanije, Sirije, Libanona, Izraela, Zahodnega brega in Gaze ter Turčije, našteti v prilogah I do XI, sproščeni v prosti promet v Skupnosti, so v obdobjih in skladno z določbami iz te uredbe upravičeni do oprostitve ali znižane stopnje carin v okviru omejitev tarifnih kvot Skupnosti ali v okviru referenčnih količin.“

2.

Člen 3(2) se črta.

3.

Priloga IV se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

4.

Prilogi X in XI se črtata.

Člen 2

Količine, ki so bile v skladu z Uredbo (ES) št. 747/2001 sproščene v prosti promet v Skupnosti na začetku kvotnih obdobij in so 1. maja 2004 še vedno odprte v okviru tarifnih kvot pod zaporednimi številkami 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 in 09.1772, se z začetkom veljavnosti te uredbe upoštevajo za zaračunavanje zadevnih tarifnih kvot, določenih v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 747/2001, kakor je spremenjena s to uredbo.

Člen 3

Uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. oktobra 2004

Za Komisijo

Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije


(1)  UL L 236, 23.9.2003, str. 33.

(2)  UL L 109, 19.4.2001, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 54/2004 (UL L 7, 13.1.2004, str. 30).

(3)  UL L 303, 30.9.2004, str. 28.


PRILOGA

Tabela v Prilogi IV se spremeni, kot sledi:

(a)

vstavi se naslednja nova vrstica:

„09.1779

ex 0701 90 50

Krompir, svež ali ohlajen, nov

od 1.5. do 30.6.2004

1 166,66

Oprostitev“

od 1.4. do 30.6.2005 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.4. do 30.6.

1 750

(b)

vrstice za tarifne kvote pod zaporednimi številkami 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 in 09.1772 se nadomestijo z naslednjim:

„09.1710

0703 10

Čebula in šalotka, sveža ali ohlajena

od 1.2. do 15.6.2004

15 000 + 313,64 povečanje neto teže v tonah od 1.5. do 15.6.2004

Oprostitev

Za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 15.6.

16 150 (1)

09.1719

0712

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

od 1.1. do 31.12.2004

16 000 + 366,67 povečanje neto teže v tonah od 1.5. do 31.12.2004

Oprostitev

za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

16 550 (2)

09.1707

0805 10

Pomaranče, sveže ali suhe

od 1.1. do 30.6.2004

25 000+ 1 336,67 povečanje neto teže v tonah od nettopainotonnia od 1.5. do 30.6.2004

Oprostitev (2)

od 1.7.2004 do 30.6.2005

63 020

od 1.7.2005 do 30.6.2006 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.7. do 30.6.

68 020

 

 

izmed katerih:

 

izmed katerih:

 

09.1711

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

Sladke pomaranče, sveže

od 1.1. do 31.5.2004

25 000 + 1 336,67 povečanje neto teže v tonah od 1.5. do 31.5.2004 (5)

Oprostitev (6)

od 1.12.2004 do 31.5.2005 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.12. do 31.5.

34 000 (5)

09.1721

0807 19 00

Druge melone, sveže

od 1.1. do 31.5.2004

666,667 + 23,33 povečanje neto teže v tonah od 1.5. do 31.5.2004

Oprostitev

za vsako nadaljnje obdobje od 15.10. do 31.5.

1 175 (4)

09.1725

0810 10 00

Jagode, sveže

od 1.1. do 31.3.2004

250

Oprostitev

od 1.10.2004 do 31.3.2005

1 205

od 1.10.2005 do 31.3.2006 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.10. do 31.3.

1 705

09.1772

2009

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila

od 1.1. do 31.12.2004

1 000 + 33,33 povečanje neto teže v tonah od 1.5. do 31.12.2004

Oprostitev (2)

za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 050 (3)


(1)  Od 1. januarja 2005 se obseg te kvote letno poveča za 3 % obsega prejšnjega leta. Najprej se poveča količina 16 150 ton neto teže.

(2)  Od 1. januarja 2005 se obseg te kvote letno poveča za 3 % obsega prejšnjega leta. Najprej se poveča količina 16 550 ton neto teže.

(3)  Od 1. januarja 2005 se obseg te kvote letno poveča za 3 % obsega prejšnjega leta. Najprej se poveča količina 1 050 ton neto teže.

(4)  Od 15. oktobra 2004, se obseg te kvote letno poveča za 3 % obsega prejšnjega kvotnega obdobja. Najprej se poveča količina 1 175 ton neto teže.


Top