Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2254

Uredba Komisije (ES) št. 2254/2004 z dne 27. decembra 2004 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

OJ L 385, 29.12.2004, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2254/oj

29.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2254/2004

z dne 27. decembra 2004

o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (1) in zlasti druge alinee člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Predpisi o ekološki reji živali so bili usklajeni šele nedavno in glede na sedanji razvoj tega sektorja je biotska raznovrstnost ekološko rejenih živali na trgu še vedno nezadostna. Zato še vedno obstaja potreba po spodbujanju razvoja ekološke reje živali.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 2277/2003 (2), ki spreminja Prilogi I in II k Uredbi (EGS) št. 2092/91, je prehodno obdobje za vključitev živali iz konvencionalne reje v sistem ekološke pridelave podaljšala do 31. decembra 2004. To podaljšanje se je izkazalo za nezadostno, predvsem pri proizvodnji perutnine, ki vključuje različne faze, v katerih sodelujejo različni specializirani sektorji.

(3)

Zato še vedno ostaja potreba po neekološko rejenih živalih. Določbe o poreklu živali je treba ustrezno prilagoditi.

(4)

Čeprav je okrepitev določb o poreklu kokoši nesnic že možna, proizvodni standardi za te živali še niso usklajeni. Dokler ti standardi ne bodo določeni, se v primeru, da ekološko rejenih kokoši ni na voljo, dovoli vključitev manj kot 18 tednov starih neekološko rejenih kokoši nesnic v ekološko proizvodno enoto, pod določenimi pogoji, ki se uporabijo pred vključitvijo teh živali v sistem ekološke pridelave.

(5)

Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2092/91 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Glede na nujnost ukrepa zaradi prenehanja veljavnosti nekaterih določb o izvoru živali 31. decembra 2004 ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega na podlagi člena 14 Uredbe (EGS) št. 2092/91.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1481/2004 (UL L 272, 20.8.2004, str. 11).

(2)  UL L 336, 23.12.2003, str. 68.


PRILOGA

Priloga I, Del B k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni:

(a)

Prva in druga alinea točke 3.4 se nadomestita z naslednjo:

„—

kokoši nesnice in perutnina za prirejo mesa morajo biti stare manj kot tri dni“.

(b)

Besedilo točke 3.5 se nadomesti z naslednjim:

„3.5.

To odstopanje mora predhodno odobriti inšpekcijski organ.“.

c)

Besedilo točke 3.6 se nadomesti z naslednjim:

„3.6.

Na podlagi tretjega odstopanja obnovitev ali ponovno oblikovanje črede ali jate odobri nadzorni organ, če ekološko vzrejenih živali ni na voljo in v primeru:

(a)

visoke smrtnosti živali iz zdravstvenih razlogov ali zaradi elementarnih nesreč;

(b)

manj kot tri dni starih kokoši nesnic in perutnine za prirejo mesa;

(c)

plemenskih pujskov, ki jih je treba rediti v skladu s pravili te uredbe takoj po odstavitvi, tehtati pa morajo manj kot 35 kg.

Primer iz točke (c) se odobri za prehodno obdobje, ki se izteče 31. julija 2006.“.

(d)

Besedilo točke 3.7 se nadomesti z naslednjim:

„3.7.

Ne glede na določbe iz točk 3.4 in 3.6, se lahko v primeru, da ekološko rejenih kokoši ni na voljo, v ekološko proizvodno enoto vključi manj kot 18 tednov stare neekološko rejene kokoši nesnice pod naslednjimi pogoji:

predhodna odobritev pristojnega organa, in

od 31. decembra 2005 se določbe iz odstavka 4 (Krma) in 5 (Preprečevanje bolezni in veterinarsko zdravljenje) te Priloge I uporablja za neekološko rejene kokoši, namenjene vključitvi v ekološke proizvodne enote.“.


Top